HC


Zverejnené: 07.09.2017

Spotrebné úvery už nebudú pre každého


Article image

Pokiaľ by zadlžovanie bolo športovou disciplínou, Slováci by v nej patrili medzi európsku elitu. Historické rekordy lámu nielen úvery na bývanie, ale i pôžičky smerujúce do spotreby. Budúci rok by však mal priniesť zmenu – spotrebné úvery nebudú pre každého.

Po sprísnení pravidiel pri poskytovaní hypotekárnych úverov od marca tohto roku plánuje Národná banka Slovenska (NBS) zaviesť nové obmedzenia aj do oblasti spotrebných úverov. Začiatkom tohto mesiaca zverejnila návrh opatrenia, ktoré definuje, komu finančné inštitúcie ešte budú môcť požičať na spotrebu a komu už nie. Navrhovaný filter je ešte v štádiu tvorby, jeho konečná podoba môže byť v niektorých detailoch odlišná. Je však pravdepodobné, že základná logika návrhu centrálnej banky ostane zachovaná. Snaha NBS utlmiť úverové aktivity bánk a ďalších finančných inštitúcií prichádza v čase pôžičkového boomu.

Na spotrebu si požičiava najmenej pätina Slovákov, ktorí si podľa štatistík rezortu financií každý štvrťrok vezmú úvery za viac ako miliardu eur. Silný úverový apetít domácností je rizikom, na ktoré centrálna banka v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie upozorňuje vo svojich analytických reportoch. Sprísňovanie podmienok, za ktorých sa Slováci môžu dostať k cudzím peniazom, je podľa nej odpoveďou na „rastúci potenciál tvorby nerovnováh v tomto segmente“.

 

Len pre solventných

Prísnejšie podmienky poskytovania spotrebných úverov by od budúceho roka mali pocítiť nielen klienti bankových domov, ale platiť budú pre všetky firmy poskytujúce pôžičky na financovanie spotreby. Teda aj pre spoločnosti ponúkajúce splátkový predaj či lízingové firmy. Spôsob posudzovania solventnosti bude podľa nových pravidiel podobný ako pri poskytovaní hypotekárnych úverov. Pre žiadateľov o spotrebný úver nebude rozhodujúca výška príjmu, ale to, koľko im z neho ostane na zaplatenie splátky.

Pokiaľ si na financovanie svojej spotreby bude chcieť požičať človek s „napnutým“ rozpočtom (minie všetko, čo zarobí), podľa nových pravidiel už na pôžičku nedosiahne. Samotný algoritmus posudzovania bonity je relatívne jednoduchý – a nápadne sa ponáša na test, ktorým už povinne prechádzajú žiadatelia o hypotekárny úver. Prvým krokom bude určenie rozdielu medzi čistým príjmom domácnosti, v ktorej klient žije, a požadovanou sumou životného minima. Od júla tohto roku predstavuje zákonom stanovené životné minimum na jednu plnoletú fyzickú osobu približne 200 eur.

Ak je súčasťou domácnosti aj ďalšia plnoletá osoba, životné minimum narastie o ďalších 140 eur. Celkový súčet môžu navýšiť deti, každé približne o 91 eur. V prípade domácnosti, v ktorej žijú dvaja dospelí ľudia s jedným neplnoletým dieťaťom, predstavuje požadované životné minimum asi 430 eur (detailnejší výpočet v ilustračnom príklade).

 

Povinná rezerva

Druhým krokom algoritmu bude určenie tzv. nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb. Ich výška bude vypočítaná ako rozdiel medzi čistými príjmami domácnosti a zodpovedajúcou sumou životného minima, zvýšený o 20 %. Pôjde fakticky o finančnú rezervu, časť príjmu, ktorý by mala mať domácnosť k dispozícii po zaplatení všetkých svojich finančných záväzkov. Návrh opatrenia NBS počíta s tým, že opisovaná procedúra môže byť aj „mäkšia“, ale len vtedy, keď ročný príjem žiadateľa bude vyšší ako jeho dlh.

Z toho, čo domácnostiam ostane po odpočítaní požadovanej rezervy od čistého príjmu, si budú môcť dovoliť financovať svoje záväzky. Do tejto sumy sa však budú musieť vtesnať aj po zohľadnení splátky z úveru, ktorý si ešte len plánujú vziať. V opačnom prípade nesplnia predpísanú podmienku bonity a na spotrebný úver nedosiahnu. Malý háčik: ak žiadateľ už spláca napríklad hypoúver so sadzbou, ktorej fixácia sa skončí ešte pred splatnosťou požadovaného spotrebného úveru, splátky hypotéky budú prepočítané tak, akoby jej úročenie bolo vyššie o dva percentuálne body.

 

Praktický príklad

Manželský pár s jedným malýmdieťaťom s celkovým čistým príjmom 1 100 eur spláca úver na bývanie vo výške 80 000 eur so splatnosťou 30 rokov a aktuálnym úročením 1,9 % p. a. V banke chcú požiadať o spotrebný úver 15 000 eur so splatnosťou osem rokov a úrokom 9,9 % p. a.Úročenie hypotekárneho úveru bude
prehodnotené skôr.
• Čistý príjem domácnosti predstavuje sumu 1 100 €, životné minimum pre všetkých jej členov je 429,70 € (t. j. 199,48 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu + 139,19 € pre spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu + 91,06 € pre jedno dieťa). Rozdiel medzi čistým príjmom domácnosti a životným minimom
teda predstavuje 670,30 €.
• Požadovaná výška rezervy predstavuje 20 % z vypočítaného rozdielu, t. j. 134,06 € (670,30 € x 0,20). Na splátky úverov tak rodine ostáva 536,24 €.
• Pri aktuálnom nastavení úročenia hypotekárneho úveru platí domácnosť mesačnú splátku 291,71 €. Ak by však úročenie bolo o dva percentuálne body vyššie, hypoúver by mal úrok 3,9 % p. a. Tomu by zodpovedala mesačná splátka 377,33 €.
• Manželský pár si za týchto okolností môže dovoliť splácať úver, ktorého mesačná splátka nebude vyššia ako 158,91 €. Zamýšľanému spotrebnému úveru zodpovedá splátka 226,82 €, čo je viac ako vypočítaný limit. K plánovanému spotrebnému úveru sa tak manželský pár nedostane a bude musieť akceptovať buď nižšiu sumu pôžičky, alebo nájsť výhodnejšie úročenú ponuku.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách