Zverejnené: 23.05.2023

Slovenská sporiteľňa mení svoj cenník od 1.7.2023


Article image
Slovenská sporiteľňa od 1 7.2023 mení jednu z podmienok pre získanie vedenia účtu bez poplatku, zvyšuje poplatky pri hotovostných a bezhotovostných operáciách. Zmeny poplatkov sa dotknú aj Debetných kariet, kde si klienti priplatia za výbery hotovosti z bankomatu a za platby kartou za tovar. Pri investíciách banka zaviedla nový poplatok za vedenie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie.


Osobné účty

Banka mení podmienku pre minimálnu výšku bezhotovostných platieb platobnou kartou  v programe Moja odmena pre získanie SPACE účtu bez poplatku za vedenie účtu pre klientov od 27 rokov do 61 rokov vrátane. Zmena sa bude týkať bezhotovostnej platby platobnou kartou vo výške min.  350 eur, predtým to bolo  250 eur.  Podmienky na získanie zľavy z poplatku za vedenie účtu s programom Moja odmena pre SPACE účet pre Klientov od 20 rokov do 26 rokov vrátane, pre Klientov od 62 rokov a pre SPACE účet X ostávajú nezmenené.

Platobné služby

Bezhotovostné operácie
Urgentný prevod pri domácich prevodoch a Urgentný prevod pri cezhraničných prevodoch (platby v EUR do krajín EHP vrátane SEPA prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody) zadaný v pobočke banky bude za poplatok 40 eur, predtým bol poplatok 30 eur.

Hotovostné operácie
Vklad hotovosti na Účet sporenia, Vkladový účet, Vkladnú knižku  majiteľom/oprávnenou osobou v pobočke banky bude za poplatok 4,00 eura, predtým to boli 3,00 eura).
Poplatok Spracovanie mincí pri vklade/výbere a Spracovanie mincí pri zamieňaní:
  • od 51 do 500 mincí bude poplatok 15 eur, predtým 10 eur pri triedených a 30 eur predtým 20,00 eur pri netriedených minciach,
  • od 501 do 1 000 mincí bude poplatok 35 eur, predtým 30 eur pri triedených a 70 eur, predtým 60 eur pri netriedených minciach,
  • od 1 001 do 2 000 mincí bude poplatok 45 eur, predtým 40 eur pri triedených a 90 eur, predtým 80 eur pri netriedených minciach,
  • od 2 000 do 3 000 mincíbude poplatok 55 eur, predtým 50 eur pri triedených a 110 eur, predtým 100 eur za pásmo nad 2 000 mincí pri netriedených minciach.
Banka zaviedla nové pásmo nad 3 000 mincí, ktoré bude za poplatok 150,00 eur za triedené mince a poplatok 300 eur za netriedené mince.

Debetné platobné karty

Zmena sa dotkla aj výberu hotovosti z bankomatu. Poplatky za výbery a platby debetnou kartou:
  • za výber z bankomatu Slovenskej sporiteľne a z bankomatu finančnej skupiny ERSTE GROUP bude poplatok 0,25 eur, predtým bol 0,20 eur,
  • za výber z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR bude poplatok 3,50 eur, predtým bol 3,00 eur,
  • bezhotovostná platba za tovar a za služby bude za poplatok 0,25 eur, predtým bol 0,20 eur.
(V rámci SPACE účtu je výber hotovosti v mene EUR z bankomatu Slovenskej sporiteľne a z bankomatu finančnej skupiny ERSTE GROUP aj  bezhotovostná platba za tovar a za služby v cene účtu. V rámci SPACE účtu X je zahrnutý v cene účtu aj neobmedzený výber hotovosti v mene EUR z bankomatov inej banky v SR a v krajinách EHP).

Investovanie

Pri investíciach Slovenská sporiteľňa zaviedla nový  Poplatok za vedenie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie vo výške 30,00 eur ročne.

Poplatok sa platí bez ohľadu na množstvo, menovitú hodnotu a trhovú hodnotu akcií jednoduchej spoločnosti na akcie. Poplatok je splatný v dvoch častiach, každá vo výške 15,00 eur, vždy k 15. 1. a 15. 7. kalendárneho roka, a to za predchádzajúcu časť kalendárneho roka alebo ku dňu zrušenia Účtu majiteľa Cenných papierov, ak bol zrušený počas kalendárneho roka.

 
 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách