Zverejnené: 15.06.2018

Opatrnosť šéfa ECB je zbytočne prehnaná


Article image

Nick Peters Multi Asset portfólio manager vo Fidelity International hovorí:  

Čiastočne sme prekvapení mierou pesimizmu, ktorú po zasadnutí ECB prezentoval jej predseda Mario Draghi. Podľa nás je takáto rétorika neodôvodnená. 
 
Oznámenie zmenšiť objem výkupu dlhopisov (QE) v štvrtom kvartáli tohto roka na 15 miliárd eur mesačne predtým, ako bude program v decembri úplne zastavený, bolo viacmennej očakávané. Prekvapením však bolo, že M. Draghi zdôraznil, že chce “ponechať sadzby bezo zmeny minimálne počas leta budúceho roku”. 
 
Je to prekvapivé z niekoľkých dôvodov. Po prvé, ECB predpokladá infláciu pre tento rok, aj pre roky 2019 a 2020, na úrovni 1,7 percenta. To v podstate znamená naplnenie jej cieľa “dostať infláciu pod dve percentá”. Po druhé, ak bude pokračovať znižovanie nezamestnanosti v eurozóne tak, ako sme to videli v posledných rokoch, na budúci rok budeme na úrovni nezamestnanosti z roku 2007. ECB pritom vtedy len začne so zvyšovaním sadzieb. 
 
M. Draghi bol vo vyhláseniach navyše veľmi negatívny pri hodnotení ekonomiky. Zdôrazňoval riziká, neistotu a volatilitu finančných trhov. Uviedol dokonca, že ostatná prognóza ECB, ktorá dokazovala nadštandardný rast ekonomiky, bola urobená predtým, ako dorazili niektoré negatívne informácie. 
Spomalenie eurozóny na začiatku tohto roka je evidentné, no reakcia ECB sa zdá byť prehnaná. Centrálna banka by mala ísť v súlade so strednodobým výhľadom. 
 
Prvou reakciou trhov bol predaj eura a tento stav môže pokračovať. Nielen, že by mala byť eurozóna spokojná s rastom ekonomiky, v strednodobom hľadisku tu vidíme aj geopolitické hrozby a nárast cien ropy. Môže sa teda stať, že sadzby nestihnú stúpnuť ešte pred nasledujúcim poklesom globálnej ekonomiky a ECB nebude mať na boj s možnou krízou dostatok munície.
 
 

David Simner, portfólio manažér vo Fidelity, dodáva: 


 ECB konečne oznámila koniec kvantitatívneho uvoľňovania. Vyjadrenia Maria Draghiho však len ťažko mohli byť viac “holubičie” (v prospech nízkych sadzieb), ako sme videli.
 
Centrálna banka zredukuje na základe priaznivých správ o vývoji inflácie nákupy dlhopisov z 30 miliárd eur mesačne na 15 miliárd v septembri tohto roka. Program sa definitívne skončí v decembri. Reinvestovanie prostriedkov z maturujúcich dlhopisov však bude pokračovať, čo umožní ECB zostať na dlhopisovom trhu aktívnou ešte po dlhý čas.  
 
Oznámenie o tom, že sadzby sa nebudú zvyšovať „skôr ako po lete budúceho roku“ je zásadnou zmenou v rétorike ECB. Tá bola totiž pri konkrétnych dátumoch zmien jej politiky doteraz vždy veľmi zdržanlivá. 
 
Mario Draghi počas svojej tlačovej konferencie zdôraznil riziká a neistotu budúceho vývoja. Hoci sa prognóza inflácie zvýšila, došlo k tomu na základe rastu cien ropy, čo by podľa M. Draghiho mohlo ekonomike v budúcnosti priťažiť. 
 
Vyjadrenia M. Draghi po zasadnutí ECB tak nechávajú centrálnej banke dostatok voľnosti zmeniť svoj kurz a prispôsobiť v budúcnosti jej politiku reálnym ekonomickým výsledkom. Zdá sa, ako keby sa ECB ešte stále necítila pri výhľade ekonomického vývoja v eurozóne dostatočne komfortne. Ak sa výsledky v budúcnosti zhoršia, ECB má tak tak pri kvantitatívnom uvoľňovaní, ako aj pri sadzbách, dostatočnú flexibilitu. 
 
Holubičia rétorika a stanovenie dátumu zvyšovania sadzieb zafixujú trhové očakávania na nasledujúce mesiace. Ak neuvidíme žiadny politický problém, napríklad z Talianska, volatilita dlhopisového trhu pravdepodobne poklesne. Týkať sa to bude tak dlhopisov jadra ako aj periférie eurozóny.
 
Nemecké vládne dlhopisy tak budú naďalej prekonávať americké pokladničné poukážky a rozdielnosť monetárnych politík Fedu a ECB bude pokračovať. 

 

Porovnanie podielových fondov nájdtete TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách