Zverejnené: 23.05.2022

Superhrubá mzda


Super hrubá mzda (celková cena práce) predstavuje náklad na zamestnanca, teda koľko jeden zamestnanec stojí firmu. Super hrubá mzda sa vypočíta ako súčet hrubej mzdy a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradené zamestnávateľom. Význam superhrubej mzdy spočíva najmä v tom, že zamestnanec presne vidí, koľko mu zamestnávateľ vypláca a aké sú jeho náklady na pracovné miesto a koľko v skutočnosti platí odvodov a daní. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách