HC


Zverejnené: 03.03.2021

Online pôžička, čo vyžaduje banka od klienta?


Article image

Pokiaľ potrebujete požičať niekoľko sto alebo tisíc eur, ale nechcete zakladať nehnuteľnosť, na výber máte pôžičku alebo spotrebný úver. V porovnaní s kreditnými kartami alebo povoleným prečerpaním na účte majú pôžičky výrazne nižšie úrokové sadzby. Vybaviť sa v bankách alebo v nebankových spoločnostiach dajú pomerne rýchlo, niekedy aj v priebehu jedného dňa. Pôžička je podmienená tým, že jej splácanie bude prebiehať pravidelne mesačnými splátkami.


Kto môže pôžičku získať?

  • pôžičku môže získať fyzická osoba, ktorá je dospelá tzn. 18 a viac rokov
  • je občanom SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden so žiadateľov je občanom krajiny EÚ
  • žiadateľ má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý vie banke dokladovať


Aké doklady môže banka vyžadovať?

Najčastejšie doklady žiadateľa/spoludlžníka/ručiteľa:

  • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a napr. vodičský alebo kartička poistenca)
  • doklad o adrese (napr. výpis z účtu – ak žiadate o úver v inej ako svojej banke)
  • potvrdenie o príjme, príp. iný doklad o pravidelnom príjme, napr. ak máte príjem z nájmu tak daňové priznanie
  • výpisy z účtu kde chodí príjem za posledné 3 mesiace


Aké ručenie môže banka vyžadovať?

Banky nevyžadujú pri nízkych sumách ručenie. Niekedy však banka na základe vlastného zváženia žiada aj spoludlžníka/ručiteľa, ktorý bude splácať v prípade, že dlžník nebude schopný splácať. Ručiť je možné aj nehnuteľnosťou, ale taktiež finančným majetkom, napr. termínovaným vkladom a pod.

Banka na spoludlžníka/ručiteľa kladie rovnaké podmienky ako na dlžníka. To znamená, že tak, ako si preveruje bonitu a schopnosť splácať u svojho klienta, takisto si to overuje aj u spoludlžníka/ručiteľa. 

Banka sa na spoludlžníka/ručiteľa obráti vtedy, ak dlžník dlhodobo nespláca úver a až potom, ako ho k tomu písomne vyzvala. Spoludlžmík/ručiteľ je teda následne povinný dlžníkove podlžnosti vyrovnať


Ak ste len začali uvažovať nad pôžičkou, pozrite si naše prehľadné porovnanie podmienok jednotlivých bánk a nebankových spoločností. V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom predčasného splatenia úveru, alebo hľadáte čo najvýhodnejšiu pôžičku, neváhajte nás kontaktovať.
 
Porovnať všetky pôžičky môžete TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách