U konto TANDEM UniCredit


Vrámci U konto TANDEM získajú klienti dva úplne samostatné na sebe nezávislé účty s vlastnými platobnými kartami, s Online Bankingom a Smart Bankingom.

Klienti vo dvojici ľahko splnia jedinú podmienku aktívneho využívania účtu.

Banka zaručuje majiteľovi účtu a tandemovému klientovi bezplatné vedenie účtu po dobu 10 rokov.

Prvé dva mesiace poplatok za spravovanie konta klientovi banka neúčtuje.

 

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Áno, mesačne elektronicky bez poplatku, alebo mesačne poštou, resp. osobné preberanie v pobočke banky bezplatne, poskytovanie výpisov v kratšej ako mesačnej frekvencii je spoplatnené.
U konto TANDEM je určené pre fyzické osoby nepodnikatelia, rezidenti a nerezidenti, vo veku od 18 rokov.
Zloženie balíka
  • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom
  • Odoslané SEPA úhrady elektronicky
  • Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatu UniCredit Bank v SR a z bankomatu bánk patriacich do UniCredit Group v zahraničí
  • Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatov iných bánk v SR i zahraničí
  • Platby kartou v SR a zahraničí
  • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene 1 1
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Visa Standard Áno, Online Banking a Smart Banking
Mesačný poplatok za balík
8 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100% zľava z poplatku za balík je v prípade zasielania na oba účty v súčte 400 € mesačne (nezáleží, v akom pomere bude posielané na účty 400 €).

Splnenie podmienky kreditu pre zľavu na poplatku za vedenie účtu sa posudzuje spolu na 2 balíkoch služieb klientov, ktorí sú účastníkmi produktu U konto TANDEM.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 6 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosti v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € S poplatkom 6 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 2 € 5 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,00 %

ÁNO, banka poskytne úverový limit vo výške od 30 € až do výšky 6 000 €.

Podmienkou pre získanie povoleného prečerpania je vek 18 rokov, slovenský alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR, klient musí mať v Banke zriadený bežný účet/balík služieb v €.