Zverejnené: 02.03.2020

Tatra banka mení svoj cenník od 31.12.2018


Article image

Tatra banka od 31.12.2018 zvyšuje poplatky pri hotovostných vkladoch a výberoch, pri bezhotovostných operáciach, platobných kartách. Banka zvýšila poplatok aj pri úveroch za ohodnotenie jednej nehnuteľnosti.

 

Depozitné produkty

Tatra Personal

V cene balíka od 31.12.2018 pribudla služba 1 výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR, neobmedzené množstvo PUSH notifikácií mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej klient využíva službu Internet banking pre mobilné zariadenia, v rámci b-mail.

Zmena podmienok poskytnutia zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb:

100 % zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal:

 • deťom vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku
 • študentom denného štúdia vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku
 • študentom denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku odo dňa, keď bude banke predložené potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 30 dní, resp. index s platným zápisom v aktuálnom školskom roku. 
 • klientom pri využívaní produktov a služieb z aspoň 3 kategórií uvedených v zozname 

100 %  zľavu banka doteraz poskytla:

 • za vklady alebo nesplatené úvery viac ako 20 000 € alebo
 • za kombináciu dvoch 50 % zliav
 • deťom od 0 do 15 rokov a študentom od 15 do 26 rokov

50 % zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal:

 • mladým klientom vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku. Zľavu poskytne banka od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby a o poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu
 • klientom, ktorí zrealizujú aspoň sedem transakcií v sledovanom období prostredníctvom inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, Bezkontaktné mobilné platby
 • klientom pri využívaní produktov a služieb z 2 kategórií uvedených v zozname 

50 % zľavu banka doteraz poskytla:

 • za využitie 2 rôznych inovácií Tatra banky v priebehu sledovaného obdobia  alebo
 • manželia, ak obaja mali v Tatra banke svoj účet s balíkom služieb Tatra Personal alebo 
 • klient s majiteľským oprávnením k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra Business alebo 
 • na obdobie dvoch rokov, maximálne do dovŕšenia 28. roku, ak klient využíval študentskú zľavu alebo si otvoril svoj prvý balík služieb Tatra Personal

Produkty a služby pre účely odmeňovania:

 • Poskytnuté úvery na bývanie 
 • Poskytnutý Bezúčelový úver
 • Kreditná karta 
 • Doplnkové dôchodkové sporenie Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a. s., s pripísaným príspevkom účastníka a/alebo zamestnávateľa na osobný účet účastníka v súhrnnej výške aspoň 50 EUR v rámci sledovaného obdobia
 • Podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. v súhrnnej aktuálnej cene minimálne 10.000 EUR každý deň počas celého sledovaného obdobia
 • Program sporenia/Program sporenia PLUS do podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. s celkovým súčtom platieb obdržaných v rámci jednotlivých Programov sporenia a/alebo Programov sporenia PLUS minimálne 50 EUR v rámci sledovaného obdobia
 • Cestovné poistenie k platobným kartám klientov Tatra banky od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Životné poistenieTB – kapitálové životné poistenie sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Poistenie splácania hypotéky sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA poisťovne, a. s.
 • Cenné papiere emitované Tatra bankou, a. s. a investičné certifikáty emitované Raiffeisen Centrobank AG konajúcej prostredníctvom svojej pobočky Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch vedené na Investičnom účte, ktorý zriadila a vedie pre klienta Tatra banka, a. s.
 • Oprávnenie skupiny M (majiteľ účtu, štatutárny zástupca, splnomocnenec) v podpisovom vzore k bežnému účtu s balíkom služieb Tatra BusinessT

Platobné služby

Hotovostné operácie

Banka zvýšila poplatky pri:

 • vklad hotovosti na účet treťou osobou za poplatok 3 €, predtým to bolo 1,50 €
 • výber hotovosti za poplatok 4 €,  predtým to bolo 3 €

Bezhotovostné operácie

Banka zvýšila poplatky pri:

 

 • SEPA platba a SEPA inkaso: Spracovanie platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na úhradu a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG live za poplatok 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €
 • SEPA platba a SEPA inkaso: Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do inej SR banky za poplatok  10 €,  predtým bol poplatok 5 €
 • Cezhraničná platba: platby v mene Czk v prospech klientov raiffeisenbank Česká republika v pobočke za poplatok 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €

 

Elektronické bankovníctvo

Za službu b-mail k účtu /jedno tel. číslo/sledované obdobie si klient zaplatí 1 €, predtým 0,30 €.

 

Platobné karty

Banka zrušila poplatok 30 €/rok pri  platobných kartách Visa Electron, MasterCard, karty Visa, karta Visa Platinum za  Cestovné poistenie.

Karty Visa Electron, MasterCard, Visa, Visa Platinum:

Zvýšenie poplatku sa dotklo aj spracovania platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry  na 3 €, predtým to bolo 2,50 €.

Karty Visa Electron, MasterCard, Visa, Visa Platinum:

Za vydanie náhradného pin kódu si klient zaplatí 10 €, predtým bola služba za poplatok 5 €.

Karty Visa a Visa Platinum:

Platobný príkaz z kreditnej karty bude za poplatok 3 €, predtým to bol poplatok 1 €.

 

Banka zaviedla nový mesačný poplatok vo výške 0,50 eur + poštovné/kus za zasielanie papierových výpisov z kartového účtu poštou a poplatok vo výške 50 € za dočasné navýšenie celkového úverového rámca na kreditnej karte prostredníctvom služby overlimit.

 

Úvery

Americká hypotéka, Hypotéka

K zvýšeniu poplatku došlo aj pri úverových produktoch za ohodnotenie bytu + 150 eur /jedna nehnuteľnosť, predtým to bolo 100 €.

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách