Zverejnené: 18.04.2017

Sporiaci účet



Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, v kombinácií bežného a termínovaného vkladu. Obvykle je sporiaci účet súčasťou bežného účtu ale banky ho poskytujú aj ako samostatný produkt.

Finančné prostriedky môžu byť medzi jednotlivými účtami automaticky prevádzané, ak zostatok na bežnom účte prekročí klientom stanovenú výšku, suma, ktorá prevyšuje daný zostatok na bežnom účte je automaticky prevedený na sporiaci účet. Tak isto aj úrokové výnosy zo sporiacich účtov môžu byť prevedené na bežný účet.

Sporiť je možné pravidelne, alebo nepravidelne podľa finančných možností. Sporiace účty ponúkajú vyššiu mieru zhodnotenia financií oproti bežným účtom, z dôvodu ponuky vyšších úrokových sadzieb a zároveň si ponechávajú výhody bežných účtov.

Finančné prostriedky vložené na sporiacom účte je možné kedykoľvek vybrať bez sankcií (pozor na to, či to platí iba v prípade sporiacich účtov uzavretých bez výpovednej lehoty). Pri sporiacom účete s výpovednou lehotou, pri výbere finančných prostriedkov pred výpovednou lehotou sa spoplatňuje -  sankčné poplatky.



Užitočné články

Finančný Kompas v médiách