Zverejnené: 06.07.2020

Nezabúdajte na cestovné poistenie pred vycestovaním do zahraničia


Article image
Aj napriek pandémií koronavírusu je dovolenková sezóna v plnom prúde. Pred vycestovaním do zahraničia je potrebné myslieť na to, že zdravotné poistenie náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí nekryje tak ako doma. Úraz alebo choroba môže výrazne zaťažiť váš rozpočet. Ľudia sa pri ceste do zahraničia často spoliehajú na európsky preukaz zdravotného poistenia, a to je chyba.


Ako si uzavrieť cestovné poistenie

Uzatvoriť cestovné poistenie môžete na pobočkách poisťovní, cez internet alebo telefonicky. Kalkulačku cestovného poistenia máme aj na našej stránke Finančný kompas, kde získate prehľad o najvýhodnejšej ponuke na trhu. Na uzatvorenie poistenia postačí vedieť dátum odchodu a návratu, rodné číslo a adresu trvalého bydliska. Potom si už len vybrať balíček cestovného poistenia, ktorý vám najviac vyhovuje.

Čo by malo zahŕňať cestovné poistenie

Základom cestovného poistenia je preplatenie liečebných nákladov v zahraničí (akútne ochorenia alebo úrazy) a prevoz imobilného pacienta alebo telesných pozostatkov na Slovensko. Okrem toho by cestovné poistenie malo zahŕňať trvalé následky úrazu, smrť úrazom, poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu, či napr. cestu za dieťaťom alebo blízkym a pobyt v prípade jeho hospitalizácie. Pri vycestovaní  do zahraničia je potrebné zvážiť, aké aktivity tam plánujete vykonávať a podľa toho treba zvoliť riziká, ktoré chcete mať pokryté.

Limit poistného plnenia

Cestovné poistenie si môžete vyberať nielen podľa ceny, ale aj podľa výšky poistnej sumy, ktorá ohraničuje limit maximálneho odškodnenia v prípade vzniknutých liečebných nákladov.
Ak má poisťovňa v ktorej ste uzatvorili cestovné poistenie limit na plnenie z poistenia liečebných nákladov 100 000 €, tak pri ceste v rámci Európy vám tento limit bude postačovať. Ak však cestujete do krajiny, v ktorej je zdravotná starostlivosť oveľa drahšia, tak tento limit postačovať nebude.

Aké výhody má cestovného poistenia

Pri úraze alebo náhlom ochorení v zahraničí je vysoko pravdepodobné, že aj najbežnejšia choroba alebo zranenie znamenajú výdavok, ktorý je vo väčšine prípadov potrebné zaplatiť na mieste. Bez cestovného poistenia by ste tieto náklady hradili z vlastného vrecka. Po návrate domov Vám  zdravotná poisťovňa preplatí len náklady do výšky, ktorá je stanovená pre liečenie daného ochorenia či zranenia na Slovensku. Cestovné poistenie garantuje preplatenie všetkých základných zdravotných a liečebných úkonov pri pobyte v zahraničí.

Výluky z cestovného poistenia

Pri jednotlivých rizikách sú uvedené výluky, kedy poisťovňa nevyplatí poistné plnenie vôbec, alebo ho kráti.  Poistná udalosť musí byť náhodná, neočakávaná udalosť.

Každá poisťovňa má svoju asistenčnú službu. Je to obchodný partner poisťovne, ktorý má pôsobnosť po celom svete. Ak sa klientovi v zahraničí niečo stane, alebo potrebujete poradiť, asistenčná služba je k dispozícií celých 24 hodín. So zamestnancami asistenčnej služby sa dohovoríte po slovensky. Kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie (uvedené na webe každej poisťovne) je potrebné mať uložené v telefóne.

Čo si zistiť pred odchodom do zahraničia?

Skôr ako vycestujete do ktorejkoľvek krajiny na svete, vždy sa dôkladne oboznámte s jej súčasnou situáciou. Či bolo vydané odporúčanie do tejto krajiny necestovať, či platia v tejto krajine opatrenia spojené so šírením nákazy koronavírusu alebo či ju  poisťovňa, v ktorej ste uzatvorili cestovné poistenie považuje za rizikovú.  Každá krajina si stanovuje svoje vlastné podmienky pre vstup a následný pobyt turistov na svojom území.

Sú znížené ubytovacie kapacity hotelov, obmedzené stravovacie. Je veľmi dôležité si vopred zistiť čo najviac informácii, o opatreniach v krajine, do ktorej cestujete. Môže sa stať, že vás pri vstupe do krajiny prekvapia nové pravidlá a obmedzenia, o ktorých ste nevedeli a ani ste s nimi nerátali.

Dodržujte tieto základné zásady:

  • Používajte dezinfekciu s obsahom alkoholu
  • Často si umývajte ruky teplou vodou
  • V interiéri noste rúško (prekrytie úst a nosa)
  • Vyhýbajte sa miestam s vysokým počtom ľudí a ľuďom, ktorý kašlú, kýchajú
Pred vycestovaním do zahraničia si zistíte, či Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča do krajiny vašej destinácie vycestovať a či považuje danú krajinu poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené cestovné poistenie za rizikovú.

Porovnanie Cestovného poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách