Zverejnené: 30.06.2017

Poštová banka mení od 1.7.2017 svoj cenník


Article image

Poštová banka zvyšuje poplatky pri Debetných platobných kartách, pri platbách v rámci SEPA krajín a znižuje poplatok  za zrušenie, umorenie, výmenu poškodenej  Vkladnej knižky.

 

Poplatky súvisiace s osobnými účtami

V cenníku pribudla informácia o zaslaní mesačného výpisu z účtu e-mailom, poštou alebo osobnom preberaní výpisu v pobočke banky, ktorá bude bezplatná.

 

Platobné karty

Neembosovaná Bratislavská mestská karta a Maestro, embosovaná debetná karta MasterCard Standard
Banka zvýšila mesačný poplatok za vedenie karty na 1,50 € z 1€.


Neembosovaná Bratislavská mestská karta, Maestro a predplatená Bratislavská mestská karta
Za prevydanie debetnej karty si klient zaplatí 10 € + cena poistenia, predtým bol poplatok 5 € + cena poistenia.
Pri predplatenej karte Bratislavská mestská karta bude poplatok za prevydanie 10 €, predtým 5 €.

 

Poplatky súvisiace s používaním platobných kariet
Banka zrušila poplatky za:
•    mesačný výpis o transakciách (papierový) realizovaných debetnou karty, poplatok 1 €
•    zmena PIN cez bankomat, poplatok 3 €

 

Bezhotovostné operácie

Banka zrušila poplatok vo výške 0,20 € za informáciu o zostatku na účte cez bankomat/poštomat pri debetných kartách.

 

Výber hotovosti z bankomatu/cez POS terminál
Za výber hotovosti z bankomatu inej banky v mene EUR bude zvýšený poplatok na 2,50 € z 2 € pri debetných a predplatených kartách.
Pri predplatených kartách za  výber hotovosti z bankomatu inej banky v ostatných menách bude poplatok 2,50 €, predtým bol poplatok 2 €.

 

Elektronické bankovníctvo

Banka zrušila vinkuláciu vo výške 76,35 € za poskytnutie šifrátora (pri strate alebo vrátení poškodeného šifrátora, odúčtovanie zavinkulovanej sumy).
Zrušenie poplatku 3 € bude aj za opätovné vygenerovanie prístupových práv – žiadosť podaná na obchodnom mieste, opätovné vydanie GRID karty a opätovné zaslanie neprevzatých prístupov.

 

Platobné služby

Platby v rámci SEPA krajín
Príkaz na úhradu na pobočke alebo pošte bude za poplatok 2 €,  predtým 1,20€
Zrýchlený príkaz na úhradu do inej banky na pobočke  alebo pošte bude za poplatok 2 €,  predtým 4 €.
Zrušený bude  poplatok 1,40 € za Trvalý príkaz na úhradu – zrušenie, ukončenie platnosti (mimo zrušenia účtu) na pobočke aj elektronicky a poplatok 1,50 € za  Príkaz na výplatu v hotovosti/realizácia trvalého príkazu na výplatu v hotovosti.

 

Ostatné platobné služby

Poplatok vo výške 3,30 € za Odoslanie swiftovej správy na požiadanie klienta s potvrdením doručenia  bude od júla zrušený.

 

Vkladové produkty

ZLATÝ VKLAD, VKLADNÁ KNIŽKA
Banka znížila poplatok za zrušenie, umorenie, výmenu poškodenej  Vkladnej knižky na 5 €,  predtým bol poplatok 7 €.

 

Ostatné služby a poplatky

Potvrdenie vystavené na žiadosť klienta bude za poplatok 7 €, predtým 5 €.

 

 

Porovnanie všetkých bežných účtov vrátane poplatkov za platobný styk a poplatkov za platobné karty nájdete v našom porovnaní balíkov a účtov.
Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách