Zverejnené: 06.07.2023

Nedržte na účte priveľa hotovosti: Inšpirujte sa, kam investovať 5000 eur


Article image
Inflácia, resp. zdražovanie uberá z vašich úspor. Zatiaľ čo životné náklady rastú, miera úspor je stále výrazne nižšia a to znamená, že vaše peniaze rýchlo strácajú hodnotu. Držanie veľkého množstva finančných prostriedkov na bežnom účte môže síce poskytnúť pocit bezpečia, no ak nebudete ostražitý, môže sa vám to vypomstiť. Bankové účty uchovávajú peniaze síce v bezpečí, ale držanie financií na bankovom účte im uberá na hodnote. Doba, keď sa vklad v banke úročil minimálne takým tempom, ako sa zvyšovala miera inflácie, je nateraz minulosťou. Vysoká inflácia a nízke úroky vás robia chudobnejšími.

Ako svoje peniaze zhodnocovať

Odkladanie väčšej hotovosti doma prináša so sebou určité riziká, od poškodenia požiarom až po nečakanú návštevu, akou sú zlodeji. Dnes je dôležitejšie než kedykoľvek predtým zhodnocovať svoje peniaze minimálne do výšky inflácie. Investícia na rozdiel od sporenia na bežnom alebo sporiacom účte generuje vyšší možný výnos, ale aj s vyšším rizikom. Cieľom investovania je budovanie majetku a zvyšovanie životnej úrovne. Nech už si zvolíte akýkoľvek spôsob, kam investujete svojich 5000 eur, je dôležité s úsporami aj správne narábať, aby ste o peniaze neprišli, prípadne aby vám z ich hodnoty výraznú časť nepohltila inflácia.

Investovanie do akcií

Na vlastnú päsť? Nerobte to, teda pokiaľ tomu naozaj nerozumiete. Naozaj rozumieť neznamená pozrieť si dvakrát Big Short, alebo dočítať Snehovú guľu od Warrena B. Nie, to nie je všetko. Na investovanie musíte mať čas, silu, prehľad, odvahu, PENIAZE a trpezlivosť. Ak nemáte čo i len jedno z nich, nechajte to na profesionáloch a radšej zaplaťte niečo na poplatkoch.

Investovanie do dlhopisov

Keď sa rozhodnete svoje peniaze investovať formou kúpy dlhopisu, v podstate požičiavate svoje peniaze konkrétnej firme s tým, že vám peniaze vráti a tá istá firma vám na konci splatnosti dlhopisu vyplatí výnos. Požičajte 10 firme, firma vráti 11. Emitent dlhopisu môže peniaze použiť na podnikateľské účely. Problém môže nastať, ak svoju investíciu do dlhopisov koncentrujete v rámci jednej konkrétnej firmy. Je veľmi dôležité, aby ste sa oboznámili s dlhopisom a celým informačným prospektom k tomuto dlhopisu. Aby ste vyhodnotili potenciálne riziká a aby ste zvážili, či výnos zodpovedá všetkým podstúpeným rizikám.

Dlhopisy sú určené investorom, ktorí majú dostatočné znalosti a skúsenosti na to, aby vedeli vyhodnotiť riziká konkrétneho dlhopisu, emitenta a ručiteľa v prípade, ak za dlhopis ručí aj tretia osoba. Ak dlhopis vydáva firma, ktorá vznikla iba pred rokom, je v mínuse a prerába, má zmysel kúpiť si jej dlhopis? NIE! Načo, prečo? Veď tá kúzelná veta, „riziko zo strany emitenta“ nás má chrániť, nie vzbudzovať potenciál. 

Dlhopisy si môžete kúpiť vo vybraných bankách alebo prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi. Jednotlivé dlhopisy majú vlastné distribučné kanály. S nákupom dlhopisov a ich predajom pred splatnosťou môžu byť spojené poplatky v zmysle cenníka príslušnej banky alebo obchodníka s cennými papiermi. A to aj sú. Práve na tom je postavený model niektorých bánk.

Výnosy dlhopisov ovplyvňuje kreditné riziko. To znamená, že spoločnosť nie je schopná splácať svoje záväzky. Pri štátnych dlhopisoch je riziko pomerne nízke, je totiž rovné riziku bankrotu krajiny. Problém však je pri kurzovom riziku, kde pri dlhopisoch denominovaných v cudzej mene ovplyvňuje celkový dosiahnutý výnos pre investora aj kolísanie menových kurzov a zmena úrokových sadzieb má výraznejší dopad na ceny dlhopisov s dlhšou dobou do splatnosti.
Výhodou dlhopisu je jednoduchšie odhadnúť budúce výnosy a ich výšku ako pri akciách, o vývoji investície máte stály prehľad prostredníctvom kurzových lístkov, burzy a pod.

Investovanie do podielových fondov

To je to, čo predáva každá banka. Skúsenosti s nimi má už nejeden z nás. Väčšinou ide o predaj u zamestnancov, ktorí v zmysle svojho obzoru mohli ešte minulý rok predávať hypotéky, ale keďže sa menej predávajú nehnuteľnosti – banka mení smerovanie. Problém investovania cez podielové fondy môže byť v nedostatočnom počte informácií – neistote – nedôvere. My ho skôr vidíme v aktívnej správe. Fandíme skôr tým s trhovou, teda s pasívnou formou. Inak investovanie do podielových fondov funguje na princípe tzv. kolektívneho investovania, kde väčšie množstvo ľudí zhromaždí svoje prostriedky do určitého fondu.

Spravuje ho správcovská spoločnosť, ktorá peniaze investuje na finančných trhoch. Jednorazovo sa dá do podielového fondu investovať už od 20-30 eur. Ak by ste investovali pravidelne, formou investičného sporenia môžete investovať akúkoľvek sumu podľa vášho rozhodnutia a možností. Čím dlhšie budete investovať, tým chamtivejší môžete byť, pretože tie najlepšie výnosy zvyknú mávať akciové fondy a tie potrebujú viac času.

Medzi nevýhody investovania do podielových fondov patrí volatilita, čo je kolísavosť a hodnota účtu sa vplyvom vývoja trhu môže meniť veľmi dynamicky. Z tohto dôvodu je dôležité dodržať investičný horizont. Pri investovaní do fondov sa nedá garantovať výška úročenia, ktorá závisí od vývoja na finančných trhoch.

Výhodou investovania do podielových fondov sú diverzifikácia – rozloženie rizika, investícia do desiatok aktív rôzneho pôvodu, odvetvia a geografickej polohy, nižšie poplatky počas sporenia v porovnaní napríklad s investičným životným poistením, kontrola nad investíciou pomocou online prístupu, majetok fondu je vždy oddelený od majetku jeho správcu. Fond je na Slovensku pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Zhodnotenie financií vo fondoch je z dlhodobého hľadiska vyššie ako napríklad na termínovaných vkladoch alebo sporiacich účtoch.

Investovanie do ETF fondov

ETF fondy predstavujú populárny investičný nástroj, ktorý kopíruje portfólio indexov. ETF fondy sú obchodovateľné na burze a fungujú rovnako ako napr. podielové fondy. Niektoré ETF fondy sú aktívne obchodované, no mnohé z nich sú spravované pasívne. Sú nenáročné na správu, čo sa pozitívne prejavuje na výške poplatkov za správu. Okrem toho to prispieva k zníženiu rizika spojeného s investovaním do tohto investičného nástroja.

S ETF fondmi nečakáte na peniaze ako pri podielových fondoch. Sú flexibilné a likvidné vďaka obchodovaniu na burze. Kedykoľvek sa rozhodnete predať podiely, urobíte tak na burze prostredníctvom obchodníka a prostriedky sú vám okamžite pripísané na váš účet. Možno ich označiť za jedny z najbezpečnejších cenných papierov, ktoré sú určené širokej verejnosti a podliehajú najvyššej kontrole a regulácii.

ETF fondy poskytujú rozloženie rizika, tzv. diverzifikáciu. Malou investíciou viete nakúpiť množstvo cenných papierov a počas celej investície viete presne, do čoho investujete. Vďaka pasívnemu investovaniu a nízkym poplatkom je čistá výkonnosť ETF vyššia oproti podielovým fondom, ktoré sa predávajú na Slovensku.

Výnosy z ETF sú oslobodené od dane, keďže od 1. 1. 2016 je v platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá zaviedla časový test pre finančné nástroje obchodované na burzách. Príjmy fyzických osôb z týchto cenných papierov sú oslobodené od dane, ak sú držané aspoň rok a ETF spadajú do tejto kategórie.

Medzi nevýhody ETF fondov patrí menové riziko, ktoré je spojené s investovaním do ETF, cena ETF môže klesať krátkodobo, ale aj dlhodobo. V určitých krízových situáciách môže klesať aj celé roky.

Investovanie do zlata a striebra

Investícia do zlata sa považuje za defenzívnu investíciu a ako ochrana hodnoty majetku v čase. Fyzicky je možné si kúpiť zlaté tehličky alebo mince. Investičné zlato je vhodným nástrojom na udržanie hodnoty majetku s víziou zhodnotenia, ale treba si dať pozor, akú časť investičného portfólia tvorí. Pri optimálnom nastavení by do zlata malo smerovať maximálne 10 % úspor investora. Ostatné by mali smerovať do akcií alebo dlhopisov.

Do zlata a striebra môže investovať každý bez ohľadu na to, koľko finančných prostriedkov má k dispozícii. Investovať môže prostredníctvom fyzickej kúpy v podobe mincí či zlatých tehličiek. Tu však treba počítať s osobitnými nákladmi na uskladnenie či manipuláciu, kúpou akcií ťažobných spoločností, ktoré ťažia alebo predávajú zlato, alebo kúpou fondov.

Investícia do kryptomien

V porovnaní s investovaním do akcií sú kryptomeny veľmi volatilné, nepreverené a nepredvídateľné (výkyvy hodnoty kryptomeny). Každý, kto do nich investuje, sa musí pripraviť na všetky možné scenáre. Prispieva k tomu aj panický predaj a strach z prepadu, alebo z toho, že investor nestihne nakúpiť kryptomeny včas.

Vybrať si na investíciu vhodnú kryptomenu nie je také jednoduché, ako uveriť tomu, že si svoje miesto medzi investormi nájdu. Niektoré kryptomeny môžu byť v jeden deň zaujímavé, ale od zajtra sa im nemusí dariť. Prečo? Lebo nemajú veľký potenciál na rast do budúcna. Prečo? Pretože identita zakladateľa bitcoinu nebola nikdy potvrdená. Nazývať kúpu kryptomien investovaním je ako hovoriť o burčiaku ako o víne najvyššej kvality.
Pred tým, ako sa rozhodnete investovať do kryptomien, urobte si prieskum, do ktorej kryptomeny je najlepšie investovať.

Treba analyzovať históriu kryptomeny, jej cenu, zohľadniť udalosti, ako sú vládne nariadenia a odporúčania. Rozhodnutie, do ktorej kryptomeny investovať, je veľmi dôležité, lebo aj tí najskúsenejší profesionáli strácajú na niektorých investíciách peniaze.

Ak chcete vyhadzovať peniaze cez okno, je super nápad začať obchodovať s kryptomenami. Najprv je dôležité založiť si svoju vlastnú kryptopeňaženku. Potom navštívte vami zvolenú platformu, s ktorou si peňaženku prepojíte a následne si vyberiete počet tokenov a kúpite ich. Na nákup kryptomien môžete využiť aj kryptoplatformy, ktoré poskytujú zákaznícku podporu, kurzy spojené s obchodovaním a podobne. Nakúpené kryptomeny môžete využívať na nákup alebo ich po čase predať a kúpiť iné. Všetky zakúpené tokeny nájdete vo svojej kryptopeňaženke. Rovnako ešte môžete navštíviť tú super dôveryhodne vyzerajúcu mašinku typu ATM CRYPTO BANKOMAT. Ach jaj. 

Ak ale patríte medzi ľudí, ktorí veria, že Zem je plochá, alebo veríte významu investovania do kryptomien, tak vedzte, že výhodou investície do kryptomien sú nízke transakčné poplatky najmä pri vyšších sumách a medzinárodných prevodoch. Ak vykonáte akúkoľvek transakciu, už ju nemôžete vrátiť späť, čím sa znižuje riziko podvodu, teda, že to znie ako dokonalý podvod.  Väčšina kryptomien vrátane Bitcoinu má pevne stanovenú maximálnu ponuku mincí. Obchodovanie je bez prevodov a poplatkov za výmenu, po celom svete, nepodlieha inflácii, práve naopak, majú deflačný charakter.

Ich nevýhodou je, že kryptomeny sú známe svojou vysokou volatilitou, keďže sa považujú skôr za investíciu než za platidlo – náchylné na podvody a hackerské útoky. Ak stratíte heslo alebo súkromný kľúč, znamená to pre vás stratu finančných prostriedkov.
 

Autor článku: Iveta Hudáková

TIP OD NÁS:
1. Každý mesiac by vám mala zvýšiť z výplaty nejaká čiastka, ak máte správne nastavený rodinný rozpočet. Treba sa len správne rozhodnúť, ako so zvyšnými peniazmi naložiť. Máte niekoľko možností, len si musíte správne vybrať, pretože peniaze, ktoré držíte doma alebo na účte, strácajú hodnotu vo výške inflácie.
2. Investujte!
3. Investujte pravidelne!
Ak sa neviete rozhodnúť, do čoho voľné peniaze investovať alebo ako sporiť, stačí si porovnať sporiace a investičné produkty na Finančnom Kompase, alebo náš kontaktovať a my vám poradíme výhodné riešenie pre vás.
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách