Zverejnené: 29.10.2021

Prima banka mení svoj cenník od 1.1.2022


Article image


Prima banka od 1.1.2022 ruší odpustenie poplatku za poskytnutie pri hypotékach a vrátenie poplatku za poskytnutie pri pôžičkách po splnení podmienok.


Úverové produkty

 
Hypotéka 
Banka nebude poskytovať odpustenie poplatku za poskytnutie úveru. Poplatok je 1,00% z objemu úveru, min. 300,00 eur.
 
Predtým Banka neúčtovala poplatok za poskytnutie alebo za navýšenie
Hypotéky, ak v deň splatnosti poplatku mál klient v Prima banke vedený Osobný účet.
 
Pôžička
Banka nebude vracať poplatok za poskytnutie úveru. Poplatok je 5,00% z objemu úveru.
 
Predtým bol poplatok klientovi vrátený po 18 mesiacoch od poskytnutia úveru za podmienok, že úver bol splácaný z Osobného účtu v Prima banke, klient nebol nikdy v omeškaní viac ako 5 dní so splátkou alebo poplatkom a zároveň nerealizoval predčasné splatenie časti úveru.


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách