Zverejnené: 16.05.2022

Pripravovaná reforma 2. piliera


Article image
DSS - Dôchodkové správcovské spoločnosti sa starajú a investujú finančné prostriedky ľudí na ich osobných dôchodkových účtoch. Starobné dôchodkové sporenie alebo druhý dôchodkový  pilier bol na Slovensku zavedený od 1. Januára 2005. Cieľom bolo umožniť ľuďom sporiť z povinných odvodov na súkromné dôchodkové účty. Starobné dôchodkové sporenie má spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.

Ministerstvo práce pripravuje zmeny v
2. dôchodkovom pilieri, za účelom zvýšenia dôchodkov pre sporiteľov. Zmeny by mali byť v platnosti od roku 2023. Ak si sporiteľ bude sporiť podľa navrhnutej investičnej stratégie ministerstva práce, tak podľa prepočtov by mal mať sporiteľ na konci sporenia dvakrát vyššie úspory, ako keby celý čas sporil v garantovaných fondoch. Vstup do 2. piliera bude aj naďalej nepovinný. 

Zmeny, ktoré navrhuje ministerstvo práce:

  1. Sporitelia, ktorí sa rozhodnú pre vstup do 2. piliera, si budú automaticky sporiť podľa štátom určenej investičnej stratégie.
  2. Sporitelia do 54 rokov, ktorých sa dotkli zmeny z roku 2013, budú mať presunuté úspory z dlhopisov do akcií. Sporitelia môžu presun úspor odmietnuť.
  3. Doplnkové dôchodkové sporenie má zmeniť dôchodkové fondy podľa stratégie navrhovanej štátom aj sporiteľom, ktorí od roku 2013 nevykonali presun svojich úspor z garantovaných fondov  do negarantovaných fondov. Bude sa to týkať sporiteľov mladších ako 54 rokov.
  4. Sporitelia do 45 rokov budú mať  úspory v akciovom alebo indexovom fonde. Potom každé tri roky im bude DSS, v ktorej majú dôchodkové sporenie, presúvať 12,5 % úspor do garantovaného dlhopisového fondu
  5. DSS pošle svojim sporiteľom správu o presunoch do konca januára budúceho roka.  Ak sporitelia s presunom nebudú súhlasiť, budú mať 2 mesiace nato, aby tento presun úspor odmietli.
  6. Zmeny sa majú podľa návrhu týkať aj výnosových poplatkov v indexových fondoch, ktoré sú pasívne spravované.
  7. Návrh počíta aj so zmenami vo výplate dôchodkov z 2. piliera či znížením poplatkov pre správcov DSS. Tieto navrhované zmeny by mali platili od roku 2024.
  8. Ruší sa jednorazový výber úspor. DSS budú po novom počas prvých desiatich (pravdepodobne) každý mesiac vyplácať rovnakú sumu alebo si jej výšku sporiteľ dohodne s DSS. Úspory sa naďalej budú zhodnocovať a budú aj predmetom dedenia. Po 10 rokoch si sporiteľ môže zo zvyšných úspor zakúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni.
 
Porovnanie fondov z druhého piliera nájdete na stránke Finančného kompasu.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách