Zverejnené: 23.05.2023

Prima banka mení svoj cenník od 1.5.2023


Article image


Prima banka od 1. mája 2023 upravuje svoj cenník poplatkov. Zmeny sa budú týkať hotovostných a bezhotovostných služieb, depozitných produktov, platobných kariet,  poskytovania odmeny za platby kartou, výpisov k depozitným produktom, debetných kariet. Zmenám sa nevyhli ani služby elektornického bankovníctva. 


Depozitné produkty - Bežné účty

Odmena za platby platobnou kartou/mobilom bude vo výške 0,25%/0,50% zo súčtu platieb, predtým to bolo 0,30%/0,50% zo súčtu platieb.

Depozitné produkty - Výpisy z účtu

Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci SR bude za poplatok 2,50 eura, predtým bol poplatok 2 eurá (neplatilo pre vkladové účty s ročnou frekvenciou výpisov).

Depozitné produkty - Ostatné poplatky

Príplatok za vedenie účtu postihnutého exekúciou alebo výkonom rozhodnutia bude po novom vo výške 10 eur, predtým bol poplatok 5 eur.

Debetné platobné karty

Debit Mastercard a Mastercard Standard
Zistenie zostatku na bankomate inej banky v SR bude za poplatok 1,00 euro, predtým to bolo 0,50 eur.

Debit Mastercard, Mastercard Standard a Mastercard Gold
Poplatok za spracovanie platby za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude vo výške 2,50 eura, predtým bol poplatok 2 eurá.

Platobné služby hotovostné

Poplatok za hotovostný vklad nad 5 000,00 eur za deň bude vo výške 0,25% z celej sumy vkladu, predtým to bolo 0,20% z celej sumy vkladu.
Poplatok za hotovostný výber nad 5 000,00 eur bude vo výške 0,25% z celej sumy výberu, predtým to bolo 0,20% z celej sumy výberu.

Pokladničné služby

Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene bude za poplatok 2,50 EUR za každých začatých 25 ks mincí.
Predtým Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene do 40 ks vrátane bolo bez poplatku - v rámci kalendárneho dňa na klienta a nad 40 ks za poplatok 5,00 eur za každých začatých 40 ks mincí, pričom prvých 40 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta.

Výmena bankoviek v mene EUR za iné nominálne hodnoty bude spoplatnená sumou 2,50% zo sumy, min. 2,50 eur, predtým bol poplatok 1,00% zo sumy, min. 1,50 eur.

Platobné služby bezhotovostné

Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie úhrady za poplatok 15,00 eur, predtým to bol poplatok 5,00 eur.
Oznámenie o nevykonanej úhrade zaslané poštou bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 2,00 eurá.

Platobné služby bezhotovostné cezhraničné

Cezhraničný príkaz na úhradu zadaný elektronicky bude za poplatok do 2 000,00 eur vrátane - 15,00 eur a od 2 000,01 eur - 25,00 eur, predtým bol poplatok do 2 000,00 eur vrátane - 10,00 eur od 2 000,01 eur - 20,00 eur.
Cezhraničný príkaz na úhradu zadaný na pobočke bude za poplatok do 2 000,00 eur vrátane - 25,00 eur od 2 000,01 eur - 40,00 eur, predtým bol poplatok do 2 000,00 eur vrátane - 20,00 eur od 2 000,01 eur - 35,00 eur.
Oznámenie o nevykonanej úhrade zaslané poštou bude za poplatok 10,00 eur, predtým to bolo 2,00 eurá.
Realizácia úhrady z cezhraničného trvalého príkazu bude za poplatok do 2 000,00 eur vrátane - 15,00 eur od 2 000,01 eur - 25,00 eur, predtým to bolo do 2 000,00 eur vrátane - 10,00 eur od 2 000,01 eur - 20,00 eur.

Služby elektronického bankovníctva

Znovu vydanie tokena bude s poplatkom 50,00 eur, predtým bol poplatok 30,00 eur.
SMS notifikácia bude s poplatkom 2,00 eura, predtým bol poplatok 1,50 eura.

Ostatné služby

Informačné služby
Ostatné potvrdenia budú za poplatok 15,00 eur + DPH (Cena vrátane DPH: 18,00 eur), predtým bol poplatok 10,00 eur + DPH (Cena vrátane DPH: 12,00 eur).

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách