Zverejnené: 07.03.2019

Prima banka mení svoj cenník od 1.5.2019


Article image

Prima banka od 1.5.2019 zvýšila poplatky pri vinkuláciách , za vklad v hotovosti inou osobou a za bezhotovostné platobné služby.  Pri debetnej karte MasterCard Standard zahrnula zmenu limitu na platobnej karte elektronicky do mesačného poplatku za platobnú kartu.

 

Depozitné produkty - Ostatné poplatky

Banka zvýšila poplatok za Vinkuláciu prostriedkov/Zmenu podmienok vinkulácie na 70,00 €, z pôvodných 50,00 €.

Povolené prečerpanie na účte

Prima banka zrušila poplatok za prehodnotenie 1,50% min. 7,00 €. Zriadenie, zmena a prehodnotenie povoleného prečerpania je zahrnuté v balíku služieb.

Debetné platobné karty

MasterCard Standard

Banka od mája 2019 zmenu limitu na platobnej karte elektronicky zahrnula do  mesačného poplatku. Predtým bol poplatok za službu 1,00 €.

Úverové produkty

Pôžička

Od 1.5. 2019 bude aj zmena poplatku za Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti. Poplatok bude účelne vynaložené náklady súvisiace so splatením úveru alebo jeho časti pred lehotou splatnosti, maximálne 0,50% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej a maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok.

Predtým bol poplatok 0,50% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej.

Hypotéka

Zmena poplatku za Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti. Poplatok bude skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru, maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, okrem predčasného splatenia v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby alebo ak predčasné splatenie nepresiahne výšku 20% istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Predtým bol bez poplatku v súvislosti s uplynutím doby fixácie alebo pri splatení 20% istiny mesiac pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Pôžička , Hypotéka

Pri pôžičkách a hypotékach pribudol v cenníku poplatok za Nezrealizované predčasné splatenie úveru alebo jeho časti.  Poplatok bude  - účelne vynaložené náklady súvisiace s nezrealizovaním predčasného splatenia úveru, max. 100,00 €.

Platobné služby hotovostné

Zvýšenie poplatku na 2,00 € bude aj pri  Vklade v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba. Predtým bol poplatok 1,00 €.

Poplatok za hotovostný vklad nad 20 000,00 € za deň  bude poplatok 0,10% z celej sumy vkladu, predtým poplatok za hotovostný vklad od 100 001,00 € vo výške 50,00 €.

Poplatok za hotovostný výber nad 20 000,00 € za deň bude za poplatok 0,10% z celej sumy výberu, predtým za hotovostný vklad od 100 001,00 € bol poplatok 50,00 €.

Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nad 50 Ks bude za poplatok  2,00 € za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa.

Predtým Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nad 100 Ks bolo za poplatok 2,00 % zo sumy a zároveň 2,00 € za každých začatých 100 ks mincí.

Platobné služby bezhotovostné v pobočke

Klienti si od mája 2019 priplatia aj za  Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky), Zmenu trvalého príkazu/inkasa a Zrušenie trvalého príkazu/inkasa. Poplatok za tieto služby bude 2,00 €, predtým bol poplatok 1,50 €.

V cenníku pribudol poplatok vo výške 20,00 € za zisťovanie informácií o príkaze na úhradu.

Služby elektronického bankovníctva

Zmena výšky poplatku bude aj za službu SMS správa zaslaná zo služby SMS notifikácia.  Poplatok za službu bude 0,10 €/SMS, predtým bol poplatok 0,07 €/SMS.

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách