Zverejnené: 20.05.2024

Najvýnosnejšie fondy: Ako nájsť najvhodnejšie fondy na investície?


Article image
Ak ste sa rozhodli svoje peniaze investovať či už pravidelným investovaním alebo jednorazovým, bude vás pravdepodobne zaujímať najmä to, aký výnos získate. Podstatné je aj to, za ako dlho a aké veľké riziko budete musieť podstúpiť. Investičné fondy sa bežne delia podľa toho, do čoho investujú. Buď ide o akciové, indexové alebo dlhopisové fondy. Ak nie ste v investíciách zbehlí, odporúčame vám poradiť sa pri výbere s odborníkom na investovanie. Upozorní vás, aby ste si pri výbere dali pozor aj na to, v akej mene vybraný fond investuje a vyhli sa tak ďalšiemu riziku.

Na zorientovanie sa v tom, ako investor vníma riziko, vie pomôcť aj investičný dotazník, ktorý je súčasťou procesu investovania. Pre tých z vás, ktorí ešte stále váhajú, kam investovať, sme pripravili prehľad jednotlivých typov podielových fondov a niekoľko rád, ako sa správne orientovať vo svete investícií.

Ako identifikovať a vyberať najvýnosnejšie investičné fondy

Po tom, ako sa rozhodnete svoje peniaze zhodnocovať investovaním, je potrebné zvoliť si na začiatok správnu investičnú stratégiu, teda či plánujete túto investíciu v krátkom čase použiť, alebo si chcete sporiť na niečo dlhodobé, napr. dôchodok. Keď už máte naplánované, ako chcete prostriedky použiť, v ďalšom kroku je potrebné vybrať správny fond. Ak v tom nemáte skúsenosti, je na mieste osloviť odborníkov na Finančnom Kompase.

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní by mala byť aj vaša tolerancia rizika. Platí, že čím dlhšia je doba, počas ktorej investujete svoje peniaze, tým väčšie riziko si môžete dovoliť podstúpiť a tým vyšší výnos môžete dosiahnuť. Čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že prípadný pokles trhov bude vystriedaný ich rastom a tým rizikovejší fond môžete zvoliť. A naopak, čím rizikovejšie sú aktíva, do ktorých investujete, tým dlhší časový horizont si investícia vyžaduje.

Ak už viete, akú čiastku potrebujete dosiahnuť, určite si časový horizont svojej investície. Podľa toho potom môžete zvoliť typ fondu. Čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že prípadný pokles trhov bude vystriedaný ich rastom a tým rizikovejší fond môžete zvoliť. A naopak.

Ako posúdiť výnosnosť fondov na základe rôznych kritérií a historických dát

Aby ste mali objektívny pohľad na dosahované výsledky fondu, musíte sledovať výkonnosť fondu od jeho samotného začiatku, teda od založenia fondu. Sledovať len krátky časový úsek je chybou, pretože môžete akurát natrafiť na klesajúce alebo rastúce obdobie fondu, ktoré skresľuje reálny stav.

Vplyv na výkonnosť fondu má aj spôsob, akým je fond spravovaný. V mnohých prípadoch dosahujú ETF indexové fondy historicky vyššiu výkonnosť. Sú spravované pasívne, teda trhovo, čím minimalizujú riziko chyby pri riadení portfólia vplyvom zlyhania ľudského faktora.

Ak už nejaký čas investujete prostredníctvom nejakých fondov, ale máte obavy z ich vhodnosti, je na správnom mieste podrobiť ich podrobnému zhodnoteniu. Odborníci z Finančného Kompasu vám pomôžu prehodnotiť súčasné pozície jednotlivých fondov a navrhnú vám pre vás to najvhodnejšie riešenie, ktoré bude zodpovedať vašim individuálnym cieľom a potrebám.

Ako diverzifikovať investičné portfólio s využitím rôznych typov fondov

Ak svoje portfólio diverzifikujete, znižujete riziko a hlavne je to cesta, ktorá vedie k lepšej návratnosti vašej investície. Je veľa spôsobov, ako môžete urobiť. To, ako sa rozhodnete, záleží len na vás a či máte chuť riskovať a aký máte zámer so svojou investíciou do budúcna.

Existujú rôzne typy finančných aktív, ktoré môžete zahrnúť do svojho portfólia, od akcií, podielových fondov, dlhopisových fondov, zlata, nehnuteľností a podobne. Diverzifikované investičné portfólio vám zásadne znižuje riziko a prináša oveľa vyššiu návratnosť vašich investícií. Rizikovejšie investičné portfólio vám prinesie vyššie výnosy, ale často podstupujete vyššie riziko na dosiahnutie tohto cieľa. 

Nedostatočná diverzifikácia investície vám môže zvýšiť riziko a zároveň znížiť návratnosť portfólia. Pri výbere fondov by ste mali zvážiť výšku nákladov. Čím vyšší je koeficient nákladov, tým viac zo svojich výnosov stratíte v poplatkoch.

ETF fondy, teda verejne obchodované fondy, sú na rozdiel od klasických podielových fondov obchodované na burze, majú teda vyššiu likviditu. Hlavnou výhodou ETF je ich pomerne nízka nákladovosť v porovnaní s klasickými podielovými fondami a aj jednoduchšia diverzifikácia. Nákupom jedného ETF kupujete malé podiely veľkého počtu akcií. Ak jedna z akcií padne, je dopad na celkovú hodnotu investície minimalizovaný. Ich výhodou je vysoká likvidita, čo umožňuje ETF kedykoľvek predať.

Akciové fondy sú najvolatilnejšie, ale na druhej strane prinášajú najvyššie výnosy pri minimálnom investičnom horizonte 7 rokov. Môžu byť zamerané na rôzne druhy akcií, alebo investujú iba do akcií spoločností jedného sektora alebo jedného regiónu. Sú vhodné pre investorov, ktorí už majú isté skúsenosti alebo sú ochotní a schopní znášať tieto výkyvy hodnoty. Zároveň ponúkajú obrovskú výhodu investorom, ktorých investičný horizont, inak povedané to ako dlho budete investovať, je dostatočne dlhý, napríklad 10, 20, ale aj 30 rokov.

Dlhopisové fondy sú fondy, ktoré investujú do dlhopisov a iných dlhových nástrojov. Zvyčajne investujú do širokej škály dlhových cenných papierov, ponúkajú možnosť výnosu a nižšieho rizika. Dlhopisy reagujú na infláciu a na zmeny úrokových sadzieb. Ak rastú inflačné očakávania, rastú aj úrokové sadzby a dlhopisový výnos, ale zároveň s tým klesá cena dlhopisu. Za určitých podmienok môže dôjsť k poklesu tržnej hodnoty dlhopisového fondu. Tento jav sme mohli pozorovať a stále môžeme v aktuálnom období, kedy sa opäť pozornosť investorov upriamuje aj sem.


Podielové fondy sú subjektom kolektívneho investovania, sú spoločným majetkom viacerých podielnikov. Tvoria ich napríklad cenné papiere, akcie či iné investičné nástroje. Každému investorovi, ktorý do podielového fondu vloží svoje peniaze, patrí taká veľká časť, aká je výška jeho investície. Ako potvrdenie, že do fondu investoval a získal v ňom určitý podiel, dostane podielový list.

Indexové fondy sú určené na dlhodobé investovanie minimálne 10 a viac rokov. Vytvárajú priestor pre vysoké zhodnotenie vašich finančných vkladov. Ak ste dynamický typ investora a akceptujete vysoké riziko kolísania hodnoty fondu, máte šancu na vysoké zhodnotenie vašej investície. Keď investujete do indexového fondu, kupujete časť každej spoločnosti, ktorá tvorí index (napr. S&P 500), ktorý fond sleduje. Majú nižšie správne poplatky a náklady na transakcie v porovnaní s aktívne riadenými fondmi, čo môže mať pozitívny vplyv na celkovú návratnosť vašich investícií.

Faktory, ktoré ovplyvňujú výnosy fondov

Tolerancia voči riziku je ďalší faktor, ktorý má vplyv na výšku výnosov z vašej investície. Investičné riziko znamená, že pri svojej investícii nemusíte dosiahnuť očakávaný výnos a môžete zaznamenať aj stratu. Každý druh investície so sebou prináša špecifický druh rizika. Ak napríklad investujete v cudzej mene, tu znášate riziko straty kúpnej sily danej meny pri konverzii. Investičným rizikom môže byť aj riziko likvidity, pri ktorej sa vaša investícia v danom čase stane len veľmi ťažko alebo úplne neobchodovateľnou na finančnom trhu.

Vplyv na výšku výnosov majú aj poplatky. Platí, že v živote sa za všetko platí a tak je to aj pri  investičných službách. Poplatky sú prirodzenou súčasťou investovania. Pri investovaní sa môžete stretnúť s nasledovnými poplatkami:
  • Transakčný poplatok: jeho výška môže byť pevne stanovená, alebo sa ráta percentuálne zo sumy investície.
  • Vstupný poplatok: jednorazový poplatok, ktorým si platíte za založenie investičného účtu.
  • Správcovský poplatok: stretnete sa s ním hlavne pri podielových fondoch, ktoré majú v ponuke najmä banky.
  • Manažérsky poplatok: je odmenou za profesionálnu investičnú správu.
  • Výkonnostný poplatok: sa účtuje, ak výkonnosť fondu porazí nastavený benchmark (používa sa na meranie výkonnosti investičných portfólií alebo fondov), s ktorým sa porovnáva.
  • Výstupný poplatok: tento poplatok sa účtuje za spracovanie a výber finančných prostriedkov z fondov.
Pred začiatkom investovania si dajte vždy záležať na tom, aby ste boli informovaní o všetkých poplatkoch a mali vysvetlené, prečo ich budete platiť a akú službu za dané poplatky dostanete. To, že investície obsahujú poplatky, nie je zlá správa, ak doručia výnos, poplatky sú na mieste, nesmú však byť vyššie, ako bol výnos investície.

Ďalší faktor, ktorý výrazne dokáže ovplyvniť výšku vášho výnosu, je inflácia. Inflácia znižuje reálne výnosy z finančných investícií a znižuje vašu kúpnu silu. Inými slovami povedané, vaša investícia môže mať nižšiu hodnotu, keď ich budete potrebovať použiť. Aj relatívne malá inflácia, napr. dve percentá v strednodobom horizonte, môže v priebehu rokov vašu reálnu silu peňazí zosekať na polovicu.

TIP OD NÁS: Nie je jednoduché vyznať sa v stovkách rôznych fondov. Ak nie ste sami finančnými expertmi, odporúčame poradiť sa pri výbere so skúseným odborníkom. Ten vás určite upozorní aj na to, aby ste si pri výbere dali pozor, v akej mene vybraný fond investuje a vyhli sa tak ďalšiemu riziku.


Ak sa neviete rozhodnúť, do čoho voľné peniaze investovať alebo ako sporiť, stačí si porovnať sporiace a investičné produkty na Finančnom Kompase, alebo nás kontaktovať a my vám poradíme výhodné riešenie pre vás.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách