Zverejnené: 23.05.2023

Máte doma psíka? Poistite si ho!


Article image Ak máte doma štvornohého kamaráta, iste viete, že náklady na liečbu niektorých zdravotných problémov vedia celkom výrazne zaťažiť rodinný rozpočet. Napriek tomu existuje spôsob, ako sa vyhnúť vysokým výdajom za liečebné náklady psíka – poistenie. Psík je v istom zmysle ako malé dieťa, o ktoré sa treba starať. V článku vám prezradíme, čo všetko treba vedieť, keď chcete poistiť svojho štvornohého miláčika.

Napriek tomu, že psíky sú živé bytosti, ich poistenie spadá do poistenia majetku. Ide najmä o poistenie zodpovednosti za škody, ale aj zdravotné riziká v rámci poistenia domácnosti alebo cestovného poistenia. Je to preto, že zvieratká nemajú právo na zdravotné, úrazové či životné poistenie. 

Je možné poistiť vášho psíka?

Aj pri domácich miláčikoch by ste mali myslieť na riziká a ich zdravotné problémy. Ak v prípade potreby navštívite veterinára, okrem strachu o zdravie chlpáča sa môže objaviť aj problém v podobe vysokého účtu za vyšetrenie. Týmto nepríjemným prekvapeniam môžete celkom jednoducho predísť vďaka poisteniu psíka.

Poistenie psíka je súčasť poistenia majetku. Poisťovňu, ktorá ponúka samostatné poistenie domáceho zvieratka, na slovenskom trhu nie je. Viaceré poisťovne majú v svojej ponuke pripoistenie domáceho zvieraťa. Pripoistenie zvieraťa si môžete zjednať k poisteniu majetku. Nie každá poisťovňa však takúto možnosť ponúka, preto ak chcete poistiť vášho psíka, mali by ste si vopred zistiť a porovnať ponuky poisťovní.

Poisťovne, ktoré ponúkajú možnosť pripoistiť si psíka v rámci poistenia majetku:

Allianz - Slovenská poisťovňa - domáce zvieratá sú automaticky poistené na všetky dohodnuté riziká v poistení domácnosti, poistenie sa nevzťahuje na ochorenie alebo úraz, ktoré nevznikli v súvislosti s poisteným rizikom.

ČSOB poisťovňa - k poisteniu bývania je  možnosť dojednať pripoistenie, ktoré kryje náklady na liečbu alebo pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku úrazu. Z praxe vieme, že zdravotná starostlivosť o zviera sa vie ľahko vyšplhať na vysoké sumy a preto u nás môžete poistiť psy, mačky, fretky, teráriové zvieratá, či okrasné a spevavé vtáky.

Generali poisťovňa - v rámci poistenia majetku DOMINO EXTRA máte možnosť dojednať si pripoistenie domáceho zvieraťa, poistenie kryje náklady na veterinárnu liečbu domáceho miláčika (psa) pre prípad choroby alebo úrazu.

Uniqa poisťovňa - balíček Domov IN kryje veterinárne náklady spojené s bezprostredným ošetrením po úraze a v rámci poistenia zodpovednosti za škodu sú kryté náklady vzniknuté v prípade, že by váš miláčik spôsobil škodu niekomu inému.

Poistenie psíka vo zvieracej poisťovni

V roku 2020 na slovenský trh vstúpila spoločnosť s názvom Pet Expert, ktorá vznikla v Českej republike. Partnerom a poistiteľom je ČSOB Pojišťovna, ktorá v prípade poistnej udalosti (úrazu a ošetrenia zvieraťa) uhradí potrebnú čiastku, najviac však 90 %. Spoluúčasť je vo výške 10 % z ceny ošetrenia.

Poisťovňa sa špecializuje na zdravotné poistenie domácich miláčikov. Spolupracuje so zmluvnými veterinárnymi klinikami alebo priamo s veterinármi. Keď pri úraze alebo chorobe zvieratko ošetria, poisťovňa zákrok zaplatí. Peniaze však nedostane majiteľ, ale priamo veterinár. Chovateľ zvieratka ešte pri každom ošetrení musí doplatiť spoluúčasť na úrovni desať percent z ceny zákroku.

Poisťovňa funguje len on-line. Všetko sa teda vybavuje prostredníctvom elektronických formulárov či cez e-mail. Aj keď poisťovňa nemá kamennú pobočku, môžete si poistku dohodnúť aj osobne. Môžete to urobiť pri návšteve zmluvného veterinárneho lekára.

Podmienky vstupu do poistenia

Vek zvieratka
Poistenie psíkov už od 8 týždňov veku. Najvyšší vek pri vstupe do poistenia je pri malých plemenách psíkov 10 rokov, pri stredných 8 rokov a pri veľkých 6 rokov..
Identifikácia zvieraťa čipom
Podmienkou aktivácie poistenia je pri psíkoch registrovaný čip.
Očkovania a prevencia
Psík by mali byť v bežnom režime prevencie, t. j. mali by mať veterinárom predpísané očkovania a dostavovať sa na pravidelné preventívne prehliadky a zákroky.

Čo zvieracia poisťovňa uhradí a čo nie

Poistenie úrazu a ochorenia

Poisťovňa uhradí:
 • Úplnú diagnostiku, lieky, materiál, ošetrenie a liečbu vrátane operácií a predoperačnej starostlivosti podľa rozhodnutia zmluvného lekára do dohodnutého limitu poistenia.
 • V akútnom prípade, keď je zviera ohrozené na živote, môže ošetrenie poskytnúť ľubovoľný veterinár (i mimo zmluvnej a partnerskej siete PetExpert).
 • Hospitalizáciu zvieraťa v dĺžke určenej zmluvným veterinárom.
 • Opakované ochorenia, ak nie sú v režime chronického ochorenia.
 • Pri chronickom ochorení hradí poisťovňa jeho prvý výskyt (úplná diagnostika a preliečenie). Dermatologické ochorenie trvajúce dlhšie ako 90 dní považujeme za chronický stav.
 • Ak uplynula čakacia lehota (ktorá je 3 dni od začiatku poistenia v prípade úrazu a 30 dní v prípade ochorenia). Čakacia lehota v prípade ortopedických operácií s výnimkou zlomeniny je 6 mesiacov.
Poisťovňa neuhradí:
 • Prevenciu, očkovania, kozmetické zákroky, ošetrenia chrupu, diétnu stravu.
 • Ochorenia a úrazy vzniknuté či známe pred vstupom do poistenia.
 • Transplantácie a s transplantáciami súvisiacu pred- a pooperačnú starostlivosť.
 • Kastráciu, ošetrenia súvisiace s rozmnožovaním, brezivosťou a pôrodom, umelé oplodnenia, faľošnú brezivosť (kastráciu ako súčasť liečby hradíme).
 • Dedičné a degeneratívne ochorenia.
 • Ošetrenia mimo zmluvnej siete s výnimkou akútnych, život ohrozujúcich prípadov.
 • Príplatky za ošetrenia mimo štandardného pracovného času (pohotovosť a výjazdy).
 • FCP – odlomený korunný výbežok lakťovej kosti, OCD – disekujúcu osteochondrózu, luxáciu jabĺčka a bedrového kĺbu, protrúziu disku – vyskočenie platničky, dyspláziu bedrového kĺbu, artritídu, artrózu, LCC - ruptúra krížového väzu, a to v prípade, že poistené zviera malo pred vstupom do poistenia v dôsledku uvedených diagnóz postihnutú párovú končatinu.

Poistenie pre prípad smrti


Poisťovňa uhradí:
 • Náhradu vo výške obstarávacej hodnoty zvieraťa alebo obvyklú trhovú cenu, a to do výšky dohodnutého limitu.
 • Ak uplynula čakacia lehota (ktorá je 30 dní od začiatku poistenia).
Poisťovňa neuhradí:
 • Úmrtia v dôsledku ochorenia, ak mal pes v čase smrti 6 a viac rokov pri veľkých plemenách, 8 a viac rokov pri stredných plemenách.
 • Úmrtia v dôsledku brezivosti, pôrodu alebo transplantácie.
 • Utratenie z finančných dôvodov alebo v dôsledku poruchy správania zvieraťa.
 • Usmrtenie zvieraťa pri nutnej obrane, keď napadlo inú osobu alebo zviera.
 Zdroj: Pet Expert
 
TIP OD NÁS: Psík je dnes v mnohých rodinách považovaný za rovnocenného člena rodiny a zaslúži si kvalitnú starostlivosť. V prípade zdravotných komplikácií adekvátnu liečbu. Preto  myslite na budúcnosť a buďte pripravení  na nečakané výdaje. Poistením vášho psíka vás nič neprekvapí.
V prípade, že pocestujete so psíkom do zahraničia a vášmu psíkovi sa niečo stane, ceny za ošetrenie budú ešte omnoho vyššie. Často sa stáva, že liečba je natoľko nákladná, že majiteľ je nútený pristúpiť k splátkovému kalendáru. Nič príjemné. V takom prípade by ste mali do cestovného poistenia zahrnúť aj vášho domáceho miláčika.
 
Vedeli ste, že na Slovensku v mestách má doma psíka okolo 30% ľudí a  na vidieku okolo 45% ľudí.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách