HC


Zverejnené: 21.05.2020

Pôžička pre študentov - kde ju získate?


Article image
Pôžička pre študentov je výhodná pre nulový poplatok za poskytnutie, dlhej doby splácania, možnosti začať splácať pôžičku až po skončení štúdia a výhodnej úrokovej sadzbe. Nevýhodou študentskej pôžičky je, že banka vyžaduje ručiteľa s pravidelným príjmom.
Kde pôžičku pre študentov získate a za akých podmienok.
 
 

Slovenská sporiteľňa - Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov

 • Úroková sadzba 8,50 % p. a.
 • Minimálna výška pôžičky 1.000 €, maximálna výška pôžičky 8.500 €.
 • Minimálna doba splácania 12 mesiacov, maximálna doba splácania 96 mesiacov.
 • Poplatok za poskytnutie pôžičky 0 €.
 • Poplatok za predčasné splatenie pôžičky 0 €.
 
.
Podmienky pre získanie študentskej pôžičky
 • Byť študentom denného štúdia vysokej školy vo veku 18 až 26 rokov.
 • Predložiť občiansky preukaz + ešte jeden identifikačný doklad a potvrdenie o návšteve školy, doma alebo v zahraničí.
 • Ručiteľa - osobu s dokladom o pravidelnom príjme, ktorá spolu s vami bude splácať úver.


Fond na podporu vzdelávania – Študentská pôžička

 • Úroková sadzba 5,50 % p. a.
 • Poplatok za poskytnutie pôžičky 0 eur.
 • Poplatok za predčasné splatenie pôžičky 0 eur.
 • Minimálna pôžička je vo výške 500 eur.
 • Maximálna pôžička pre študentov I. a II. stupňa VŠ je 3.500 eur.
 • Maximálna pôžička pre študentov III. stupňa VŠ 6.000 eur.
 
 
Podmienky pre získanie pôžičky pre študentov
 • Žiadateľ je študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.
 • Žiadateľ je študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.
 • Žiadateľ je študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.
 • Ručiteľ - osoba s dokladom o pravidelnom príjme, ktorá spolu s vami bude splácať pôžičku.
Ručiteľ nesmie byť starší ako 62 rokov.
 
Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
Vyplnenú žiadosť o študentskú pôžičku je potrebné na schválenie zaslať do 15. septembra 2020 alebo do 31. októbra 2020
 
Doklady potrebné k vybaveniu pôžičky
 • Vyplnená a potvrdená  žiadosti o pôžičku alebo samostatný doklad o štúdiu za podmienky, že bude obsahovať všetky údaje uvedené v žiadosti o pôžičku.
 • V prípade žiadateľov študujúcich na zahraničnej VŠ preklad samostatného dokladu o štúdiu do  slovenského  jazyka (preklad  nemusí  byť  úradný)  a čestné  vyhlásenie o preklade,  s originál podpisom dlžníka na čestnom vyhlásení a dátumom prekladu. Potvrdenia vystavené v českom jazyku nie je nutné prekladať.
Žiadatelia študujúci na zahraničných vysokých školách predkladajú ako povinnú prílohu rozhodnutie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o tom, že štúdium na zahraničnej vysokej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia (je rovnocenné) na vysokej škole v Slovenskej republike.
 
 
Porovnanie študentských pôžičiek TU.
Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách