Zverejnené: 11.02.2020

Predávate vozidlo? Nezabudnite na výpoveď PZP


Article image
Pri predaji auta okrem kúpno-predajnej zmluvy nezabudnite, na ďalšie úkony, ktoré sa spájajú s predajom. Jedným z nich je aj zrušenie PZP. Povinné zmluvné poistenie je poistením zo zákona. Je teda nutné, aby ho mal každý vodič, ktorý je v dokladoch od vozidla zapísaný ako jeho držiteľ. Pri predaji vozidla však pôvodnému majiteľovi táto povinnosť odpadá. Musí preto svoje povinné zmluvné poistenie vypovedať.

Ako zrušiť PZP pri predaji vozidla?

Pri predaji vozidla je prvoradé jeho odhlásenie z evidencie a prihlásenie na nového majiteľa. Pre odhlásenie vozidla a jeho prepis musíte spolu s novým majiteľom navštíviť políciu. Chýbať vám nemôže ani auto, ktoré treba prepísať. 

V prípade predaja auta bude poisťovňa potrebovať kópiu technického preukazu pôvodného držiteľa, spolu s poznámkou o zrušení z polície alebo kópiou technického preukazu, vystaveného na nového majiteľa. Vzor výpovede zmluvy k PZP nájdete na internetovej stránke poisťovne, v ktorej ste uzatvorili PZP. Tlačivo stačí vyplniť, podpísať a poslať do poisťovne spolu s ostatnými dokladmi. Žiadosť o zrušenie PZP môžete podať aj priamo na pobočke alebo cez internet. Vypovedať poistnú zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou.

V žiadosti o ukončenie poistenia nezabudnite uviesť, akým spôsobom si želáte zaslať preplatok nespotrebovaného poistného, ktorý vám je poisťovňa povinná vrátiť. Môže tak urobiť prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou.

Na čo si treba dať pozor?

V prípade, že nie je možné, aby sa pôvodný aj nový majiteľ vozidla dostavili v rovnakom čase na dopravný inšpektorát, je možné, aby si nový majiteľ vybavil všetko sám. Pôvodný majiteľ mu musí vystaviť a podpísať splnomocnenie na tieto úkony. Na základe neho môže nový majiteľ vozidlo odhlásiť z evidencie.

Ak však nový majiteľ vozidlo neodhlási, budete musieť stále platiť Povinné zmluvné poistenie. Na vašu adresu vám tiež budú doručené predvolania za dopravné priestupky, za ktoré musíte platiť pokuty. Podľa zákona totiž platí objektívna zodpovednosť. Pokiaľ dobre nepoznáte kupujúceho, radšej nenechávajte tieto potrebné úkony na cudziu osobu.

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom výpovede PZP alebo samotného uzatvorenia  PZP, neváhajte nás kontaktovať .  Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, kde a budú vás informujú o všetkých výhodách a nevýhodách jednotlivých poistných produktov. PZP si môžete porovnať aj cez internet.
 

Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách