HC


Zverejnené: 17.03.2021

Stavebné sporenie v roku 2019


Article image

V septembri 2018 boli schválené zmeny pri  stavebnom sporení s účinnosťou od 01.01.2019, ktoré ovplyvnia jeho fungovanie. Odmena za sporenie sa o niečo zvýši, ale počet ľudí, ktorí na ňu budú mať nárok sa zníži. 

Z pripravovanej novely zákona o stavebnom sporení bola vyradená zmena týkajúca sa zrušenia štátnej prémie pre klientov do 18 rokov. Stavebné sporiteľne argumentovali tým, že už aj mladí ľudia by si mali sporiť na bývanie. Štátna prémia pre deti ostáva, je teda možné stále sporiť aj pre seba aj svoje deti a získať plnú štátnu prémiu pre viacerých členov rodiny. 

Z pôvodného návrhu novely bolo vyradené aj opatrenie, ktoré by umožňovalo otvoriť systém stavebného sporenia pre všetkých na prvé tri mesiace v roku 2019.

Nové opatrenie pri stavebnom sporení  bude viesť mladých sporiteľov k zodpovednému zadlžovaniu sa, budú mať motiváciu k dlhodobému sporeniu, ktoré je podporované štátnou prémiou. Po nasporení cieľovej sumy majú možnosť získať aj zvýhodnený stavebný úver. 

V období, kedy sa sprísňujú podmienky poskytovania hypoték je stavebné sporenie významným nástrojom na dofinancovanie kúpy či rekonštrukcie nehnuteľností.

Prehľad najdôležitejších zmien v stavebnom sporení od roku 2019

Výška štátnej prémie 

Maximálna výška štátnej prémie sa zníži na 2,50 % z ročných vkladov na účet stavebného sporenia a jej maximálna výška bude 70 €. V roku 2018 bola výška štátnej prémie 5 % z ročných vkladov na účet stavebného sporenia a jej maximálna výška bola 66,39 €. To znamená, že na získanie plnej štátnej prémie bude  musieť sporiteľ v roku 2019 vložiť až 2 800 €.  V roku 2018 stačilo sporiteľovi vložiť  1 327,80 €.  

Na štátnu prémiu budú mať nárok sporitelia s príjmom do 1,3 násobku priemernej mzdy

Na získanie štátnej prémie od 1.1.2019 musí byť splnená podmienka, že sporiteľ nezarobí viac ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR. Toto opatrenie sa bude týkať všetkých plnoletých stavebných sporiteľov vrátane tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení. Ak sporiteľ budete mať v danom roku priemerný príjem vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy, nárok na štátnu prémiu mu zaniká.

Zrušenie inštitútu tzv. priateľských sporiteľov

Ruší sa inštitút tzv. "priateľských sporiteľov". Poskytnutie štátnej prémie sa bude viazať na podmienku, že prostriedky získané stavebným sporením vrátane štátnej prémie sa použijú iba na stavebné účely. Opatrenie sa bude vzťahovať len na nové zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené od januára 2019.

Pri medziúvere nie je nárok na štátnu prémiu vôbec

Medziúver využívajú sporitelia, ktorí ešte nemajú nasporenú potrebnú časť ale potrebujú úver. Slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy. Sporiteľ naďalej sporí peniaze na stavebnom sporení a z medziúveru spláca úroky z celej poskytnutej čiastky medziúveru. Čím sa menej výhodný medziúver stáva trochu výhodnejší. Od 1.1.2019 nárok na štátnu prémiu zaniká dňom poskytnutia medziúveru.

Štátna prémia v prvom roku sporenia

Výška štátnej prémie v prvom roku sporenia bude  závislá od počtu mesiacov platnosti zmluvy. Ak si sporiteľ založí zmluvu o stavebnom sporení v januári, bude mať nárok na plnú výšku štátnej prémie. Ak až v druhej polovici roka, tak má nárok iba na polovičnú štátnu prémiu. Do 31.12.2018 platí, že pre získanie celej štátnej prémie stačí sporiteľovi založiť zmluvu o stavebnom sporení aj na konci roka a vložiť na účet stavebného sporenia potrebnú sumu peňazí. 

Dokladovanie účelu použitia finančných prostriedkov aj po 6. roku sporenia

Pri všetkých zmluvách uzavretých po 1.1.2019, bude nevyhnutné vydokladovať účel použitia finančných prostriedkov na stavebný účel aj po 6 rokoch trvania zmluvy. Inak bude musieť stavebné sporiteľňa pripísanú štátnu prémiu na účet sporiteľa vrátiť štátu. Ak sporiteľ bude rušiť zmluvu, ale nebude mať potrebné doklady ako napr. faktúry, bločky, kúpne zmluvy na nehnuteľnosť a pod., stavebné sporiteľňa vyplatí sporiteľovi našetrenú sumu bez štátnej prémie a  ak do roka predloží potrebné doklady, vyplatí mu následne aj štátnu prémiu.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková



Užitočné články

Finančný Kompas v médiách