Zverejnené: 02.03.2020

Tatra banka mení svoj cenník od 13.1.2018


Article image

Tatra banka od januára 2018 mení poplatky za predčasný výber pri Terminovaných vkladoch, pri bezhotovostných  operáciach  a  platobných kartách.

Depozitné produkty

Výpis na požiadanie

Poplatok za vystavenie náhradného výpisu na žiadosť klienta  bude  vo výške nákladov  spojených s ich vystavením, predtým bol poplatok  2 € za stranu vo formáte A4.

Termínované vkladové účty

Za Predčasný výber z Termínovaného vkladového účtu bude strata nároku na úrok z celej vyberanej sumy.

Predtým to platilo pre Termínované vkladové účty zriadené alebo obnovené od 28.2.2014 vrátane. Pre Termínované vkladové účty  zriadené pred týmto dátumom, s plynúcou lehotou viazanosti vkladu, platila do ukončenia lehoty viazanosti vkladu strata úroku pri predčasnom výbere z vyberanej sumy nasledovne:

  • pri TVÚ na 1 mesiac za 15 dní,
  • pri TVÚ na 3 mesiace za 45 dní,
  • pri TVÚ na 6 mesiacov za 90 dní,
  • pri TVÚ na 12 mesiacov za 180 dní,
  • pri TVÚ na 24 mesiacov za 360 dní,
  • pri TVÚ na 36 mesiacov za 540 dní

 

Platobné služby

Bezhotovostné operácie - SEPA platba a SEPA inkaso

Banka upravila a rozdelila poplatky:

•    Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do zahraničia*  je poplatok 15 € + poplatky iných bánk

•    Poskytnutie dodatočnej informácie  o vykonanej platbe, zmene  platobnej inštrukcie  po odoslaní platby je poplatok vo výške nákladov spojených  s jej vystavením.


Predtým poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanej platbe, zmena platobnej inštrukcie po odoslaní platby,  spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do zahraničia* 15 € + poplatky iných bánk

•    Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby *  je poplatok 15 € + poplatky iných bánk

•    Poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanej platbe, zmene platobnej inštrukcie po odoslaní platby. Je poplatok vo výške nákladov spojených  s jej vystavením

Predtým poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanej platbe, zmena platobnej inštrukcie po odoslaní platby,  spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby* s poplatkom 15 € + poplatky iných bánk

*poplatok sa vzťahuje na 1 platbu


Platobné karty

Poplatok za vystavenie  mimoriadneho výpisu na žiadosť klienta bude pri platobných kartách vo výške nákladov spojených s jeho vystavením, predtým bol poplatok 2 € za stranu vo formáte  A4.

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

 

Autor článku: Iveta Hudáková

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách