Zverejnené: 26.02.2024

Prečo by ste nemali zabudnúť na poistenie mobilu?


Article image
Vývoj nových technológií napreduje veľmi rýchlo. Poistných udalosti rok čo rok stúpa. Mobil si môžete poistiť proti poškodeniu, zničeniu, krádeži vlámaním, alebo aj predĺžením zákonnej záruky až o tri roky. Predajne majú zmluvy a spoluprácu s partnermi, ktorí majú rôzne produkty a podmienky poistenia. Jednotlivé podmienky vám predstavia priamo v predajni. Jeden z dôvodov, prečo si dať poistiť mobilné zariadenie, je cena poistenia, ktorá je oveľa nižšia ako cena nového zariadenia.

Výhoda poistenia mobilu

Samotná oprava mobilu nie je lacnou záležitosťou. Ako predísť a vyhnúť sa nepríjemnostiam, je si mobil poistiť najlepšie pri jeho kúpe. Poistiť mobil si môžete dnes viacerými spôsobmi. Poistenie majú skoro všetky poisťovne v rámci poistenia domácnosti. Poistiť je možné aj rozbitie či poškodenie displeja. Vlastný poistný produkt majú už aj samotní operátori alebo predajcovia mobilných zariadení.

Sú rôzne telefóny a rôzni používatelia. Vo všeobecnosti platí, že poistenie sa oplatí, ak vlastníte drahšie modely smartfónov alebo drahé iPhony. Ak napríklad veľa cestujete alebo sa vám občas niektoré z vašich zariadení poškodí, určite je vhodné si
poistenie uzavrieť.
Existujú spoločnosti, ktoré ponúkajú pripoistenie telefónu aj v zahraničí. A niektorí vám ponúknu aj náhradný telefón v čase, keď je ten váš v oprave.

Čo všetko poistenie mobilu zahŕňa

  • Odcudzenie zariadenia krádežou, vlámaním, vreckovou krádežou.
  • Zneužitie SIM karty (v súvislosti s odcudzením mobilu, v ktorom bola SIM karta vložená).
  • Poškodenie alebo zničenie mobilu živelnou udalosťou, pádom alebo nárazom.
  • Náhodné mechanické poškodenie pri manipulácii alebo samotnej preprave.
  • Poškodenie skratom alebo elektrickým prúdom.
  • Utopenie alebo padnutie mobilu napríklad do vody.
 
Poistenie mobilu je súčasťou poistenia domácnosti. V rámci poistenia získate ochranu zariadenia vašej domácnosti proti krádeži, vandalizmu, živlom či vytopeniu susedmi. Výhodou pri elektronike, akou sú mobily alebo tablety, je, že poistenie platí aj na lúpež zariadenia mimo domova. Vo všeobecnosti sa ale toto poistenie vzťahuje na krádež či pôsobenie živlov. Ak si teda mobil rozbijete sami, poisťovňa vám to v tomto prípade nemusí preplatiť.
 
Poistenie náhodného poškodenia mobilu sa vzťahuje na finančnú stratu, ktorú utrpíte funkčnou vadou výrobku (mechanická, elektronická alebo elektrická), ku ktorej dôjde náhlym a neočakávaným pôsobením vonkajších síl, ktorých negatívnemu pôsobeniu nebolo možné zabrániť a to počas trvania 2-ročnej zákonnej záruky.
 
Poistenie mobilu sa nevzťahuje na opravy kryté zárukou, na poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravou alebo údržbou a na poškodenie, ktoré nemá vplyv na funkčnosť a použiteľnosť, ako napr. poškriabanie. Nevzťahuje sa na stratu, zabudnutie ani krádež v dôsledku nedbalosti.
 
Skôr, než podpíšete zmluvu o poistení sa, dôkladne si ju preštudujte, v akých prípadoch vám vzniká nárok na kompenzáciu. V najlacnejších ponukách poistenia mobilov u operátorov alebo v obchodoch môžu chýbať bežné poruchy. Je teda možné, že na preplatenie účtu za opravu telefónu nebudete mať nárok.

Ako môže pomôcť poistenie mobilného zariadenia

Výhodu samotného poistenia si musí zvážiť každý sám. Mnohí z nás už majú aj zlú skúsenosť s krádežou alebo poškodením mobilného telefónu. Preto poistenie môže byť dobrým riešením.

V prípade poruchy mobilu vám poisťovňa preplatí náklady na jeho opravu alebo vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie v zmysle príslušných poistných podmienok platných k dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy v prípade, ak nie je možné výrobok opraviť alebo sa oprava neoplatí, keďže prevyšuje hodnotu samotného mobilu.

Na čo sa pri poistení zamerať?

  • Netreba zabúdať na spoluúčasť, s ktorou sa podieľate pri úhrade opravy či zaobstaraní nového telefónu.
  • Poistenie proti krádeži a poistenie proti krádeži vlámaním je rozdiel, pretože kým jedno hovorí o krádeži, to druhé spomína krádež, pri ktorej páchateľ prekonal prekážku. Ďalší pojem je lúpež a poisťovňa bude v takýchto prípadoch potrebovať policajnú správu.
  • Zhodnoťte, či potrebujete pokryť poistením iba Slovensko, alebo sa pohybujete aj mimo Slovenska.
  • Za živelnú pohromu sa považuje povodeň, víchrica alebo krupobitie, ale napríklad vojna nie.
 
TIP OD NÁS: Uzatváraniu poistenia je potrebné venovať patričnú pozornosť. Okrem predmetu poistenia, rozsahu poistného krytia a výluk z poistenia je pri uzatváraní poistenia si potrebné všímať aj celkovú formuláciu poistnej zmluvy. Venujte tiež pozornosť podmienkam súvisiacich s vyplatením poistného, detailom a údajom plnenia a základným zmluvným pojmom. 

Chráňte si svoj majetok a uzatvorte si výhodné
poistenie domácnosti online na našom webe Finančný Kompas, kde si v poistení chránite aj svoj mobil a inú elektroniku.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách