Zverejnené: 18.07.2019

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.


Základné informácie o banke                                                              

Adresa sídla spoločnosti:     Bajkalská 30, 829 48 Bratislava  
IČO:     31335004  
DIČ:     2020834475 
Bankové spojenie:     0954638777 / 5900  
Centrum telefonických služieb:     +421 2 58 55 58 55

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka     

Zoznam pobočiek

Kalkulačka

Sporenie

Sporenie Lišiak                  

Úvery

Poistenie

Obchodné podmienky a dokumenty na stiahnutie                       

 

História spoločnosti:

Prvá stavebná sporiteľňa a. s. začala vykonávať svoju činnosť od 16. novembra 1992. Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., založili Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. , nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a  rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. Prostredníctvom týchto bánk sa do strednej a východnej Európy dostalo stavebné sporenie, ktoré sa rýchlo udomácnilo.  Prvá stavebná sporiteľňa  bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe.

Prvá stavebná sporiteľňa poskytuje klientom  sporenie so štátnou prémiou a úrokmi, sporenie pre deti, stavebný úver, medziúver a pre spoločenstvá vlatníkov bytov a nebytových priestorov má špecialný program na financovanie opráv a rekonštrukciu bytových domov.

 

Akcionári Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

 

  • Bausparkasse Schwäbisch Hall AG s 32,50 % podielom na základnom imaní spoločností
     
  • Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH - s 32,50 % podielom na základnom imaní spoločnosti
     
  • Erste Group Bank AG, Wien s 25,02 % podielom na základnom imaní spoločnosti
     
  • Slovenská sporiteľňa, a. s. s  9,98 % podielom na základnom imaní spoločnosti


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách