Zverejnené: 08.03.2021

Poistenie nehnuteľnosti - na čo si dávať pozor pri poistení


Article image

Poistenie nehnuteľnosti je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti živelným pohromám a ďalším možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie stavby. Poistenie nehnuteľnosti má zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, proti ktorým bolo toto poistenie uzatvorené. Poistenie majetku sa člení na dva základné typy poistenia – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Každý vlastník nehnuteľnosti, či už domu, bytu, nebytového priestoru alebo inej stavby, by mal myslieť na riziká, ktoré sa s ich vlastníctvom spájajú, a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia.

Poistenie domácnosti

Je to poistenie,  ktoré  sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré sú v domácnosti ako nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektronika a veci osobnej potreby. Niektoré poistenia obsahuje aj krytie škody na majetku spôsobené skratom elektromotora v spotrebičoch. Každá poisťovňa má v základnom poistení zahrnuté iné riziká, každá z nich umožňuje iné rizika pripoistiť, má iné limity plnenia.

Poistenie nehnuteľnosti

Je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. Poistenie sa uzatvára pre rôzne typy nehnuteľností spravidla pre rodinné domy alebo vily trvale obývané, rekreačné chaty a chalupy, bytové domy, bytové jednotky - byty vo vlastníctve, vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty, oporné múry,  príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, strojné a elektronické zariadenia a pod.

Riziká, ktoré by mali byť poistené 

 • víchrica,
 • krupobitie,
 • voda z vodovodného potrubia,
 • požiar,
 • úder blesku,
 • výbuch,
 • zrútenie lietadla, alebo jeho časti,
 • ťarcha snehu,
 • záplava a povodeň,
 • náraz vozidla,
 • pád stromu alebo stožiaru prípadne iného predmetu,
 • výbuch,
 • odcudzenie stavebných častíc,
 • vandalizmus a pod.

Výška poistnej sumy

Pri určení výšky poistnej sumy je potrebný znalecký posudok alebo doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti. V prípade novostavieb je dôležitý rozpočet stavby, prípadne poisťovne využívajú vlastnú metodiku stanovenia poistnej sumy. Výšku poistnej sumy musí zvážiť predovšetkým klient. Mal by prihliadať najmä na to, či v prípade nečakaných udalostí bude poistná suma zodpovedať nákladom na znovu zariadenie domácnosti.

Ak bude nehnuteľnosť  podpoistená, vystavujete sa tomu, že poisťovňa bude krátiť poistné plnenie. Poisťovne z týchto dôvodov odporúčajú radšej majetok mierne nadhodnotiť ako podhodnotiť


Porovnajte si poistenie nehnuteľnosti

Skôr ako sa  rozhodnete pre zrušenie starej poistnej zmluvy a uzavriete novú, porovnajte si všetkdostupné poistenia jednotlivých poisťovní na Finančnom kompase. Nie každá poisťovňa ponúka poistenie nehnuteľnosti s rovnakým poistným krytím. Zvážte, ktoré riziká vášmu bytu alebo domu reálne hrozia, a ktoré nie, nakoľko je zbytočné platiť vysoké poistné za poistenie, kvôli riziku, ktoré vám nehrozia.
 

Prečo si poistiť domácnosť a aj nehnuteľnosť

Prípad, kedy môže nastať problém, ak máte iba jedno poistenie:
Ak máme v byte napríklad poistenú len domácnosť, tak pri prípadnom vytopení nedostaneme od poisťovne žiadne peniaze za poškodené podlahy. Naopak ak máme poistenú len nehnuteľnosť, tak si nemôžeme nárokovať peniaze za zatopený nábytok, elektroniku či iné vybavenie.

 

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti je dobre mať v jednej poisťovni

Každá poisťovňa ma inak nastavené nielen krytie poistných udalostí, ale aj rôzne definície toho, čo patrí pod poistenie nehnuteľnosti a čo pod poistenie domácnosti. Takto sa nám môže ľahko stať, že pri prípadnej škode zistíme, že ju ani jedna z dvoch poistiek nekryje. Preto je lepšie poistiť si domácnosť aj nehnuteľnosť v rovnakej poisťovni. Zároveň môže byť vhodné si v danej poistnej zmluve nastaviť aj rôzne pripoistenia, napríklad poistenie zodpovednosti za škodu.
 

Ako si uzatvoriť online poistenie nehnuteľnosti

 • Zadajte do našej kalkulačky všetky potrebné údaje
 • Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku poistenia
 • Doplňte svoje osobné údaje, všetko skontrolujte a uzatvorte poistenie
 • Zmluvu zaslanú elektronicky na váš e-mail si vytlačte a uschovajte
 • Poistné uhraďte prevodom, platobnou kartou alebo QR kódom. Poistenie bude platné


Poistenie nehnuteľnosti – niekoľko rád

Nedostatky v poistných zmluvách sa často ukážu až po poistnej udalosti. Niektorí klienti napríklad zistia, že poistka nekryje riziko, ktoré by mala. Poradíme, ako tomu predísť.
 
 • Pri výbere poistenia nehnuteľnosti je dôležitý rozsah poistného krytia a nie výška poistného
 • Dôkladne si preštudujte poistné podmienky pred uzavretím poistenia
 • Zvážte, ktoré riziká vášmu bytu alebo domu reálne hrozia, a ktoré nie, nakoľko je zbytočné platiť vysoké poistné za poistenie, kvôli riziku, ktoré vám nehrozia.
 • Dajte si  riadne vysvetliť od  kedy (od akého dátumu alebo za akých podmienok) je vaša nehnuteľnosť už poistnou zmluvou riadne krytá, aby v prípade poistnej udalosti došlo k plneniu zo strany poisťovne.

Nezabúdajte si všímajte tiež poistné sumy, sadzby a výšku ročného poistného. Do zmluvy k poisteniu nehnuteľnosti je tiež potrebné zapísať zoznam vecí, ktorých sa má týkať pripoistenie. Ako poistník ste povinný uvádzať vždy pravdivé údaje a stanoviť také poistné sumy, ktoré zodpovedajú realite.


Poraďte sa s odborníkom

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti alebo samotného uzatvorenia poistenia, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na prípadné otázky.
 
Porovnanie poistenia nehnuteľnosti  TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách