Zverejnené: 18.04.2017

Medziúver


Úverový produkt  poskytovaný len stavebnými sporiteľňami. Slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy uvedenej v zmluve o stavebnom sporení. Je určený pre ľudí, ktorí si zatiaľ nenasporili dostatok peňazí, aby mohli získať  stavebný úver.

Medziúver môže klient stavebnej sporiteľne získať aj bez predchádzajúceho sporenia. Pri medziúvere klient spláca len úroky a nie istinu, čiže  dlh klienta  voči stavebnej sporiteľni sa vôbec neznižuje.

Pri splácaní medziúveru musí mať klient aj sporenie, ale  o nasporené peniaze sa pritom výška úveru neznižuje. Ak  si klient nasporí dostatok financií, aby mohol získať stavebný úver, jeho medziúver sa zmení na stavebný. Z nasporených peňazí sa vyplatí časť dlhu a zvyšok bude postupne splácať.

Stavebné úvery sú výhodnejšie oproti medziúveru, z dôvodu, že  stavebné sporiteľne ich ponúkajú s nižšou úrokovou sadzbou. Preto je výhodnejšie si čo najrýchlejšie nasporiť dostatočnú sumu a namiesto medziúveru si zobrať stavebný úver.

 

Podmienky získania medziúveru

  • O medziúver môže klient  požiadať hneď ako má založenú zmluvu o stavebnom sporení bez  časového  obmedzenia trvania zmluvy.
  • Popri splácaní úrokov medziúveru povinnosť klienta šetriť na účet stavebného sporenia dovtedy, kým našetrí dohodnuté percento podľa voliteľného pridelenia.
  • Čím je hodnotiace číslo pri začiatku medziúveru vyššie, tým skôr sa klient dostanete do stavebného úveru a menej preplatí na úrokoch. A tiež pri vyššom hodnotiacom čísle môže klient získať lepšie podmienky medziúveru.
  • Pri medziúvere je potrebné zdokladovať príjem s výnimkou vyplatenia úverov v iných bankách. Tu stačí dobrá platobná disciplína a čistý úverový register. Podmienkou je aj ručiteľ, ktorý je potrebný aj pri klasických medziúveroch, ak klient neručí nehnuteľnosťou.

Ak sa poskytne zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou, tak nie je potrebný ručiteľ a je aj zvýhodnená úroková sadzba.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách