HC


Zverejnené: 18.10.2018

Podpora vzdelávania mladých


Article image

Finančné plánovanie budúcnosti detí by mali rodičia začať riešiť hneď po ich narodení.  Čím skôr začnú rodičia svojmu dieťaťu šetriť na vzdelanie, tým menej ich to bude stáť v budúcnosti.

Niektoré banky ponúkajú svojím klientom produkty týkajúce sa vzdelávania. Tieto produkty sú pre všetkých, ktorým záleží na vzdelaní svojich detí, chcú ich podporiť a  dopriať im štúdium na Slovensku ale aj na prestížnych univerzitách v zahraničí.

Prinášame Vám prehľad produktov týkajúcich sa vzdelania Vašich detí.

Dobré sporenie Istota na vzdelanie od Poštovej banky

Pri pravidelnom sporení od 10 € do 500 € mesačne banka ponúka úrokovú sadzbu až do 3,50 % p. a. s možnosťou výberu viacerých viazaností. Výšku úrokovej sadzby banka garantuje počas celej doby sporenia. Zriadenie a vedenie sporenia je zadarmo a úspory sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov.

Viazanosť sporenia 5 alebo 7 rokov
Zvýhodnená úroková sadzba 1,60 %. p. a.
Základná úroková sadzba 0,80 % p. a.

Viazanosť sporenia 9,11 alebo 13 rokov
Zvýhodnená úroková sadzba 2,50 %. p. a.
Základná úroková sadzba 1,25 % p. a.

Viazanosť sporenia 15 alebo 17 rokov
Zvýhodnená úroková sadzba 3,50 %. p. a.
Základná úroková sadzba 1,75 % p. a.

Úrokové sadzby ktoré ponúka Poštová banka pri sporení  sú atraktívnejšie oproti ostatným sporiacim produktom pre mladých, kde sa úroková sadzba pohybuje okolo  0,50 % p. a. Nevýhodou pri tomto produkte je dlhá viazanosť.
Ak chcete svoje úspory ochrániť proti inflácii a to dlhodobo, tak v tom prípade nie vhodný žiaden sporiaci účet alebo vkladná knižka ale dlhodobé sporenie do podielových fondov, ktoré predstavujú moderné riešenie pre vyššie zhodnotenie úspor.

Tatra banka zaviedla nový produkt Sporenie na vzdelanie, ktoré predstavuje formu dlhodobého sporenia. Peniaze určené na vzdelanie budú  prostredníctvom Podielových fondov Tatra banky pravidelne investované na finančných trhoch. Klienti si majú možnosť vybrať z viacerých podielových fondov, záleží na tom či sú viac konzervatívni alebo dynamický. 

•    Sporenie Vzdelanie - Dlhopisový fond
•    Sporenie Vzdelanie - Dynamický dlhopisový fond
•    Sporenie Vzdelanie - Smart fond
•    Sporenie Vzdelanie - Balanced fond

Pôžička pre študentov pomôže pokryť náklady, ktoré sú spojené so štúdiom a rodičia nestihli nasporiť svojim deťom. Na to, aby študent dostal pôžičku od banky, musí mať vek od 18 do 26 rokov, musí mať spoludlžníka napr. rodiča alebo inú osobu s akceptovateľným príjmom a musí doložiť potvrdenie o vysokoškolskom štúdiu.

Pôžičku pre študentov poskytujú iba dve banky. Je to Slovenská sporiteľňa a teraz sa k nej pridala aj Poštová banka, ktorá ponúka výhodnejšiu úrokovú sadzbu ako Slovenská sporiteľňa.

Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov od Slovenskej sporiteľne

Pôžičku získa študent s úrokom  8,50 % p. a. pre každého. Výška pôžičky je  od 1 000 € až do 8 500 € s lehotou splatnosti 1 až 8 rokov. 

Pôžička na vzdelanie od Poštovej banky

Pôžičku na vzdelanie získa študent s výhodným úrokom  5,50 % p. a. a  pri aktívnom využívaní svojho Užitočného účtu získa vďaka programu Veľké plus úrokovú sadzbu 4,5 % p.a.. Výška pôžičky je  od 300 € až do 10 000 € s lehotou splatnosti 1 až 8 rokov

Študent nemusí dokladovať účel pôžičky a banka poskytne úver hneď po podpise zmluvy a splnení podmienok banky.  Banka poskytne úver bez poplatkov za spracovanie, za predčasné splatenie a mimoriadne splátky.
Žiadateľ o pôžičku má možnosť si vybrať s dvoch variant splácania úveru. Splácať úver hneď po poskytnutí alebo splácať počas štúdia iba úroky a istinu splácať až po ukončení štúdia.
Ak žiadateľ o pôžičku chce študovať v zahraničí musí doložiť:
•    vyplnenú prihlášku
•    overenú kópiu maturitného vysvedčenia a výpis známok
•    motivačný list a odporúčania od predchádzajúcich pedagógov
•    štandardizovaný certifikát z cudzieho jazyka
•    kópiu občianskeho preukazu alebo pasu
•    dve fotografie pasového formátu
•    vstupnú esej
•    motivačný pohovor
•    pri umeleckých odboroch portfólio prác
•    uhradiť nenávratný registračný poplatok


Porovnanie študentských pôžičiek TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách