Zverejnené: 08.06.2020

Prečo sa oplatí mať havarijné poistenie?


Article image
Havarijné poistenie poskytuje majiteľovi vozidla poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť napríklad poškodenie, zničenie, krádež motorového vozidla, škody vzniknuté následkom živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu alebo dopravnej nehody bez ohľadu na to, či bola spôsobená vodičom vozidla alebo inou udalosťou.


Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

PZP je povinné zo zákona, teda uzatvoriť ho musí každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, alebo nájomca, ak je vozidlo na leasing. Platí to aj pre motocykle, štvorkolky, prívesy a akékoľvek iné vozidla s vlastným EČV.
Havarijné poistenie povinné nie je a môžete si ho uzavrieť kedykoľvek. V prípade, ak spôsobíte škodu inému vodičovi, s najväčšou pravdepodobnosťou bude poškodené aj vaše vozidlo. Z PZP sa však vypláca škoda len poškodenému, vinník si opravu platí z vlastného vrecka. Havarijné poistenie kryje škody na vašom vozidle.

Kedy sa zíde havarijné poistenie

Krádež – havarijné poistenie kryje krádež celého vozidla alebo jeho časti.
Živelná udalosť havarijné poistenie kryje aj poistnú udalosť, ak je vaše auto poškodené požiarom, záplavou, víchricou, krupobitím, pádom stromov alebo iných predmetov, kryje aj škodu spôsobenú hlodavcom, ktorý vám prehryzie káble vo vozidle.
Vandalizmus – havarijné poistenie a poistenie auta proti vandalizmu chráni vaše vozidlo a jeho výbavu v situáciách ako napríklad: zrážka s iným vozidlom, poškodenie skla alebo karosérie odleteným kamienkom, náraz do rôznych predmetov, úmyselné poškodenie vandalom, požiar a výbuch.
Batožina a úraz – Niektoré havarijné poistenie kryje aj poškodenie či krádež batožiny vo vozidle.

Ako sa dá ovplyvniť cena havarijného poistenia

V každej poisťovni je havarijné poistenie iné, ale jeho cenu viete ovplyvniť. Zodpovední vodiči sú odmeňovaní. Za bezškodový priebeh je im priznaný bonus. Čím dlhšie jazdíte bez nehody, tým vyšší bonus získate a tým nižšiu cenu havarijného postenia máte.
Spoluúčasť – spoluúčasť znamená sumu, ktorú pri poistnej udalosti zaplatíte. Vyjadruje sa v percentách, napr. 5%, 10% alebo 30%. Ak máte v havarijnom poistení možnosť vybrať si výšku spoluúčasti tak platí, že čím vyššiu spoluúčasť máte, tým nižšie poistné platíte.
Niektoré havarijné poistenia fungujú tak, že si môžete poistiť len tie riziká, ktoré potrebujete. Cena sa vám potom odvíja od toho, koľko rizík v balíčku máte.

Havarijné poistenie a staršie vozidlá

Uzavretím havarijného poistenia získavate rôzne dodatočné výhody – nárok na bezplatný odťah vozidla, náhradné vozidlo, pomoc na ceste v prípade havárie, asistenčné služby. Keď sa stane problém na ceste, také služby sú veľmi užitočné.
V prípade najčastejších škôd ako sú napríklad oškreté dvere, odrazené spätné zrkadlo, preliačený nárazník a podobne sa havarijné poistenie určite oplatí. Poisťovňa uhradí náhradné diely v nových cenách. To znamená, že nielen preplatí náklady za opravu, ale v niektorých prípadoch sa samotné vozidlo aj zhodnotí. Samozrejme situácia je úplne iná v prípade totálnej škody. Dá sa preto povedať, že havarijné poistenie je vhodné pre všetky vozidlá s vekom do 10 rokov. Dajte si urobiť ponuku vo viacerých poisťovniach a porovnajte si ceny havarijného poistenia s výhodami v prípade škody alebo poruchy.

Porovnanie poistenia TU.
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách