Zverejnené: 04.03.2020

OTP banka mení od 1.1.2017 svoj cenník


Article image

OTP banka zaviedla pri otp READY konto zľavu z poplatku za vedenie účtu.

Bežné a vkladové účty  

    
Od januára  otp banka pri účte  otp READY konto poskytne 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu pre  klientov  do 18 rokov po splnení podmienky: realizácia aspoň jednej platby kartou mesačne. Zľava bude uplatnená v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podmienka na získanie zľavy splnená. Ak klient podmienku na 100 % zľavu nesplní, vedenie účtu bude za mesačný poplatok 1 €.

Porovnanie všetkých účtov pre mladých nájdete TU

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách