Zverejnené: 15.03.2017

Prima banka od 1.3.2015 mení svoj cenník


Article image

Zmeny sa týkajú Debetných platobných kariet, Platobných bezhotovostných služieb a Služieb elektronického bankovníctva.

Depozitné produkty - Výpisy z účtu

Banka zaviedla  zasielanie výpisov v inej frekvencii ako mesačnej:

Výpis z bežného účtu (s frekvenciou nižšou ako mesiac) a z vkladového účtu (s frekvenciou inou ako ročne) zaslaný poštou v rámci SR  s poplatkom 1 €. Ak si výpis prevezmete v pobočke,  banka si inkasuje poplatok 2 €.

 

Debetné platobné karty

V kategórii Debetných kariet banka zrušila poplatok vo výške 30 € za expresné vydanie platobnej karty a za expresné vydanie PIN čísla.

Banka zároveň zvýšila poplatok za platbu kartou ako aj za výber hotovosti z bankomatu Prima banky na 0,20 €.  Predtým tieto služby boli s poplatkom 0,15 €.

Ak majú klienti tieto služby v balíku služieb, tento poplatok sa ich netýka.

 

Prevodné príkazy

Pri prevodných príkazoch banka zvýšila poplatky na 0,20 € z 0,15 €, konkrétne:

  • Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky) elektronicky
  • Realizácia úhrady z trvalého príkazu/inkasa elektronicky aj na pobočke
  • Spracovanie prijatej úhrady

Zrušenie trvalého príkazu/inkasa na pobočke bude s poplatkom  1,50 € predtým bol poplatok 2 €

Ak majú klienti tieto prevody v balíku služieb, tento poplatok sa ich netýka.

 

Služby elektronického bankovníctva

Za znovuvydanie GRID karty  si banka bude účtovať poplatok vo výške 4 € predtým to bolo s poplatkom  2 €.


Od 1.4.2015 banka znížila poplatok za za poskytnutie úveru na 3 % z objemu úveru. Predtým bol poplatok vo výške 5 % z objemu úveru, min. 100€.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách