Zverejnené: 04.03.2020

Sberbank mení od 1.12.2016 svoj cenník


Article image

Sberbank nebude mať v ponuke balíky služieb pre seniorov, online účet a ruší bezplatné vklady v hotovosti na účet . Zmeny sa dotkli aj poplatkov pri platbe debetnou kartou a poplatku za zmenu zmluvných podmienok pri úveroch.

Balíky služieb

Banka nebude mať v ponuke balíky služieb môj ÚČET senior za poplatok 1,50 € bez poistenie a za 2,50 € s poistením, môj  ÚČET online + za poplatok 3 € .

V balíkoch služieb môj ÚČET active1, môj ÚČET active a môj ÚČETgo nebudú zahrnuté bezplatné vklady v hotovosti  na účet v pobočkách  banky.

V balíkoch služieb môj ÚČET active1, môj ÚČET active získajú klienti  službu Zúčtovanie neobmedzeného počtu výberov z bankomatov Prima banky Slovensko namiesto bezplatných výberov z bankomatov iných bánk v SR a menovej únii.

V balíkoch bude zahrnuté Vydanie, vedenie a obnova debetnej platobnej karty Maestro. Predtým bolo vydanie a vedenie jednej debetnej platobnej karty Maestro, obnova a vedenie jednej existujúcej debetnej karty Maestro alebo Visa Electron alebo Bratislavská mestská karta alebo MasterCard Standard bez poistenia alebo Visa Classic bez poistenia.

V balíkoch pre mladých môjÚČET go bude zahrnuté Vydanie, vedenie a obnova debetnej platobnej karty Maestro. Predtým bolo v balíkoch zahrnuté vydanie a vedenie jednej debetnej platobnej karty Maestro a obnova a vedenie jednej existujúcej debetnej karty Maestro alebo Visa Electron alebo Bratislavská mestská karta.

V rámci balíka môjÚČET go18 bude zahrnuté bezplatné vedenie sporiaceho účtu, predtým to bolo len v balíku môjÚČET go26.

Pokladničné služby

Spracovanie nad 100 ks nepoškodených mincí pri ich výmene za bankovky alebo mince iných nominálnych hodnôt bude za poplatok min. 2,00 €  2 % z celkovej sumy,  predtým bol poplatok  1,00 €  2 % z celkovej sumy.

Vklad v hotovosti na účet v EUR a v cudzej mene bude za poplatok 0,60 €, predtým boli vklady bez poplatku.
Tuzemské platby

Platobný príkaz podaný na pobočke banky bude s poplatkom 1,50 €, predtým bola výška poplatku 1,20 €.

Iné služby

Poplatok za používanie služieb Call Centra vo výške 1,70 € za rok banka zrušila.

Elektronické bankovníctvo

Banka mení poplatok za znovuvydanie GRID karty  na 5 €,  predtým bol poplatok 1,66 €.

Termínované vklady

Zmena bude aj pri  spoplatnení predčasného výberu z termínovaného vkladu. Za predčasný výber bude  po novom  poplatok vo výške nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy.  Predtým pri viazanosti  1 a 3 mesiace bol poplatok vo výške celého úroku z vyberanej sumy, pri viazanosti 6 mesiacov úroky za 80 dní z vyberanej sumy, pri viazanosti  9 mesiacov úroky za 140 dní z vyberanej sumy a pri viazanosti vkladu na 12 mesiacov úroky za 180 dní z vyberanej sumy.

Debetné platobné karty

Pri  elektronickej platobnej karte  Maestro a Embosovaných platobných kartách  MasterCard Standard a  MasterCard Gold banka zvýšila poplatok za bezhotovostnú platbu platobnou kartou na 0,17 €, predtým bol poplatok 0,15 €.

Pri embosovaných platobných kartách Mastercard Standard, MasterCard Gold nebude v  ponuke individuálne poistenie ERGO, vydanie náhradnej karty pri pobyte mimo SR za poplatok 170 € a vydanie núdzovej hotovosti pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži) za poplatok 140 €.

Kreditné karty

Od decembra nebudú v ponuke kreditné karty Mastercard Standard a MasterCard Gold.

Úvery - Spotrebiteľské úvery

Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta bude s poplatkom  45,00 €, predtým bol poplatok 1 % z rozdielu medzi novou a pôvodnou výškou úveru, min. 35,00 €, iné zmeny na žiadosť klienta za poplatok 55 €.

Porovnanie všetkých bežných účtov vrátane poplatkov za platobný styk a poplatkov za platobné karty nájdete v našom porovnaní balíkov a účtov.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách