Zverejnené: 04.03.2020

Sberbank mení od 1.7.2017 svoj cenník


Article image

Sberbank zvyšuje poplatky za vystavenie kópie výpisu z účtu a zjednocuje poplatky za znovuvydanie platobnej karty a zároveň znižuje bankový poplatok za informácie pre účely auditu.

Iné služby

Kópia výpisu z účtu v pobočke banky si môže klient vyžadať za  poplatok  6,70 €. Predtým bolo Vyhľadanie účtovného dokladu na žiadosť klienta vrátane kópie výpisu z účtu za  poplatok 2 €.

Debetné karty

Za Znovuvydanie platobnej karty v prípade straty, krádeže, poškodenia a zmeny údajov si klient zapaltí 10 €.

Predtým boli poplatky odlišné podľa typu platobnej karty a podľa dôvodu vydania náhradnej karty.

Vydanie náhradnej karty po predchádzajúcej blokácii (strata, krádež):
Maestro 8 €
MasterCard  Standard 10 €
MasterCard Gold 45 €

Vydanie náhradnej karty po poškodení
Maestro 8 €
MasterCard  Standard 10 €
MasterCard Gold 10 €

 

Ostatné bankové služby

Ostatné služby, ktoré nie sú uvedené v Sadzobníku, ako  napr. dohľadanie v archíve a. iné, budú za poplatok 20 €

Predtým Ostatné služby nezahrnuté v Sadzobníku poplatkov, ktoré presahovali 15 minút práce, boli za poplatok 16,60 € za 1 hodinu.

Potvrdenia, konfirmácie a referencie

Bankové informácie pre účely auditu (vrátane DPH) budú za poplatok 60 €.  Predtým Vystavenie potvrdenia o rozsahu obchodných vzťahov pre externých audítorov (vrátane DPH) bolo za poplatok 80 €.


Informácia na žiadosť tretích osôb – za každú aj negatívnu správu (vrátane DPH)  bude za poplatok 24 €, predtým bol poplatok 35 €.


Za Vystavenie potvrdenia súvisiace s bežným účtom, termínovaným vkladom, vkladovým účtom, vkladnou knižkou banka zinkasuje od klienta 6 €.  Predtým si klient za  Potvrdenie o stave na účte na jeho žiadoť zaplatil 3,50 €.

 

Porovnanie všetkých bežných účtov vrátane poplatkov za platobný styk a poplatkov za platobné karty nájdete v našom porovnaní balíkov a účtov.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách