HC


Zverejnené: 19.05.2020

Pôžička pre dôchodcov: Aké máte možnosti?


Article image
Najčastejšie sa dá pre ľudí na dôchodku získať bežný spotrebný úver v banke. Ak dôchodca žiada o pôžičku od banky, každý z nich je posudzovaný individuálne. Každá banka má svoje kritéria a požiadavky pri schvaľovaní pôžičky a povolenom prečerpaní pre seniorov. Jedným z najdôležitejších kritérií je, samozrejme, vek a výška dôchodku.

V minulosti bolo ťažké nájsť bankové úvery dostupné pre ľudí nad 65 rokov. V súčasnosti to už nie je problém, keďže banky aj nebankové subjekty požičajú zvyčajne klientom až do veku 75 rokov. Základom je dôchodok v dostatočnej výške, pretože dnes už dôchodcom bez preukázania príjmu nepožičajú nielen banky, ale aj nebankovky.

Ako si vybrať najvýhodnejšiu pôžičku?

Ak si chcete požičať a ste dôchodca, dajte si pozor najmä na preplatenie úveru. Dôležité je sledovať nielen výšku úrokovej sadzby, ale hlavne RPMN. Ide o ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá vyjadruje výhodnosť úveru lepšie, ako úrok. Do úvahy treba vziať aj dlžku splácania, výšku splátky a zabezpečenie, prípadne ďalšie služby (napr. poistenie úveru).

Na čo si dať pozor?

Treba si presne stanoviť, na čo chcete peniaze z pôžičky použiť. Nemali by to byť v žiadnom prípade veci a služby bežnej spotreby. Malo by ísť o dlhodobejšie investície, ako napr. auto, bývanie a pod. V tejto súvislosti by ste sa mali rozhodnúť správne, či využiť účelovú lacnejšiu pôžičku a dať si pozor na jej zdokladovanie účelu v stanovenom termíne, alebo využiť bezúčelovú drahšiu ale pohodlnejšiu pôžičku, kde nemusíte myslieť na to, čo a dokedy treba banke preukázať.

Pozor aj na podmienky bánk pri určovaní úroku, tak ako pri hypotékach Vám otvorenie iných produktov banky môže znížiť bankou určený úrok, tak to platí aj v prípade spotrebných úverov. To znamená, že ak sa zaviažete banke napríklad otvorením bežného účtu, tak ho musíte mať v banke otvorený počas celej splatnosti spotrebného úveru, inak Vám banka môže priznaný úrok zvýšiť. Rovnako poistenie úveru a podobne.

V minulosti poskytovali pôžičky pre dôchodcov aj viaceré nebankové spoločnosti. Išlo o pôžičky so založením nehnuteľnosti. V súčasnosti takáto forma už nie je možná a aktuálne ju neponúka žiadna známa a overená nebanková spoločnosť. Nedajte sa však nachytať ani na rôzne súkromné pôžičky, keďže nie sú vôbec regulované a mohli by ste ľahko prísť o strechu nad hlavou.

Nie každá rýchla pôžička je aj výhodná. Je lepšie, keď si vyberiete úver od overeného a známeho poskytovateľa. Nepožičiavajte si od neznámych osôb alebo sprostredkovateľov. Nikdy si tiež neberte úver, kde potrebujete ručiť nehnuteľnosťou.

Podmienky jednotlivých bánk pri poskytovaní pôžičky


UniCredit bank
Vek žiadateľa do 62 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Mesačný príjem minimálne. 280 eur.
Výška úveru od 650 eur – výška úveru sa posudzuje individuálne.
Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
Povolené prečerpanie: žiadateľ musí mať otvorený účet 3 mesiace, výška dôchodku musí byť min. 280 eur.

SLSP
Vek žiadateľa do 65 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Výška úveru do 25-tisíc eur.
Vek žiadateľa od  62 do 73 rokov, pôžička musí byť splatená do 73 roku života.
Výška úveru do 4 000 eur.
Mesačný príjem sa v oboch prípadoch posudzuje individuálne.
Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
Povolené prečerpanie: vek žiadateľa do 65 rokov, výškau debetu je od 300 eur a pohybuje sa € do maximálnej výšky 3- násobku príjmu, banka posudzuje každého klienta individuálne. Pri dôchodcoch nad 65 rokov banka poskytuje debet len do výšky 180 eur.

VÚB
Vek žiadateľa do 68 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Mesačný príjem sa posudzuje individuálne.
Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
Výška úveru od 650 eur.
Výška úveru sa posudzuje individuálne.
Povolené prečerpanie: vek žiadateľa do 68 rokov, musí mať otvorený účet minimálne 3 mesiace, výška debetu je dvojnásobok príjmu klienta.

ČSOB
Vek žiadateľa do 65 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Ak žiada o pôžičku dôchodca nad 65 rokov, pôžička musí byť schválená výnimkou.
Výšku dôchodku banka posudzuje individuálne.
Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne (ak má žiadateľ v banke otvorený účet, na ktorý mu chodí príjem, nie je potrebné potvrdenie).
Výšku úveru banka posudzuje individuálne podľa výšky príjmu dôchodcu.
Povolené prečerpanie banka posudzuje individuálne ako pri pôžičke.

Tatra banka
Vek žiadateľa do 65 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Mesačný príjem min. 350 eur.
Výšku úveru banka posudzuje individuálne.
Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne nie staršie ako 1 mesiac.
Povolené prečerpanie je posudzované individuálne, účet musí byť otvorený min. 6 mesiacov a musí byť naň na účet zasielaný príjem.

Prima banka
Vek klienta nie je limitovaný, banka posudzuje klienta individuálne, ako aj jeho príjem a výšku úveru.
Doložiť doklad totožnosti, príjem banka overuje sama cez Sociálnu poisťovňu.
Do výšky úveru 5-tisíc eur vedia pracovníci na počkanie banky povedať, či je úver schválený.
Povolené prečerpanie banka poskytuje do výšky 1 500 eur, vek nie kritériom, nakoľko banka posudzuje individuálne každého klienta.

Poštová banka
Vek žiadateľa do 69 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Mesačný príjem min 133 eur.
Doložiť doklad totožnosti, príjem si banka overuje sama cez Sociálnu poisťovňu.
Výška úveru do 5-tisíc eur.
Povolené prečerpanie je posudzované individuálne, účet musí byť otvorený min. 3 mesiace a musí byť naň zasielaný príjem. Vek klienta do 65 rokov. Banka každý mesiac prehodnocuje povolené prečerpanie a následne informuje klienta vo výpise.

Cetelem
Vek žiadateľa do 75 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Doložiť doklad totožnosti, preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok).
Debet banka neposkytuje.

OTP
Vek žiadateľa do 65 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Výšku úveru banka posudzuje individuálne podľa výšky príjmu dôchodcu.
Doložiť doklad totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne, alebo výpisy z banky za posledné 3 mesiace.
Povolené prečerpanie sa posudzuje rovnako ako pôžička.

Raiffeisen
Vek žiadateľa do 70 rokov (dovtedy musí byť pôžička aj splatená).
Mesačný príjem sa je posudovaný individuálne.
Výška úveru je do 5-tisíc eur.
Doložiť doklad totožnosti a potvrdenie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
Debet banka neposkytuje.

Ak uvažujete nad pôžičkou, pozrite si naše prehľadné porovnanie podmienok jednotlivých bánk. V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom pôžičky, alebo hľadáte čo najvýhodnejšiu pôžičku, neváhajte nás kontaktovať.
 

Porovnanie pôžičiek všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách