HC


Zverejnené: 01.01.2022

Najčastejšia otázka klienta v banke pri úvere: Čo je to RPMN a p.a. ?


Article image

Vybrať si správnu hypotéku alebo pôžičku nie je jednoduché. Banky sa oháňajú najnižšími úrokovými sadzbami a to je to,  čo nás zaujme ako prvé. Výška úrokovej sadzby nie je hlavným parametrom, ktorý ukazuje, či je hypotekárny úver alebo pôžička výhodná. Myslieť musíme však aj na to, že okrem úrokovej sadzby sú tu aj iné dôležité veci, ktoré by sme si mali všímať, aby bol pre nás úver čo najvýhodnejší. Čo je p. a. - per annum? 

Skratka sa používa za vyjadrením úrokovej sadzby, alebo zhodnotenia investícií. Úroková sadzba alebo úroková miera je úrok vyjadrený ako pomer absolútnej hodnoty úroku a výšky istiny za jedno časové obdobie v percentách. p.a. je používaný v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená za rok.
 
Úroková sadzba 5 % p. a. znamená, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka požaduje veriteľ od dlžníka poplatok vo výške dvoch percent istiny. Teda ak máte uvedenú úrokovú sadzbu 5 % p. a. znamená to, že za jeden rok zaplatíte navýšenie z 1 000 eur na 1 050 eur.
 
Delenie úrokového obdobia podľa dĺžky
  • ročné úrokové obdobie - p. a. (per annum)
  • polročné úrokové obdobie - p. s. (per semestre)
  • štvrťročné úrokové obdobie - p. q. (per quartale)
  • mesačné úrokové obdobie - p. m. (per mensem)
 

RPMN – Ročná percentuálna miera nákladov 

RPMN je pre spotrebiteľa veľmi dôležitým ukazovateľom, ktorý hovorí, aký drahý je úver. Banky sú povinné tento údaj uvádzať pri pôžičkách aj hypotékach. Pre žiadateľa  je najvýhodnejší úver na bývanie, hypotéka alebo pôžička, ktorá má najnižšiu RPMN. Čím je splatnosť úveru dlhšia, tým je RPMN nižšie. Je to preto, lebo poplatky platené jednorazovo sa rozložia na dlhšie obdobie.
 
Finančné inštitúcie uvádzajú relatívne nízky úrok „od“, čo znamená že žiadateľ takýto úrok nezíska. Ročná percentuálna miera nákladov vyjde ešte oveľa viac. Výška sa môže líšiť podľa toho, kto je poskytovateľom úveru. Môže sa jednať o hodnotu napríklad nad 50 %, ale môže sa pohybovať aj niečo cez 15 %, čo je špecifické pre úverové ponuky bankových inštitúcií.
 
Faktory ovplyvňujúce výšku RPMN:
  • výška úveru, ktorú vám banka poskytne
  • doba splácania úveru
  • náklady spojené s poskytnutím úveru (ako napr. spracovateľský poplatok)
  • výška mesačných splátok
  • úroková sadzba
 
RPMN konkrétne obsahuje výšku všetkých nákladov, ktoré sú prepočítané na jeden kalendárny rok. Okrem úrokovej sadzby sú v RPMN zahrnuté jednorazové poplatky (poplatok za spracovanie úveru, administratívny poplatok) a pravidelné poplatky, ktoré sa platia s úverovou splátkou (poplatok za poistenie, ak je poistenie nevyhnutnou súčasťou úveru a iné). Ak súčasťou úveru je aj povinnosť mať otvorený úverový účet a spotrebiteľ musí platiť poplatok za jeho vedenie, tak sa aj tento poplatok započítava do RPMN.
 
Ak RPMN nie je uvedená v zmluve alebo je v zmluve uvedená nižšia hodnota RPMN než v skutočnosti pôžičke alebo úveru prislúcha, považuje sa takto poskytnutá pôžička alebo úver za bezúročný a bezodplatný. Spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezodplatný aj v prípade, ak hodnota RPMN prevyšuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty (to neplatí pre úvery na bývanie).
 
TIP OD NÁS: Ak si vyberáte pôžičku alebo úver na bývanie, nesústreďte sa len na „ výhodný úrok“, ale všímajte si aj všetky poplatky, ktoré sú s úverom spojené. Najvýhodnejší je ten úver, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN
.

Porovnanie pôžičiek nájdete na stránke Finančného kompasu.
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách