Zverejnené: 05.06.2023

Predčíslie účtu


IBAN sa skladá z 24 alfanumerických znakov, kde  prvé dva znaky predstavujú kód krajiny, ďalšie dva predstavujú kontrolné číslice, nasleduje štvormiestny kód banky.  IBAN ďalej tvorí predčíslie účtu a základné číslo účtu.

Číslo účtu obsahuje najviac 16 číslic, z ktorých predčíslie účtu obsahuje najviac šesť číslic, pričom poslednou číslicou je kontrolná číslica. Kontrolná číslica sa prideľuje osobitne pre predčíslie účtu a osobitne pre základné číslo účtu. Ak predčíslie účtu má menej ako 6 číslic, chýbajúce číslice sa dopĺňajú nulami na prvých miestach zľava. Na kontrolu správnosti predčíslia účtu a základného čísla účtu sa používa kontrolný systém Národnej banky Slovenska.

SK3802000003151987425845  
SK - kód krajiny
38 - kontrolné číslo
0200 - kód banky
000315 - predčíslie účtu
1987425845  - číslo účtu


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách