HC


Zverejnené: 25.07.2019

Prehľad bankových akcií pri pôžičkách


Article image

Pripravili sme pre vás prehľad bankových akcií a úrokových sadzieb, ktoré v súčasnosti banky ponúkajú pri pôžičkách.

OTP -  otp EXPRES úver

Úroková sadzba od 4,50 % p. a.
Podmienka získania úrokovej sadzby:
•    poistenie úveru
•    aktívne využívanie bežného účtu v OTP 
Aktívne využívanie účtu - poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou u obchodníka každý mesiac, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso mesačne.

ČSOB –  Bezúčelový spotrebný úver

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Možnosť zníženia úrokovej sadzby až o 1 % za aktívne využívanie účtu v ČSOB
Aktívne využívanie účtu - (príjem na účet 400 €, 3 pravidelné platby, 5 platieb debetnou alebo kreditnou kartou).

VÚB – Pôžička na čokoľvek

Kolotoč odmien
Navštívte pobočku a vytočte si jednu z odmien od VÚB banky:

 • 50% zľavu z poplatku za poskytnutie pôžičky,
 • 100% zľavu z poplatku za poskytnutie pôžičky,
 • zľavu z úrokovej sadzby 1 % p.a.,
 • zľavu z úrokovej sadzby 2 % p.a.,
 • pôžičku s ročnou úrokovou sadzbou 4,90 %. 

Vrátenie poplatku za poskytnutie pôžičky do výšky 100 % po 18-tich mesiacoch v prípade . zasielania 2-násobku mesačnej splátky/ok úveru/ov (v prípade viacerých úverov s týmto benefitom) na účet pre splácanie vo VÚB.  

Pri vybavení pôžičky ONLINE klient získaj 50% zľavu z poplatku za poskytnutie.

Pôžička s odmenou - okamžité zníženie úrokovej sadzby o 2 % p. a.

Pre ponechanie zvýhodnenej úrokovej sadzby je potrebné pôžičku riadne splácať, poukazovať na bežný účet pre splácanie vo VÚB sumu aspoň vo výške 2 – násobku mesačnej splátky úveru a realizovať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti len za nasledovných podmienok: 

 • pri dĺžke splatnosti 13 - 36 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená počas celého jej trvania
 • pri dĺžke splatnosti 37 - 96 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a súčasne po dobu minimálne 3 rokov. 

Zľava z úrokovej sadzby zaniká tiež v prípade, ak:

 • sa dlžník dostane do omeškania so splácaním s dvomi a viac po sebe nasledujúcimi anuitnými splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy
 • nebude splnená požiadavka minimálnej výšky mesačného kreditného obratu na účte minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace.

Cetelem – Pôžička na čokoľvek

Od 1. júna 2019 do 31. júla 2019 možnosť vyhrať iPhone.

Do súťaže bude zaradený každý klient, ktorý počas doby trvania súťaže požiada o poskytnutie spotrebiteľského úveru – produktu s názvom Osobná pôžička osobne v niektorej pobočke Cetelem, alebo telefonicky, online prostredníctvom online žiadosti o osobnú pôžičku na stránke www.cetelem.sk.

Úrok od 5,9% ročne 

Poskytnutie úveru bez poplatku za spracovanie. 

Tatra banka -  Bezúčelový úver

Odpustenie prvej splátky úveru

100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru pre nových klientov, ak požiadajú o úver cez mobilnú aplikáciu Tatra banky.

Úroková sadzba od 5,90 % p.a. 

Možnosť v Tatra banke požiadať o Digitálny úver priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka. Cez inováciu Tvárovú biometriu banka overí žiadateľa, aj keď nie je jej klientom.  Možnosť načerpať úver vo výške od 500 € do 30 000 € na obdobie 12 až 96 mesiacov. 

Možnosť vrátenia úveru do 14 dní bez poplatku.

Kreditná karta pre klienta s odpustením poplatku za kartu na 12 mesiacov

Slovenská sporiteľňa – Spotrebný úver na čokoľvek

Úrok od 4,90% p.a.
100 % zľava zo spracovateľského poplatku a bez poplatku za predčasné splatenie.
Vybavenie pôžičky do 10 minút.

Poštová banka -  Dobrá pôžička

Úroková sadzba od 5,90 % p.a., po zľave od 4,90 % p.a. 
50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru

Kampaň - Veľké plus 

Pri aktívnom využívaní UŽITOČNÉHO ÚČTU (debetné transakcie vo výške min.200 € mesačne prostredníctvom platobnej karty, pravidelných platieb formou inkasa, trvalého príkazu alebo cez elektronické bankovníctvo - Internet banking alebo mobilná aplikácia) a riadnom splácaní pôžičky inkasom z UŽITOČNÉHO ÚČTU získate zľavu 1 % z úrokovej sadzby.

Ušetrenú sumu banka každý mesiac vráti na účet klienta.

Pôžička s úrokom 0% od 1.4.2019 do 2.8.2019
Parametre Pôžičky:

 • výška 600 €, 800 € alebo 1 000 €
 • splatnosť 20 mesiacov
 • úroková sadzba 0% p.a.
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • čerpanie a splácanie úveru je možné iba z účtu v Poštovej banke

Podmienky získania Pôžičky s úrokom 0%:

 • 1 klient môže v aktuálnej kampani získať iba 1 Pôžičku s úrokom 0%
 • kampaň nie je kombinovateľná s Veľkým plus
 • vylúčené príjmy: invalidné, vdovské a sirotské dôchodky, materský, rodičovský príspevok, nezamestnaný 
 • o pôžičku s 0% úrokom môžu požiadať noví aj existujúci klienti Poštovej banky
 • klient získa kampaňové benefity Pôžičky s 0% úrokom len v prípade, že úver bude čerpať a splácať z účtu v Poštovej banke

UniCredit Bank – Bezúčelový PRESTO úver

Vďaka odmene za riadne splácanie si úrokovú sadzbu 7,9 % p. a. znížite na sadzbu zodpovedajúcu 2,6 % p. a. .

Odmena bude poskytnutá v prípade dohodnutia PRESTO Úveru:

 • s dobou splatnosti 60 – 96 mesiacov, 
 • počas splácania nesmie byť vykonané predčasné splatenie úveru alebo splatenie časti úveru,
 • o odmenu klient nepríde ani pri krátkom meškaní so splátkou (o odmenu prichádza, ak je viac ako 3x dlhšie ako 5 dní po splatnosti alebo pri prvom omeškaní nad 30 dní),
 • odmena bude vyplatená klientovi na účet určený v Zmluve o úvere, a to najneskôr do 40 dní po splatení celej pohľadávky.

Pri splnení podmienok získate odmenu za riadne splácanie vo výške 15 %, 20 %, 25 % alebo až 40 % z výšky úveru

Zľava na úrokovej sadzbe vo výške 2 % p. a. banka poskytuje v prípade poistenia schopnosti splácať úver a zriadenia a vedenia bežného účtu v banke (U kontoU konto TANDEMU konto PREMIUM

mBank – mPôžička Plus

Úroková sadzba pôžičky s poistením schopnosti splácať úver:
Od 3,90% p.a. pri výške úveru od 16 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.
Od 4,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 16 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.
Od 5,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48 a 60 mesiacov.
Od 6,90% p.a. pri výške úveru od 2 001 € do 4 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48, 60, 72 a 84 mesiacov, pri výške úveru od 8 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 12 mesiacov.
Od 7,90% p.a. pri výške úveru od 350 € do 8 000 € pri dobe splatnosti 12, 24, 36, 48 a 60 mesiacov.

Úroková sadzba pôžičky bez poistenia schopnosti splácať úver:
Od 5,90% p.a. pri výške úveru od 16 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.
Od 6,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 16 000 € pri dobe splatnosti 72, 84 a 96 mesiacov.
Od 7,90% p.a. pri výške úveru od 4 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48 a 60 mesiacov.
Od 8,90% p.a. pri výške úveru od 2 001 € do 4 000 € pri dobe splatnosti 24, 36, 48, 60, 72 a 84 mesiacov, pri výške úveru od 8 001 € do 24 000 € pri dobe splatnosti 12 mesiacov.
Od 9,90% p.a. pri výške úveru od 350 € do 8 000 € pri dobe splatnosti 12, 24, 36, 48 a 60 mesiacov.

mPôžička Plus s nulovým úrokom
Parametre pôžičky:

 • výška úveru od 350 € do 1500 €,
 • doba splatnosti úveru 12 alebo 24 mesiacov,
 • úroková sadzba 0% p.a.,
 • poplatok za poskytnutie úveru 2% z výšky úveru,

Prima banka – Pôžička

Poplatok za poskytnutie úveru bude klientovi vrátený po 18 mesiacoch od poskytnutia úveru za podmienok:
•    klient nebol nikdy v omeškaní so splátkou úveru alebo poplatkom
•    pôžičku úplne alebo čiastočne predčasne nesplatili
•    stále ju spláca z Osobného účtu

Raiffeisen Bank – PÔŽIČKA

Pôžička s odmenou.

Každý rok môže klient za riadne splácanie úveru získať odmenu až do výšky 459 €.

Podmienky získania odmeny:

 • pôžičku bude klient  riadne a včas splácať 
 • dodržiavanie stanovenej doby splatnosti a výšky mesačnej splátky

Odmena sa vzťahuje na pôžičky od 2 000 € do 30 000 €.

Súťaž o poukaz na dovolenku v CK Satur

 • ak klient od 3.6.2019 do 31.8.2019 vyplní kontaktnú kartičku,
 • zastaví sa v pobočke Raiffeisen banky, 
 • vyplní klientsku analýzu so zamestnancom pobočky, 

Každý mesiac budu vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí získajú 500 € poukaz v CK SATUR podľa vlastného výberu.

Navyše, v každej pobočke sa hrá o okamžité letné ceny a finančné výhry.

 

Prehľad najnižších možných úrokových sadzieb, aké aktuálne ponúkajú slovenské banky:

Banka Pôžička Úrok
mBank    mPôžička Plus         0,00 %          
Otp banka otp EXPRES úver od   4,50 %
Slovenská sporiteľňa Spotrebný úver na Čokoľvek  od   4,90 %
Poštová banka Dobrá pôžička   od   4,90 %
UniCredit Bank PRESTO Úver    od   4,90 %
ČSOB Bezúčelový spotrebný úver od   5,50 %
Tatra banka Bezúčelový úver TB od   5,90 %
Cetelem Pôžička na čokoľvek od   5,90 %
VÚB Pôžička na čokoľvek od   5,90 %
Prima banka Pôžička od   5,50 %
Raiffeisen banka Pôžička od 15,20 %

 


Porovnanie pôžičiek všetkých bánk TU.Úrokové sadzby platné k 25.7.2019

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách