Zverejnené: 11.4.2016

Špecifické poistné podmienky


Hodnotenie
0x

Sú konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizujú všeobecné poistné podmienky najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.