Zverejnené: 24.10.2017

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)


SWIFT (Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu) je identifikačný kód banky pre zahraničný bezhotovostný styk. Predpokladom pre realizáciu zahraničného bezhotovostného platobného styku je existencia systému, ktorý zabezpečuje prenos jednotlivých položiek.

Spoločnosť SWIFT bola založená 239 bankami z 15 krajín v roku 1973 v Bruseli. SWIFT funguje od roku 1977. Funguje ako informačný zdroj pre komunikáciu medzi bankami na celom svete, zabezpečuje rýchly a bezpečný prenos informácií.

Swiftová adresa je prakticky BIC (The Bank Identifier Code)

Slúži k identifikácii odosielateľa a príjemcu platby. Adresa Swift banky sa rovná BIC. Má osem alebo jedenásť znakov a skladá sa z kódov:

Kód banky -  pomocou štyroch abecedných znakov sa  identifikuje banka
Kód krajiny - identifikuje sa sídlo banky, je použitý ISO dvojmiestny kód, napr. SK - Slovensko
Kód miesta - identifikuje mesto alebo región, v ktorom je sídlo banky, skladá sa z dvoch alfanumerických znakov napr. BX - Bratislava
Doplnkový kód – nie je povinnou súčasťou Swiftu, ale vďaka nemu banky môžu lepšie identifikovať svoje pobočky. Je zložený z troch alfanumerických znakov.


BKS BANK AG, pobočka zahr. Banky - BFKKSKBB
Citibank Europe plc, pobočka zahr. Banky - CITISKBA
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahr. Banky - COBASKBX
Československá obchodná banka, a.s. - CEKOSKBX
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. - KBSPSKBX
Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA) - KOMASK2X
Fio banka, a.s., pobočka zahr. Banky - FIOZSKBA
ING Bank N.V., pobočka zahr. Banky - INGBSKBX
J&T BANKA, a.s., pobočka zahr. Banky - JTBPSKBA
KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahran. Banky - KODBSKB
Komerční banka, a.s., pobočka zahr. Banky - KOMBSKBA
mBank S.A., pobočka zahr. Banky - BREXSKBX
Národná banka Slovenska - NBSBSKBX
Oberbank AG, pobočka zahr. banky v SR - OBKLSKBA
OTP banka Slovensko, a.s. - OTPVSKBX
Poštová banka, a.s. - POBNSKBA
Privatbanka, a.s. - BSLOSK22
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. - PRVASKBA
Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod) - TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s. - GIBASKBX
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - SLZBSKBA
Štátna pokladnica - SPSRSKBA
Tatra banka, a.s. - TATRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s. - UNCRSKBX
VÚB banka, a.s. - SUBASKBX
Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. - WUSTSKBA
 

   
   
   
   
   
   
   
   

                                                 

                                           

                                                      

                                              

                                                                                       

                                                                                     

                                                               

                                                                      

                                                                                         

                                                           

                                                    

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách