U konto TANDEM UniCredit


Hodnotenie
48x

Vrámci U konto TANDEM získajú klienti dva úplne samostatné na sebe nezávislé účty s vlastnými platobnými kartami, s Online Bankingom a Smart Bankingom.

Klienti vo dvojici ľahko splnia jedinú podmienku aktívneho využívania účtu.

Banka zaručuje majiteľovi účtu a tandemovému klientovi bezplatné vedenie účtu po dobu 10 rokov.

Prvé dva mesiace poplatok za spravovanie konta klientovi banka neúčtuje.

Možnosť získať zľavy pri vybraných ponukách až do výšky 4 %.

U-šetrite môžu využívať všetci klienti UniCredit Bank s vydanou platobnou kartou.

Zľavový program U-šetrite  si môžete stiahnuť aj ako aplikáciu do mobilného telefónu.

Zľavy sú prepojené priamo s platobnou kartou. 

Pri platení nemusí klient o zľavu žiadať,  zľava  bude automaticky pripísaná na účet spojený s platobnou kartou.

Typ účtu Povinný zostatok Výpisy z účtu
Štandartný 0 € Áno, mesačne elektronicky bez poplatku, alebo mesačne poštou, resp. osobné preberanie v pobočke banky bezplatne, poskytovanie výpisov v kratšej ako mesačnej frekvencii je spoplatnené.
U konto TANDEM je určené pre fyzické osoby nepodnikatelia, rezidenti a nerezidenti, vo veku od 18 rokov.
Zloženie balíka

Všetky výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov v SR a v zahraničí,

  • platby kartou v SR a zahraničí,
  • dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty,
  • poskytnutie a vedenie kontokorentného úveru na účte,
  • poskytnutie bezkontaktnej debetnej platobnej nálepky StickAir.
Trvalé príkazy Inkasá/SIPO Prevodné príkazy cez internet Prevodné príkazy na pobočke
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene 0
Pripísané platby Výbery z bankomatu vlastnej banky Výbery z bankomatu cudzej banky Výbery z bankomatu v zahraničí
Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene
Platby kartou Platobné karty SMS notifikácie Elektronické bankovníctvo
Neobmedzene Debit MasterCard Áno, SMS notifikácie o transakciách na účte Áno, Online Banking a Smart Banking
Mesačný poplatok za balík
8 €
Poplatok po zohľadnení všetkých zliav Podmienky pre získania zliav
0 €

100% zľava z poplatku za balík je v prípade zasielania na oba účty v súčte 400 € mesačne (nezáleží, v akom pomere bude posielané na účty 400 €).

Splnenie podmienky kreditu pre zľavu na poplatku za vedenie účtu sa posudzuje spolu na 2 balíkoch služieb klientov, ktorí sú účastníkmi produktu U konto TANDEM.

Zrušenie balíka Pripísanie platby na účet Prevodný príkaz zadaný na pobočke
0 € 0 € 4 €
Prevodný príkaz zadaný cez internet (poplatok) Trvalý príkaz Inkaso
0 € 0 € 0 €
Vklad hotovosi v pobočke Výber hotovosti v pobočke Povolené prečerpanie na účte
0 € S poplatkom 4 € 0 €
Platba kartou Výber z bankomatu vlastnej banky Výber z bankomatu cudzej banky Vyber z bankomatu v zahraničí
0 € 0 € 0 € 0 €
Úroková sadzba pre povolené prečerpanie Povolené prečerpanie na účte - popis
14,00 %

ÁNO, banka poskytne úverový limit vo výške od 150 € až do výšky 6 000 €.

Podmienkou pre získanie povoleného prečerpania je vek 18 rokov, slovenský alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR, klient musí mať v Banke zriadený bežný účet/balík služieb v €.