Zverejnené: 17.12.2019

OTP mení cenník od 1.1.2020


Article image

OTP banka od 1.1.2020 zvyšuje poplatky pri platobnom styku za jednorazové platobné príkazy, za trvalé príkazy. Pri debetných platobný kartách sa zvýši poplatok za vydanie a obnovu karty a za zobrazenie zostatku

Platobný styk

Tuzemský platobný styk

Úhrada - Jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA úhradu zadaný v obchodnom mieste a  Úhrada - Jednorazový platobný príkaz na úhradu/ SEPA úhradu zadaný v obchodnom mieste - Rýchly vnútrobankový prevod (debetný alebo kreditný) bude za poplatok 2,50 €, predtým bol poplatok vo výške 1,50 €.

Úhrada na základe trvalého príkazu na úhradu zadaného v obchodnom mieste banky bude  za poplatok 1,50 €, predtým bola služba za poplatok vo výške 0,80 €.

SEPA platobné operácie

Úhrada - Jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA úhradu zadaná: v obchodnom mieste bude za poplatok 2,50 €, predtým bol poplatok vo výške 1,50 €.

Úhrada na základe trvalého príkazu na úhradu zadaná: v obchodnom mieste bude  za poplatok 1,50 €, predtým bola služba za poplatok vo výške 0,80 €.

Cezhraničný platobný styk

Úhrada - Jednorazový platobný príkaz na úhradu - Regulovaná platba v EUR  zadaná  v obchodnom mieste ) bude za poplatok 2,50 €, predtým bol poplatok vo výške 1,50 €.

Platobné karty

Debetné platobné karty

Maestro Int. PayPass, Bratislavská mestská karta, Maestro Ready,

Vydanie / obnova platobnej karty bude za poplatok 1,00 € / mesačne, predtým bol poplatok 10,00 € / ročne.

VISA Classic

Vydanie / obnova platobnej karty bude za poplatok 1,50 € / mesačne, predtým bol poplatok 20,00 € / ročne.

MasterCard Gold

Vydanie / obnova platobnej karty bude za poplatok 4,00 € / mesačne, predtým bol poplatok 45,00 € / ročne.

Služby k debetným kartám

Znovuvydanie platobnej karty (strata/odcudzenie/poškodenie) bude bez poplatku, predtým služba bola spoplatnená vo výške 10,00 €.

Zobrazenie zostatku v bankomate inej banky bude za poplatok 0,50 €, predtým bol poplatok vo výške 0,30 €.

Kreditná karta MasterCard Standard Credit

V cenníku pribudol poplatok vo výške 5,00 € za Zrušenie kreditnej karty do jedného roka od jej prvého vydania a poplatok vo výške 10,00 € za Zmeny na kreditnej karte.

Elektronické bankovníctvo

V ponuke už nebude Autentifikačné zariadenie GRID karta, ktorá bola za poplatok 2,00 €.

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách