Zverejnené: 28.04.2021

Poštová banka mení cenník od 3.7.2021


Article image
Poštová banka od 3.7.2021 opäť upravuje cenník poplatkov. Zmeny sa budú týkať platobných kariet, hotovostných platobných služieb, vkladových produktov, spotrebiteľských úverov ale aj úverov na bývanie.

Balík služieb k osobnému účtu

Užitočný účet
 
Neobmedzený počet služieb zahrnutých v cene balíka:
 
Trvalých príkazov na úhradu na Obchodnom mieste – zriadenie, zrušenie.
Trvalých príkazov na úhradu elektronicky – zriadenie, zmena, zrušenie.
 
Predtým neobmedzený počet trvalých príkazov na úhradu – zriadenie, zmena, zrušenie.
 

Platobné karty – Debetné karty

 
Zrušenie poplatku vo výške 50 eur za expresné vydanie platobných kariet. 

Informácia o zostatku na účte cez bankomat inej banky bude za poplatok 1,00 eur, predtým bol poplatok 0,50 eur. 

Výber hotovosti Debetnými kartami a Predplatenými kartami cez POŠTOMAT (na Pošte) bude za poplatok 3,00 eur, predtým bol poplatok vo výške 2,00 eur.
 
Predplatené karty
 
Výber Z bankomatu / Cez POS terminál inej banky v ostatných menách  bude za poplatok 3,00 eur, predtým bol poplatok 2,50 eur.
 

Platobné služby

Hotovostné platobné služby
 
Vklad v hotovosti bude za poplatok 1,00 eur, predtým 0,50 eur. 

Vklad v hotovosti inou osobou, ako je majiteľ účtu alebo disponent (poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa) bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok 4,50 eur. 

Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet v EUR od 51 ks bude za poplatok 0,10 eur/10 ks (aj začatých), min. 5,00 €, predtým 0,10 eur/10 ks (aj začatých), min. 3,00 eur. 

Výber hotovosti na Obchodnom mieste bude za poplatok 6,00 eur, predtým 5,00 eur. 

Výber hotovosti na Obchodnom mieste - platí pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok 4,00 eur. 

Výplata šekovej poukážky bude bez poplatku. 

Spracovanie bankoviek a mincí pri ich výmene za iné nominálne hodnoty v EUR od 51 kusov (základom je vyšší počet predložených alebo prijatých bankoviek a mincí) bude za poplatok 5,00 eur/100 ks (aj začatých), predtým 1,00 eur/100 ks (aj začatých).
 

Platby v rámci SEPA krajín – na obchodnom mieste               
 
Príkaz na úhradu bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok vo výške 5,00 eur.

Príkaz na úhradu - platí pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok vo výške 4,00 eur. 

Zmena trvalého príkazu na úhradu bude za poplatok 6,00 eur, predtým bola zmena bezplatná (Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,30 eur).   

Zmena trvalého príkazu na úhradu – platí pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR bude za poplatok 5,00 eur, predtým bola zmena bezplatná (Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,30 eur).  
 

Ostatné platobné služby

Urgentný príkaz na úhradu, príplatok za urgentný cezhraničný príkaz na úhradu (nenárokovateľná platba – realizovaná po dohode s bankou)  bude za poplatok 20,00 eur, pretým bol poplatok 50,00 eur. 

Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie platby (úhrady/inkasa) po realizácii, zmena/doplnenie údajov na príkaze na úhradu po realizácii bude za poplatok 20,00 € + popl. zahraničnej banky, predtým 16,00 € + popl. zahraničnej banky.
 

Vkladové produkty

Sporenia a Termínované vklady (hotovostný výber/bezhotovostný prevod/zrušenie produktu)
 
DOBRÉ SPORENIE REZERVA v EUR hotovostný výber bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 

Spotrebiteľské úvery 

Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta bude za poplatok 50,00 eur, predtým bol poplatok vo výške 40,00 eur. 

Vystavenie iného potvrdenia súvisiaceho s úverom na žiadosť dlžníka / spoludlžníka bude za poplatok 20,00 eur, predtým bol poplatok 40,00 eur.
 

Úver na bývanie

Vystavenie potvrdenia súvisiaceho s úverom bude za poplatok 20,00 eur

Vystavenie súhlasu banky bude za poplatok 100,00 eur.
 
Predtým bol Poplatok za vystavenie potvrdenia/súhlasu na žiadosť klienta za poplatok 100,00 eur.
 

Ostatné služby

Odoslaná poštová zásielka v rámci SR / do zahraničia poplatok vo výške v zmysle Tarify SP, a. s.

Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta – papierové / Mimoriadny výpis / Vyhľadanie archivovaného dokladu a vyhotovenie jeho fotokópie poplatok vo výške  5,00 eur.

Vyhľadanie archivovanej dokumentácie a vyhotovenie jej fotokópie (Poplatok sa nevzťahuje na spotrebiteľské úvery) poplatok vo výške 50,00 eur.

Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou (jednorazovo) poplatok vo výške 100,00 eur.

Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom rozhodnutia – za každý i začatý mesiac poplatok vo výške 5,00 eur.

Za nerealizovaný, dopredu nahlásený hotovostný výber na Obchodnom mieste poplatok vo výške 0,1 % z nevybranej sumy.

Bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené pri jednotlivých položkách sadzobníka poplatok vo výške 5,00 eur.
 
Predtým boli poplatky:
 
Mimoriadny výpis 5,00 eur.

Odoslaná poštová zásielka poštou v rámci SR za poplatok vo výške v zmysle Tarify SP, a. s.

Odoslaná poštová zásielka poštou do zahraničia za  poplatok vo výške 2,50 eur.    

Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta za poplatok vo výške 7,00 eur.    

Vyhľadanie archivovaného dokladu a vyhotovenie jeho fotokópie za poplatok vo výške  7,00 eur.  

Vyhľadanie archivovanej dokumentácie a vyhotovenie jej fotokópie za poplatok vo výške 45,00 eur.    

Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou (jednorazovo) za poplatok vo výške 70,00 eur.  

Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom rozhodnutia – za každý i začatý mesiac poplatok vo výške 5,00 eur.    

Za nerealizovaný, dopredu nahlásený hotovostný výber na obchodnom mieste za poplatok vo výške 1 ‰ z nevybranej sumy.

Za vyhotovenie správy alebo potvrdenia pre potreby auditu na vlastnú žiadosť klienta/ zabezpečenie poskytnutia bankovej informácie o klientovi banky, resp. klientovi inej banky za poplatok 40,00 eur + poplatky inej banky.

Za bankové služby v sadzobníku vyslovene neuvedené pri jednotlivých položkách sadzobníka za každých i začatých 15 minút za poplatok 1,66 eur.

ŠEKOVÁ POUKÁŽKA - výplata realizovaná na Pošte poplatok vo výške 1,30 eur.  


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách