Zverejnené: 21.08.2020

Pozor na výluky z cestovného poistenia


Article image
Dnes je už samozrejmosť mať cestovné poistenie pri ceste do zahraničia. Ak ho náhodou nemáte, vaša dovolenka sa môže mnohonásobne predražiť. Mnohí zabúdajú, že poisťovňa chráni človeka pred vznikom náhodnej udalosti. V prípade, že klient ide vedome do rizika, nastávajú problémy pri plnení z poistenia.Jeden z problémov je alkohol a omamne látky

Alkohol je vo všetkých poisťovniach výlukou číslo jedna, preto to s alkoholom netreba preháňať. Ak nastala poistná udalosť z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, môže dôjsť k zamietnutiu poistného plnenia alebo k jeho zníženiu . Poisťovne to posudzujú  individuálne. Porušenie podmienok si poisťovňa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode alebo úraze, z lekárskej správy alebo pitevnej správy.

Adrenalinové športy 

cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov automaticky kryté aj letné športy vykonávane pri mori počas dovolenky, ako napr. jazda na vodnom skútri, člnkovanie,  vodný bicykel či vodné lyžovanie. V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, tie zvyčajne treba pripoistiť. Rovnako tak športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov, sústredení v zahraničí, okrem športov uvedených vo výlukách z poistenia.

Ak niekto chce vykonávať aj rizikové športy uvedené vo výlukách z cestovného poistenia, je možné si niektoré z týchto rizikových športov pripoistiť za prirážku na poistnom.

Za rizikové športy sa považuje napríklad:
 • Alpinizmus
 • Americký futbal
 • biatlon
 • jachting
 • surfovanie
 • windsurfing
 • paragliding
 • motoristické športy
 • parašutizmus
 • rafting
 • potápanie s dýchacím prístrojom
 • zjazd na horských bicykloch
 • vodný paragliding
 
Prevádzkovanie športov, ktoré nie je možné poistiť:
 • aerils
 • bse jump
 • beh s býkmi
 • buildering
 • cave diving (jaskynné potápnie)
 • cliffdiving
 • draagster
 • freediving
 • hoverbord
 • letecké športy
 • lov exotickej divej zveri
 • skeleton
 • skiextrém
 • skikros
 • skoky lety na lyžiach
 • sky surfing
 • skydiving - formáci
 • snežný skúter - zjazd
 • spartan race
 • športové boby v koridoroch
 • športové sane v koridoroch
Pri cestovnom poistení sa môžu vo výlukách poisťovní líšiť jednotlivé športy. Preto pri výbere cestovného poistenia odporúčame porovnanie viacerých poisťovní 

Chronické ochorenia

Ak trpíte chronickým ochorením, je nutné pamätať aj na dostatočné množstvo liekov. Lieky na predpis, alebo prípravky nutné k dlhodobej liečbe si v zahraničí budete musieť hradiť sami. Ak sa počas dovolenky ohlásia zdravotné problémy, na ktoré ste sa počas roka liečili v nemocnici,  poisťovňa ich vyhodnotí ako výluku.

Je na dovolenke vaším spoločníkom aj pes?

Ak sa chystáte na dovolenku so svojím miláčikom, musíte rátať s tým, že škodu, ktorú spôsobí niekomu inému na zdraví alebo majetku, sa na cestovné poistenie nevzťahuje. Nárokovať škodu si môžete z poistenia domácnosti, ktorá v rámci poistenia zodpovednosti za škodu kryje aj zodpovednosť za škodu z držby psa. Pri ceste do zahraničia nezabudnite pribaliť doklady pre psa – cestovný doklad (pet pass), mikročip a platnú vakcináciu proti besnote.
 

Terorizmus, nepokoje a vojna

Liečebné náklady vzniknuté na základe teroristickej akcie v krajinách, ktoré neboli v čase vycestovania poistenej osoby do zahraničia Ministerstvom zahraničných vecí oficiálne označené ako krajiny, kde sa teroristická akcia očakáva alebo do ktorých sa neodporúča cestovať sú v poistení hradené až do výšky poistnej sumy pre liečebné náklady. Ak vám úraz zanechá trvalé následky, poisťovňa vám vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu.

Ale krajiny, kde sa vyskytujú štrajky, nepokoje, vzbury, vojny a krajiny, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať v súvislosti s terorizmom, sú vo všeobecných výlukách z poistenia.

Prípady, v ktorých vám poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie

 • ak sa poistený pokúsil o samovraždu
 • ak vyvolal výtržnosť, alebo spáchal trestnú činnosť
 • ak klient vedome nedodržal zákonné ustanovenia platné v danej krajine
 
Ak si neviete vybrať vhodné Cestovné poistenie, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Cestovné poistenie si môžete porovnať aj cez internet.
 
Porovnanie Cestovného poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách