Zverejnené: 01.04.2020

Slovenská sporiteľňa mení svoj cenník od 1.6.2020


Article image

Slovenská sporiteľňa od 1. júna 2020 zvyšuje poplatky pri hotovostných aj bezhotovostných platobných službách, sporiacich produktoch.  Zmena sa dotkne aj podmienok poskytovania bezplatného vedenia účtu a  zasielania výpisov, budú zahrnuté nové služby pri legislatívnych účtoch.
 

Osobné účty

Banka od 1. júna 2020 zrušila poskytovanie 50 % zľavy za vedenie účtu. Poskytnutá bude už len 100 % zľava.
Predtým bola 50 % zľava za podmienok:
 
Osobný účet/Space účet Mladý
Ak boli zrealizované v Sledovanom období súčasne:
 • bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 100 € v obchodoch, na internete, cez aplikácie Google pay, Apple pay, Garmin pay, Fitbit pay
 • min. 1 pravidelná platba5
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške minimálnej Sumy sporenia
 
Osobný účet Exclusive
Ak boli zrealizované v Sledovanom období súčasne:
 • bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 200 € v obchodoch, na internete, cez aplikácie Google pay, Apple pay, Garmin pay, Fitbit pay
 • min. 3 pravidelné platby
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške minimálnej Sumy sporenia
 
Pri 100 % zľave je zmena pri jednej z podmienok na získanie zľavy za vedenie účtu:
 
Klient musí zrealizovať min. 1 platbu/vklad na sporenie/investičné sporenie.
Pravidelné sporenie aspoň vo výške minimálnej Sumy sporenia na Sporenie na bývanie, Sporenie pre radosť, Sporenie na rezervu, Šikovné investičné sporenie (produkt v útlme), Sporenie k Účtu (produkt v útlme), vedené na meno Klienta alebo investičné sporenie aspoň vo výške Minimálnej pravidelnej investície v rámci programov sporenia do podielových fondov Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (platí od 1.2.2020)
 
Predtým to bolo
min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške minimálnej Sumy sporenia ä Sporenie na rezervu -  Sporenie pre radosť, Sporenie k Účtu, Sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie vedené na meno Klienta.


Pre všetkých klientov bude platiť, že ak podmienky polovičnej zľavy alebo 100 %-nej zľavy splnili v mesiaci február 2020, zľavu im automaticky (bez ohľadu na to, či aktuálne budú spĺňať podmienky)  banka ponechá až do konca septembra 2020, teda aj v období po zmene cenníka. Banka si uvedomujeme , že v dôsledku koronavírusu ľudia nakupujú menej a v najbližších mesiacoch môže byť pre nich zložité splniť podmienku platieb kartou či pravidelného sporenia.
 
Space účet Junior
Od 1.júna 2020 bude pri účte zahrnutá Služba Vlastná karta k jednej Platobnej karte ( Pri existujúcich Platobných kartách so službou Vlastná karta sa zľava poskytne na najstaršie vydanú Platobnú kartu bez ohľadu na to, či je daná karta vydaná Klienta, alebo Oprávnenú osobu. Vlastnú kartu nie je možné zriadiť pre kartu Mastercard World.)
 
SPOROžíro, SPOROžíro senior
Od 1.júna 2020 bude pri účtoch zahrnutá služba:
 • Push správy/E-mailové správy
 • Internetbanking/Telephonebanking/elektronický výpis
Navyše k SPOROžíro senior bude zahrnutá služba Zaslanie výpisu poštou v rámci SR ( Zasielanie výpisu v štvrťročnej alebo polročnej alebo ročnej periodicite.)
 
 
Legislatívne účty
 
Základný bankový produkt, Platobný účet so základnými funkciami
 
Od 1.júna 2020 bude pri účtoch zahrnutá služba:
 • Push správy/E-mailové správy ( K Účtu nie je možné poskytnúť SMS služby; za Poplatok je možné poskytnúť SMS služby Extra.)
 • Internetbanking/Telephonebanking/elektronický výpis
 
Ostatné Poplatky súvisiace s Účtom
Zaslanie výpisu poštou v rámci SR bude za poplatok 1,00 €

 

Elektronické služby

SMS služby Extra1/ – pre každého Klienta a/alebo Oprávnenú osobu bude za poplatok 2,00 € mesačne, predtým to bolo 1,00 € mesačne.
Zrušenie poplatku 1,00 € mesačne/Účet za Internetbanking.

 

Platobné služby 

Platobné služby – bezhotovostné operácie
Domáce prevody
Potvrdenie o vykonaní prevodu za poplatok 10,00 €, predtým 5,00 €.
Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu v EUR z Účtu a Účtu sporenia na pobočke bude za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok 3,00 €.
 
Urgentný prevod cez Elektronické služby bude za poplatok 10,00 €, predtým bol poplatok 8,00 €.
 
Zmena alebo zrušenie trvalého Platobného príkazu na úhradu/Súhlasu s inkasom/Inkasanta na pobočke bude za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok 3,00 €.
 
Platobné služby – hotovostné operácie
 
Vklad hotovosti na Účet, Účet sporenia, Vkladový účet, Vkladnú knižku majiteľom/Oprávnenou osobou bude za poplatok 3,00 €, predtým to bolo 0,50 €.
Vklad treťou osobou bude za poplatok 6,00 €, predtým to bolo 3,00 €.
Výber hotovosti z Účtu, Účtu sporenia a Vkladnej knižky bude za poplatok 6,00 €, predtým to bolo 4,00 €.
 
Spracovanie mincí pri vklade/výbere
 
Triedené mince
 • od 51 – 500 mincí za poplatok 5,00 €, predtým 3,00 €
 • od 501 - 1000 mincí 15,00 €, predtým 10,00 €
 • nad 1000 mincí 25,00 €, predtým 17,00 €
Netriedené mince
 • od 51 – 500 mincí za poplatok 10,00 €, predtým 6,00 €
 • od 501 - 1000 mincí 30,00 €, predtým 20,00 €
 • nad 1000 mincí 50,00 €, predtým 34,00 €
 

 Platobné karty

 Kreditné karty

 Za Zasielanie výpisov Transakcií v papierovej forme poštou si klient zaplatí 1,00 € a zasielanie výpisov Transakcií v elektronickej forme, ktoré bude bez poplatku.
 

Sporenie a Investovanie                                                        

 Vkladné knižky
 • Zriadenie Vkladnej knižky pre klientov do 18 rokov 5,00 €
 • Zriadenie Vkladnej knižky pre klienta od 18 rokov 10,00 €
 • Zrušenie Vkladnej knižky na žiadosť Klienta a bezhotovostný prevod zostatku zrušeného vkladu na Účet vedený v Banke 10,00 €/0,00 € 
 • Zrušenie Vkladnej knižky na žiadosť Klienta a hotovostná výplata zostatku zrušeného zostatku vkladu 15,00 €/0,00  
 • Zmena nakladania s Vkladnou knižkou 3,50 €
 • Zriadenie zákazu výplaty na Vkladnej knižke na podnet Klienta 10,00  € 
 • Zrušenie stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania v súlade so zákonom a bezhotovostný prevod zostatku zrušeného vkladu na Účet vedený v Banke 10,00 €
 • Zrušenie stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania v súlade so zákonom a hotovostná výplata zostatku zrušeného zostatku vkladu 15,00 €
 • Začatie umorovacieho konania na Vkladnej knižke v súlade so zákonom 3 % z umor. vkladu min. 10,00 €; max. 50,00 €
 • Vydanie náhradnej Vkladnej knižky z dôvodu poškodenia Klientom 10,00 €
 • Vysporiadanie predčasne ukončeného termínovaného vkladu na Vkladnej knižke kapitál 10,00 €
 
Predtým 
 • Zrušenie na žiadosť Klienta 7,00 €/0,00 € 
 • Zmena nakladania s Vkladnou knižkou 3,50 €
 • Zriadenie zákazu výplaty na Vkladnej knižke na podnet Klienta 7,00 €
 • Výplata vkladu zo stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania 7,00 €
 • Začatie umorovacieho konania na Vkladnej knižke 2 % z umor. vkladu min. 7,00 €; max. 33,00 €
 • Vydanie náhradnej Vkladnej knižky z dôvodu poškodenia Klientom 7,00 € 
 • Vysporiadanie predčasne ukončeného termínovaného vkladu na Vkladnej knižke kapitál  7,00 €
Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách