Zverejnené: 30.07.2019

Privatbanka mení svoj cenník od 1.9.2019


Article image

Privatbanka od 1. septembra 2019 upravuje svoj cenník. Zmeny sa dotkli poplatkov pri bežných a sporiacich účtoch, pokladničných a zmenárenských operácií. Zvýšenie poplatkov sa dotkne aj debetných platobných kariet.

Bežné účty

V balíku služieb Privatbanka Konto  banka zvýšila poplatok za výber hotovosti z účtu na 3 €, predtým bol poplatok 2 €.

Pri účte Privatbanka Basic Konto (legislatívny účet) banka upravila výšku poplatku za zadanie, zmenu a zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom v pobočke na 2 €, predtým to bolo 1 €.

Privatbanka Saving Konto (v EUR)
V rámci Saving Konta banka menila poplatky za SEPA platbu alebo platbu v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso (debetná platba realizovaná osobne v pobočke banky) na 2 €, predtým 1 €. Poplatok za výber hotovosti z účtu bude na 3 €, predtým 2 €.
 

Sporiace účty

Privatbanka Bonus Konto (v EUR)

Zmena sa dotkla poplatku za sankcie za predčasný výber, poplatku za výber hotovosti a lehoty sporenia. Poplatkom za predčasný výber bude príslušný bonusový úrok za celé obdobie viazanosti vkladu (sankcia sa neuplatní v prípade, ak klient vykoná výber/prevod v čase splatnosti vkladu), predtým  si banka  sankciu neuplatnila , ak klient počas 3 mesiacov urobil maximálne 1 výber/prevod maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku vrátane alebo urobil výber/prevod v čase splatnosti vkladu.

Platobné operácie

  • zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu alebo súhlasu s inkasom bude za poplatok 2 €, predtým 1 €,
  • manuálne dohľadanie a zúčtovanie príkazu z inej banky alebo storno nevykonaného príkazu z podnetu klienta bude 5 €, predtým 3 €,
  • vrátenie chybného platobného príkazu (oznámenie o chybách) bude 5 €, predtým 2 €.

Pokladničné a zmenárenské operácie

Výber hotovosti z účtu bude za poplatok 3 €, predtým bol poplatok 2,50 €.

Za prepočítanie a spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nominálnych hodnôt od 101 ks do 500 ks mincí banka bude účtovať 10 €, predtým 5 €, od 501 ks mincí (za každých začatých 500 ks) 10 €, max. 100 €,  predtým 10 €.

Výmena málo poškodenej eurobankovky (s chýbajúcou nepatrnou časťou menšou ako 1 cm2) bude spoplatnená sumou 5 €, predtým 1 €.

Platobné operácie

Platobné operácie v rámci EHP, platby v EUR - SEPA platba, prioritná platba v EUR
V rámci platobných operácií banka zvýšila poplatky za:

  • SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso (debetná, realizovaná osobne v pobočke banky) bude 2 €, predtým 1 €,
  • SEPA platba alebo platba v EUR v rámci EHP a SEPA inkaso (debetná, realizovaná elektronicky) bude 0,50 €, predtým 0,30 €,
  • SEPA platba a platba v EUR v rámci EHP (kreditná) bude 0,50 €, predtým 0,20 €.


Platby v menách krajín EHP a v EUR, ak nejde o SEPA platby
Platby vo všetkých menách okrem mien krajín EHP (hladké platby v rámci EHP)
Cezhraničné platobné operácie vo všetkých menách mimo územia krajín EHP (hladké platby)

Poplatok za platbu bude 0,50 €, predtým to bolo 0,20 €.

Debetné platobné karty

MasterCard Standard, MasterCard Gold
Poplatok za vytlačenie PIN alebo zmenu výšky limitov na žiadosť klienta bude 5 €, predtým bol poplatok 4 €.

Za vydanie karty po strate, krádeži, resp. poškodení si klient zaplatí 10 €, predtým bol poplatok 7 €.

 

Porovnanie všetkých bežných účtov vrátane poplatkov za platobný styk a poplatkov za platobné karty nájdete v našom porovnaní balíkov a účtov.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách