Zverejnené: 07.03.2017

Špecifické poistné podmienky


Sú konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizujú všeobecné poistné podmienky najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.