Zverejnené: 22.11.2023

Prenesenie hypotéky: Získajte výhodnejšie podmienky


Article image
Refinancovanie alebo prenesenie hypotéky znamená, že si vezmete nový úver, ktorým zaplatíte ten pôvodný. Refinancovať môžete všetky druhy úverov, pôžičiek, kreditných kariet, prečerpaní účtu, hypotéky, spotrebné úvery, lízingy alebo nákupy na splátky. Mali by ste poznať podmienky existujúceho úveru a vedieť uvážiť, či sa vám refinancovanie oplatí. Ak si sám neviete poradiť, môžete osloviť odborníkov na financie, ktorí vám pomôžu.


Aký je proces prenesenia hypotéky?

Ešte pred samotným refinancovaním hypotéky, oslovte svoju súčasnú banku a požiadajte o refinancovanie. Nezabúdajte na cieľ, ktorý refinancovaním chcete dosiahnuť, napríklad nová doba fixácie, úprava výšky mesačnej splátky alebo zníženie preplatenia. Banky vedia vyjsť v ústrety, ak si chcú udržať klienta.

Ak sa rozhodnete pre zmeny ako zmena fixácie alebo zmena doby splatnosti hypotéky mimo konca fixácie, tak počítať musíte s poplatkami, ktoré sú ale nižšie ako pri predčasnom splatení celého úveru. Pri refinancovaní hypotéky mimo výročia fixácie si banka účtuje poplatok do výšky 1 % z aktuálneho zostatku vyplácaného úveru. Niektoré banky však tento poplatok pri prenose hypotéky k nim klientom preplácajú alebo kompenzujú vrátením jednej až troch mesačných splátok.

Pri refinancovaní nie je vždy potrebný nový znalecký posudok. Záleží od banky, aký starý znalecký posudok bude akceptovať. Banke niekedy stačí fotodokumentácia aktuálnej vizualizácie nehnuteľnosti a doložiť pôvodný znalecký posudok.

prípade, že nová hypotéka nie je vyššia ako vyplácaná hypotéka o viac ako 5 % alebo 2 000 eur a zároveň nová mesačná splátka hypotéky nie je vyššia ako aktuálna, tak banke nemusíte dokladovať váš príjem, ktorý ale, samozrejme, musíte mať, pretože banka si preveruje, či ste zamestnaný alebo máte otvorenú živnosť.

Faktory, ktoré treba zvážiť pri refinancovaní

Pokiaľ ponuka banky nebude zodpovedať vašim očakávaniam, je na mieste zvážiť ďalšie ponuky. V rámci rozhodovania o tom, či ostať vo svojej banke alebo využiť ponuku konkurencie, je jednoznačne potrebné zvážiť všetky pre a proti.

Refinancovanie môže byť zaujímavé aj pri malom rozdiele medzi pôvodnou a novou úrokovou sadzbou. Závisí to aj od toho, aké ďalšie výhody vám to prinesie. Štandardne sa odporúča rozdiel okolo 0,5 % oproti pôvodnej úrokovej sadzbe. Ale ak vám nová banka preplatí poplatok za predčasné splatenie úveru, je úspora zaručená aj pri rozdiele pár desatín percenta z úroku.

Predlžovanie doby splatnosti pri hypotékach patrí k tým menej šťastným rozhodnutiam, teda zníženie mesačnej splátky v prípade, ak to nie je nevyhnutné. Aby bolo refinancovanie pre vás výhodné, je potrebné zachovať pôvodnú lehotu splatnosti úveru s výhodnejšou úrokovou sadzbou, respektíve pri nižšej úrokovej sadzbe skrátiť splatnosť hypotéky. K predĺženiu doby splatnosti hypotéky pristúpte len v krajnom prípade, ak je vaša aktuálna mesačná splátky vysoká.

Niektoré banky majú v ponuke ešte výhodnejšie úrokové sadzby na hypotéky na energeticky úsporné bývanie. Stačí, ak predložíte banke energetický certifikát kategórie A alebo B, čím získate zvýhodnenú úrokovú sadzbu, alebo vám banka vráti niekoľko splátok.

Úroková sadzba by nemala byť jediným aspektom, na ktorý by ste sa mali zamerať pri refinancovaní hypotéky. So samotným refinancovaním úveru sú spojené aj poplatky, napríklad za predčasné splatenie, poplatok za znalecký posudok, poplatok za návrh na vklad do katastra, za poistenie úveru alebo nehnuteľnosti. Väčšina bánk si ako podmienku zvýhodneného úroku stanovuje aj založenie nového bežného účtu, z ktorého budete splácať nový úver.

A nie len účet je podmienkou zvýhodnenej úrokovej sadzby, ale napríklad aj mať sporenie v danej banke alebo kreditnú kartu. V prípade zrušenia uvedených produktov vám môže banka bezodkladne zdvihnúť úrokovú sadzbu bez informovania, keďže dochádza k porušeniu zmluvne dohodnutého vzťahu.

Podmienky jednotlivých bánk pri refinancovaní hypotéky: Ktorá sa oplatí najviac?

Tatra banka

100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Preplatenie nákladov za predčasné splatenie úveru v inej banke.
Zľava z úrokovej sadzby hypotéky 0,20 % p.a. za využívanie 2 produktov. Zľava 0,10 % p.a. za využívanie 1 produktu.  Za využívanie produktov banky môže klient získať zľavu z úrokovej sadzby hypotéky. Program získajú klienti, ktorí požiadajú o hypotéku a budú využívať Účet pre modrú planétu a/alebo Poistenie splácania hypotéky za dohodnutých podmienok banky.

ČSOB

100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru.
Platí pre hypotéky s účelom refinancovania skôr poskytnutého úveru na bývanie z inej banky. V prípade, ak bude predmetom hypotéky aj iný účel, musí byť väčšia časť prostriedkov použitá na splatenie pôvodnej hypotéky z inej banky.

Zľava z poplatku za spracovanie úveru sa vzťahuje na žiadosti podané v období od 1.7.2023 do 31.12.2023.
Pri refinancovaní hypotéky z inej banky a zriadení poistenia DOMOS Kompakt možnosť získať odmenu až do výšky 3 splátok (spolu v max. výške 1 500 eur).
Možnosť získať odmenu vo výške 1 mesačnej splátky max. do 500 eur za predloženie energetického certifikátu s energetickou triedou A, prípadne lepšou. Platí pre nehnuteľnosti skolaudované do 31.12.2020 vrátane alebo A0 pre nehnuteľnosti skolaudované od 1.1.2021 vrátane.

Slovenská sporiteľňa

100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru, kde aspoň jeden z prenesených úverov musí byť úver z inej banky zabezpečený nehnuteľnosťou.
Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:
 • 0,50 %, ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie úveru účet klienta vedený v banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní.
 • 0,20 %, ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj poistenie k úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.
  Zvýhodnenia môže získať klient jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok alebo až vo výške -0,70 % p.a., ak klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.

VÚB

100 % zľava za poskytnutie hypotéky, stačí ak má klient najneskôr pri podpise zmluvy k hypotéke akýkoľvek bežný účet vo VÚB banke.
Možnosť získať zľavu 0,20 % z úrokovej sadzby za zmluvné poistenie úveru.

UniCredit Bank

100 % zľava za poskytnutie úveru s CPI a LTV do 80 % a úvery na refinancovanie.

Zľava 0,20 % za poistenie schopnosti splácať úver.
Preplatenie nákladov za znalecký posudok do sumy 150 € za byt a do sumy 210 € za rodinný dom v prípade skolaudovanej nehnuteľnosti pre úvery s CPI a LTV do 80 %.
Preplatenie nákladov za znalecký posudok do sumy 150 € za byt a do sumy 210 € za rodinný dom v prípade, že v predloženom znaleckom posudku stanovená budúca hodnota nehnuteľnosti pre úvery s CPI a LTV do 80 %.

Prima banka

Zľava z poplatku za poskytnutie hypotéky. Platnosť marketingovej kampane je do 31.12.2023.
Každému klientovi novo poskytovanej hypotéky určenej na prenos úveru na bývanie z inej banky do banky, ktorý splní všetky podmienky účasti v kampani, poskytne banka zľavu z poplatku za poskytnutie hypotéky v takej výške, aby výsledná výška poplatku za poskytnutie hypotéky po zľave bola 0,00 eur.

Vyplatenie bonusu vo výške nákladov klienta na predčasné splatenie prenášaného úveru na bývanie do 31.12.2023.

Bonus bude vyplatený každému klientovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
 • Klient splní interné podmienky banky.
 • V zmluve o úvere bude dohodnuté splácanie hypotéky z osobného účtu v banke.
 • Žiadosť o hypotéku banka schváli v období do 31.12.2023 a klient načerpá hypotéku poskytnutú na základe zmluvy najneskôr dňa 31.1.2024. 
 • Náklady na predčasné splatenie úveru na bývanie v inej banke klient preukáže predložením tlačiva pôvodnej banky, kde pôvodná banka vyčísli zostatok úveru na bývanie, ktorý je predmetom prenosu do banky.

mBank

Poskytnutie úveru bez poplatku.
Zľava 0,25 % p.a., ak má žiadateľ o hypotéku aktívny produkt mPôžička Plus alebo produkt kreditná karta a za posledných 6 mesiacov nebol na tomto produkte v omeškaní.

Fio banka

Poskytnutie úveru bez poplatku.
Zľavy z úrokovej sadzby pre hypotéky:
 • 0,40 % za refinancovanie hypotéky – do 80 % z hodnoty nehnuteľnosti,
 • 0,10 % pre hypotéky nad 40 000 eur.

365.bank

Zľavy z úrokovej sadzby:
 • 0,30 % p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS vedeného v 365.bank,
 • 0,10 % p.a. za EKO certifikát energetickej triedy A k nehnuteľnosti. 
 • 0,20 % p.a. za refinancovanie/žiadosť cez apku.
 
Možnosť získať odmenu 150 eur za pozvanie kamaráta do 365-ky, ktorý si založí digitálny účet, požiada o hypotéku, načerpá úver, alebo refinancuje svoj existujúci úver. Odmenu 150 eur získa klient aj pozvaný kamarát.

Kedy sa oplatí refinancovanie hypotéky?

Či sa hypotekárny úver oplatí refinancovať, treba naozaj dobre zvážiť. Refinancovanie sa viac oplatí tým, ktorým sa končí fixácia a zostáva im ešte splatiť značnú časť úveru.
Rozhodnúť sa treba až na základe komplexného porovnania hypoték v jednotlivých bankách. Výhodnosť refinancovania úveru sa odvíja od viacerých faktorov, ako napríklad poplatok za predčasné splatenie existujúceho úveru a všetky náklady spojené s vybavením nového úveru, ako napríklad spracovateľský poplatok, poplatok za znalecký posudok, vklad na kataster, poplatok za vedenie účtu a pod.

Ak potrebujete navýšenie aktuálneho hypotekárneho úveru, je dobré si overiť podmienky v iných bankách a s novým navýšením prípadne úver aj refinancovať. Ak potrebujete menší úver na rekonštrukciu, overte si, či si môžete navýšiť hypotekárny úver, aby ste nemuseli čerpať bezúčelový spotrebný úver.

Môžete sa rozhodnúť, či obeháte banky sami, alebo sa rozhodnete pre finančného poradcu alebo sprostredkovateľa. Finančný poradca vám dá prehľad o nových možnostiach, pričom, samozrejme, vyhodnotí nielen úrokovú sadzbu, ale aj všetky poplatky súvisiace s refinancovaním hypotéky.
 
TIP OD NÁS: Pri refinancovaní odporúčame dôkladne zvážiť dĺžku fixácie. Zafixujte si váš úrok na čo najdlhšie obdobie.


Pri refinancovaní je veľmi dôležitý výber banky. Preto je potrebné porovnať si jednotlivé ponuky viacerých bánk na Finančnom Kompase a vybrať si tú najlepšiu. A tu je na mieste osloviť hypotekárneho špecialistu, ktorý vybaví všetko za vás. Čím je úrok na hypotéke nižší, tým sa viac oplatí neponáhľať sa so splatením hypotéky. Preto je vhodné ušetriť mesačne čo najviac.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách