Zverejnené: 30.03.2017

SEPA - končí prechodné obdobie


Article image

Od 1.2.2016 budú klienti môcť používať pri platobných príkazoch čísla účtov platiteľa a príjemcu iba v tvare IBAN a dodržiavať pravidlá SEPA. Nebude možné používať pôvodné číslo účtu (napríklad 563563-5635635630/7500). IBAN účtu je uvedený v hlavičke každého výpisu z účtu alebo je ho možné získať  prostredníctvom webovej stránky banky.

IBAN (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodná forma čísla bankového účtu, ktorá zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a banky príjemcu platby.

Ak sa platba posiela v elektronickej podobe (bezhotovostne), IBAN sa zadáva bez medzier, ak je platba zasielaná v papierovej podobe, tak sú každé štyri znaky oddelené medzerou.

 

IBAN pri elektronickej platbe

SK6807200000001987426854

 

IBAN pri papierovej podobe  

SK68 0720 0000 0019 8742 6854

Zavedením SEPA nebude potrebné, aby mal klient banky vedený jeden osobný účet v SR a druhý v inej SEPA krajine. Odstránia sa  rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými transakciami.

Prechodné obdobie (do 31.1.2016) je preto potrebné využiť na realizáciu potrebných zmien ako zabezpečiť aktualizáciu elektronickej služby, zabezpečiť v účtovnom systéme zmenu čísla účtu do tvaru IBAN.

 

Krajiny, ktoré SEPA pokrýva

Euromenové krajiny v EÚ -  Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembusko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Lotyšsko.

Neeuromenové krajiny EÚ - Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.

Krajiny EHP mimo EÚ - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko

Krajiny mimo EHP  -  Monako, San Marino, Švajčiarsko

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách