Zverejnené: 19.04.2017

Slovákom chýba vôľa investovať na dlhšie


Article image

Dosiahnuť nadpriemerné výnosy je snahou každého investora. Nástroje na ich dosiahnutie existujú, sú však podmienené trpezlivosťou. Tá zatiaľ Slovákom chýba.

Slováci majú roky povesť konzervatívnych investorov. Ak sa už rozhodnú investovať, uprednostňujú menej výnosné, no viac predvídavé finančné nástroje. Ich investičná nátura je diametrálne odlišná od obyvateľov ekonomicky vyspelejších krajín. Dôvodov, ktoré sa pod túto charakteristiku podpisujú, je viacero. Časť z nich odhalil prieskum investičnej skupiny Pioneer Investments.

Jeden z desiatich

Jedným z hlavných motívov, ktoré Slovákov brzdia v agresívnejšom investovaní, je ich vlastná nedočkavosť. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že takmer tretina (31,8 %) respondentov nie je ochotná čakať na výsledky investície v horizonte viac ako 20 rokov. Uvedené obdobie zodpovedá približne najkratšiemu obdobiu, v ktorom možno odporúčať akcie ako optimálny investičný nástroj. Medzi desiatimi Slovákmi je len jeden, ktorý takýto dlhý čas považuje za ideálny a bol by reálne ochotný ho akceptovať. Tých, ktorí už tak reálne urobili, je ešte menej: len 6,3 %. To je dostatočne málo na to, aby sa Slováci mohli v dohľadnom čase zbaviť tradičnej nálepky konzervatívnych investorov.

Svojím prístupom sa tak väčšina ľudí pripravuje o možnosti dosiahnuť atraktívnejšieho zhodnotenia úspor. „Určitú mieru obáv z rizikovosti aj všeobecnú neochotu čakať na zhodnotenie tak dlho možno pochopiť,“ myslí si Miroslav Ovčarik, country manager spoločnosti Pioneer Investments pre Slovenskú republiku. Opatrnosť a nedočkavosť však majú aj odvrátenú stránku. „Ľudia sa tak ochudobňujú o možnosť nechať čas pracovať v ich prospech a zhodnotiť ich investície,“ dodáva.

Dlhodobé investovanie podľa neho nemusia byť len roky očakávaní a dúfaní. „Pre tých, ktorí uprednostňujú ,hmatateľnéʻ výsledky v pravidelných intervaloch, existujú možnosti investovať do podielových fondov s výplatou dividend. Tie patria v posledných rokoch medzi slovenskými investormi k najobľúbenejším,“ vysvetľuje M. Ovčarik.

Budúcnosť bude možno iná          

Prieskum investičnej skupiny Pioneer Investments zmapoval aj schopnosť Slovákov dosahovať ciele v závislosti od toho, aké sú vzdialené. Najväčšie úspechy patria krátkodobým métam. „Pokiaľ si Slováci stanovia krátkodobý cieľ, podarí sa im ho vždy alebo väčšinou dokončiť v 97 % prípadov,“ tvrdí analýza výsledkov prieskumu. Podstatne horšie sú na tom dlhodobé ciele, medzi ktoré možno zaradiť aj investovanie počas najmenej 20-ročného obdobia. Tu svoj zámer úspešne dovedie do finále len 14 % Slovákov. Takmer tretina (29,3 %) respondentov na seba priznala, že finančne zložité úlohy väčšinou alebo nikdy nedovedú do úspešného konca.

Uvedené výsledky síce umožňujú pochopiť, prečo ako národ zatiaľ „nefandíme“ dlhodobému investovaniu, ale je možné, že budúcnosť tento obraz zmení. Všetko závisí od toho, akú dôležitosť pripíšeme svojim finančným cieľom. Prieskum ukázal, že takmer štvrtine Slovákov (23,4 %) sa podarí dosiahnuť ciele, ktoré sú pre nich životne dôležité. Ďalších takmer 61 % respondentov o sebe tvrdí, že ak ide o méty s takouto vysokou prioritou, väčšinou sa im podarí dosiahnuť ich. „Z výsledkov je zrejmé, že ľudia sú najčastejšie schopní dokončovať to, čo považujú za životne dôležité. Pokiaľ si dokážu aj v investovaní stanoviť ten správny cieľ, ktorý bude v ich živote hrať dostatočne dôležitú úlohu – napríklad zabezpečenie na dôchodok, predčasné splatenie hypotéky alebo úspory na štúdium detí, môže sa táto méta stať dostatočnou motiváciou na prekonanie nedôvery v dlhodobý horizont,“ podčiarkuje slovenský šéf skupiny Pioneer Investments.

Slovenskí investori nie sú s absenciou trpezlivosti pre dlhodobé investovanie či plnenie finančne náročných cieľov žiadny svetový unikát. V porovnaní s inými vyspelými krajinami existujú síce vo viacerých oblastiach diametrálne rozdiely, ale ich existencia je pochopiteľná. Zrejme preto neprekvapí fakt, že investori v susednej Českej republike sú na tom prakticky rovnako. Potvrdzuje to samotná spoločnosť Pioneer Investments, ktorá rovnaký prieskum ako na Slovensku uskutočnila aj v Česku. Rozdiely medzi oboma národmi sú na úrovni štatistickej chyby. V oboch prípadoch nie je na výsledky investovania ochotná čakať približne tretina oslovených a porovnateľné percento Čechov aj Slovákov si myslí, že investičný horizont prevyšujúci 20 rokov je pre investície ideálny.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách