Zverejnené: 17.03.2017

Sankčná úroková sadzba


Ak klient pri úvere poruší podmienky zmluvy, teda je v omeškaní splátok, banke platí sankčný úrok alebo inými slovami  úrok z omeškania.

 

Kedy a koľko sa platí sankčná úroková sadzba?

Sankčná úroková sadzba sa počíta ako percento z dlžnej sumy podľa platných právnych predpisov a je podstatne vyššia ako bežná úroková sadzba.

Ak klient splátku úveru nezaplatí načas, od nasledujúceho dňa sa mu sankčná úroková sadzba pripočítava k úroku. Výšku úrokov z omeškania určuje  Nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. vo svojom § 3.  Zákonom stanovená maximálna hodnota sankčnej úrokovej sadzby pri spotrebiteľských úveroch sa momentálne pohybuje na úrovni 5,00 % + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky.

Okrem sankčnej úrokovej sadzby banky pri neplatení načas začnú klientom posielať aj upomienky. Každá upomienka je spoplatnená a v poplatok za upomienku sa vo viacerých bankách pohybuje na úrovni niekoľko desiatok eur.

Preto je vždy lepšie akékoľvek problémy s nesplácaním konzultovať a riešiť s bankou vopred. Okrem nemalých nákladov vo forme sankčných úrokov a poplatkov sa môžeme vyhnúť aj negatívnemu záznamu v úverovom registri.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách