Zverejnené: 16.11.2021

Trvalý príkaz: ako ho správne zadať a na čo si dávať pozor


Article image
Trvalý príkaz sa využíva pri pravidelných úhradách, pri ktorých je vopred známa výška uhrádzanej sumy. Ak máte v banke zriadený bežný účet, pri zadávaní trvalého platobného príkazu určíte číslo účtu prijímateľa, presnú sumu, ktorá bude pravidelne uhrádzaná, dátum splatnosti príkazu, variabilný symbol (zvyčajne 10-miestné číslo) a pravidelnosť uhrádzania. Pri zadávaní je potrebné určiť platnosť trvalého príkazu, od kedy má byť realizovaný a do kedy.
 
Trvalé príkazy sú realizované počas pracovných dní pondelok - piatok. Trvalý príkaz so splatnosťou v sobotu, nedeľu alebo sviatok, je zrealizovaný nasledujúci pracovný deň. Aby ste si boli istý, že  platby trvalého príkazu boli zrealizované, je potrebné zabezpečiť, aby na účte bolo dostatok finančných prostriedkov. V opačnom prípade platby trvalého príkazu nebudú uskutočnené.
 
Netreba zabúdať ani na dátum platnosti trvalého príkazu dokedy má byť realizovaný. Pokiaľ chcete určiť dátum poslednej platby, zadajte dátum platnosti. Dátum poslednej platby, je dátum, kedy platba trvalým príkazom bude posledný krát uhradená z vášho účtu.

 

Nemám dostatok prostriedkov na účte, ako postupovať v takom prípade? 

Ak máte  nedostatok finančných  prostriedkov na účte, ale pri zadaní platobného príkazu na úhradu ste požiadali o opakovanie, príkaz na úhradu sa bude banka pokúšať vykonať počas požadovaného počtu dní opakovania. V prípade, ak ste o opakovanie nepožiadali a v deň splatnosti na začiatku dňa nemáte na účte dostatok finančných prostriedkov, platobný príkaz na úhradu sa nezrealizuje. Po doplnení finančných prostriedkov, na účet, je potrebne príkaz na úhradu zadať nanovo.
 

Dôležité symboly v platobnom styku 

IBAN 
Je medzinárodná forma čísla bankového účtu, ktorá zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a banky príjemcu platby. Slovenský IBAN je zložený z 24 alfanumerických znakov, kde prvé dva označujú kód krajiny, ďalšie dva sú kontrolné čísla, potom nasleduje štvormiestny kód banky, ďalej to je predčíslie
účtu a základné číslo účtu, alebo národná časť IBAN. Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje banka, v ktorej má klient otvorený účet.
 
Variabilný symbol 
Slúži na identifikáciu platby príjemcom. Môže obsahovať maximálne 10-miestne číslo. Vyplniť variabilný symbol nie je povinné, ale slúži na identifikáciu  a správne zúčtovanie platieb v platobnom styku medzi klientmi banky. To znamená, že variabilný symbol by ste mali vyplniť, ak budete pravidelne uhrádzať faktúry,  na ktorých je uvedené číslo variabilného symbolu. Spoločnosť, ktorej platíte za služby, vás vďaka nemu identifikuje.
 
Špecifický symbol 
Je určený na doplnenie identifikácie platby v platobnom styku, ktorý predstavuje najviac desať miestne číslo. Špecifický symbol nie je povinné uvádzať. Slúži napríklad ako identifikátor pre označenie rovnakých saldokontných prípadov  ako sú číslo zmluvy, rodné číslo, IĆO a pod. (Saldokonto je evidencia, v ktorej sa evidujú pohľadávky alebo záväzky voči osobe, štátu, firme a pod.).
 
Konštantný symbol 
Ide o štvormiestne číslo, ktoré nie je povinnosť vypĺňať, vypĺňa sa iba ak to požadujú príjemcovia, napr. orgány štátnej alebo verejnej správy.

 

Výhody trvalého príkazu 

Je pre vás pohodlnejšie a jednoduchšie zriadiť si trvalý príkaz, pretože platby sa uhrádzajú automaticky, načas, presne v stanovenej výške. Nemusíte zadávať opakovane platobné príkazy, stačí iba raz nastaviť všetky potrebné náležitosti príkazu a úhrady sa automaticky realizujú podľa zadanej frekvencie platby (denne, týždenne, mesačne,  štvrťročne, polročne alebo ročne).
 

Ako zmeniť trvalý príkaz? 

Trvalý príkaz môžete kedykoľvek zmeniť alebo prípadne zrušiť ak došlo k nejakej zmene. Zmeniť môžete všetky nastavenia k trvalému príkazu okrem čísla účtu príjemcu. O zmenu alebo zrušenie trvalého príkazu môžete požiadať na obchodnom mieste vašej banky, na Infolinke banky (pracovník call centra overí identifikačné údaje klienta), vo vašom Internetbankingu alebo v Mobilnej aplikácii.
 

Aký je rozdiel medzi trvalým príkazom a inkasom? 

Trvalý platobný príkaz sa používa na platenie poplatkov za služby, ktorých výška je konštantná, teda vždy rovnaká a v priebehu účinnosti trvalého platobného príkazu sa spravidla nemení. Príkaz na inkaso sa používa na platenie poplatkov za služby, ktorých výška sa každý mesiac mení. Inkaso je realizované na základe zaslaného platobného príkazu na inkaso zo strany inkasanta. Majiteľ účtu musí vopred udeliť súhlas na to, aby inkasant (poskytovateľ služby) mohol stiahnuť požadovanú sumu z účtu  svojho klienta.
 
TIP OD NÁS:
Ak si zadávate, alebo meníte trvalý príkaz doma, je to zadarmo, ak sa rozhodnete využiť služby pobočky, alebo call centra – môže sa cena vyšplhať až na 6 eur.
 

Porovnanie účtov jednotlivých bánk nájdete na stránke Finančného kompasu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách