Zverejnené: 09.07.2020

Prečo je dobre vstúpiť do 3 piliera? Komu sa to oplatí?


Article image
Doplnkové dôchodkové sporenie je tretím pilierom dôchodkového systému. Ide o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa. Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia je zabezpečiť sporiteľovi doplnkový dôchodkový príjem v starobe po skončení výkonu prác alebo po skončení výkonu prác.
 

Ako funguje 3.pilier

Tretí pilier je zaujímavý z dvoch dôvodov. Prvým sú príspevky zamestnávateľa do dôchodkového sporenia, druhým možnosť využiť daňovú výhodu.
Každý zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či svojim zamestnancom bude prispievať, alebo nie. Ak sa rozhodne prispievať, zvolí si výšku príspevku, lehotu splatnosti, ale môže napríklad podmieniť platenie príspevkov príspevkami svojich zamestnancov. Všetkým, ktorým zamestnávatelia prispievajú do 3.piliera, preto odporúčame do neho vstúpiť.

Pokiaľ ide o výšku príspevkov, najčastejšie sú to dve percentá z vymeriavacieho základu alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu prác príspevky platiť môže, ale nemusí. Takže, ak zamestnávateľ prispieva dvomi percentami a rovnakou sumou si prispieva zamestnanec, ide v zásade o stopercentné zhodnotenie vkladu hneď na začiatku.

Sporenie v treťom pilieri je zároveň daňovo zvýhodnené. Sporitelia majú možnosť odpočítať si od základu dane sumu zaplatených príspevkov. Nesmie to však byť viac ako 180 eur za rok. Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DDS, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. Ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže. 

Ako si vybrať doplnkovú dôchodkovú spoločnosť?

Vybrať si takú DDS, ktorá má najlepšie výsledky v treťom pilieri, znamená urobiť si porovnanie. Porovnávať sa však musí stratégia rovnakého, alebo podobného zamerania v dostatočne dlhom časovom horizonte. Ideálne desať a viac rokov. Samozrejme platí, že ak si porovnáme napríklad výkonnosť fondov za desať rokov u všetkých DDS, neznamená  to, že aj najbližších desať rokov bude najlepším ten, kto bol najlepší doteraz. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Schopnosť správne investovať a aj zhodnocovať peniaze je predpokladom, že to daná spoločnosť robí dobre.
 

Aký fond si vybrať

Pokiaľ vám do dôchodku ostáva desať a viac rokov, odporúčame radšej voliť rastové fondy, akciové fondy. Jednoducho tie, ktoré investujú čo najväčší podiel do akcií. U týchto je najväčší potenciál zaujímavejších výnosov.  Ak vám do dôchodku ostáva menej ako 10 rokov, rozumné je zvážiť aj vyvážené fondy, u ktorých je menšia pravdepodobnosť výraznejších výkyvov vo výkonnosti (tzv. volatilia).
 

Spôsoby vyplácania z 3. piliera

  • doplnkový starobný dôchodok – doživotný alebo dočasný
  • doplnkový výsluhový dôchodok – doživotný alebo dočasný
  • jednorazové vyrovnanie
  • predčasný výber


Na čo by ste si ale mali dať pozor?

Najčastejšou chybou, ktorej sa väčšina ľudí vo svete financií dopúšťa, je naháňanie vysokých výnosov. Keď sa rozhodujú, ktorý fond by bol pre nich najvhodnejší, orientujú sa takmer výlučne len podľa výnosov za posledný rok alebo dva. Takýto prístup patrí medzi najväčšie chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri investovaní. Predpokladajú, že ak je niektorý fond taký dobrý, bude sa mu rovnako dobre dariť aj v budúcnosti. Je to omyl.
 
Na našej internetovej stránke Finančný kompas nájdete kalkulačku výpočtu dôchodku z 3. piliera. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Naši finanční poradcovia vám ochotne poradia.
 
Porovnanie dôchodku z 3.piliera TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách