Zverejnené: 03.09.2021

UniCredit Bank má od 1.9.2021 v ponuke nové účty


Article image

UniCredit Bank od 1.9.2021 avizovala ponuku nových účtov spolu s darčekom pre nových klientov v podobe vouchera v hodnote od 60 eur do 160 eur na nákup na Alza.sk. Výška odmeny závisí od toho, aký účet si kleint zvolí. Pri účte Start je to voucher v hodnote do 60 eur, pri účte OPEN je to voucher v hodnote do 120 eur a pri účte TOP je to voucher v hodnote do výšky 160 eur.


Balíky služieb

 
Detský účet (predtým Detské konto), pre klienta od 0 do 14 rokov, mesačný poplatok 0 eur. 
 • Vedenie účtu v EUR.
 • Výpisy mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
 • Maximálny počet platobných kariet 1 ks.
 • Debetná platobná karta Visa Detská karta (karta s denným limitom3) od 8 rokov veku).
 • Internetové a mobilné bankovníctvo - Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie).
 • Nástroj pre prihlásenie sa a podpisovanie transakcií: Smart kľúč (token v mobile), SMS kľúč - nastavenia služby.
 • Prijaté SEPA úhrady.
 • Vklad hotovosti v EUR na účty vedené v EUR na obchodnom mieste.
 • Výber hotovosti v EUR z účtov vedených v EUR na obchodnom mieste 1 x mesačne.
 • Vklady hotovosti v EUR prostredníctvom bankomatov UniCredit Bank v SR na účty vedené UniCredit Bank v SR.
 • Výbery hotovosti z bankomatov UniCredit v SR alebo v zahraničí prostredníctvom debetnej karty vedenej v rámci balíka služieb.
 • Platby kartou v SR a zahraničí.
 • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty.
 • Maximálny počet balíkov služieb na klienta 1 ks.
 • Automatický prechod pri dosiahnutí veku klienta U konto.
 
Účet START, pre klienta od 15 rokov a viac, mesačný poplatok 0 eur.
 • Vedenie účtu v EUR.
 • Výpisy mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
 • Poskytnutie, správa a vedenie povoleného prečerpania na účte.
 • Maximálny počet platobných kariet 1 ks.
 • Debetná platobná karta Visa Standard bez cestovného poistenia.
 • Internetové a mobilné bankovníctvo - Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie).
 • Nástroj pre prihlásenie sa a podpisovanie transakcií: Smart kľúč (token v mobile).
 • Prijaté SEPA úhrady.
 • Správa Trvalých príkazov na úhradu a Súhlasov so SEPA inkasom elektronicky – zadanie / zmena / zrušenie.
 • Správa Trvalých príkazov na prevod zostatku - Sweeping elektronicky – zadanie / zmena / zrušenie.
 • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom.
 • Odoslané SEPA úhrady elektronicky.
 • Vklad hotovosti v EUR na účty vedené v EUR na obchodnom mieste.
 • Vklady hotovosti v EUR prostredníctvom bankomatov UniCredit Bank v SR na účty vedené UniCredit Bank v SR.
 • Výbery hotovosti z bankomatov UniCredit v SR alebo v zahraničí prostredníctvom debetnej karty vedenej v rámci balíka služieb.
 • Výbery hotovosti z bankomatov iných prevádzkovateľov na Slovensku / v zahraničí debetnou kartou vedenou v rámci balíka služieb -  s minimálnou výškou výberu 80 eur.
 • Platby kartou v SR a zahraničí.
 • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty.
 • Maximálny počet balíkov služieb na klienta 1 ks.
 
 
Účet OPEN, pre klienta od 18 rokov a viac, mesačný poplatok 4,90 eur.
 • Vedenie účtu v EUR.
 • Vedenie druhého účtu v EUR.
 • Výpisy mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
 • Poskytnutie, správa a vedenie povoleného prečerpania na účte.
 • Maximálny počet platobných kariet 1 ks.
 • Debetná platobná karta Visa Standard s cestovným poistením a poistením kariet a osobných vecí. Internetové a mobilné bankovníctvo - Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie).
 • Nástroj pre prihlásenie sa a podpisovanie transakcií: Smart kľúč (token v mobile).
 • Prijaté SEPA úhrady.
 • Správa Trvalých príkazov na úhradu a Súhlasov so SEPA inkasom elektronicky – zadanie / zmena / zrušenie.
 • Správa Trvalých príkazov na prevod zostatku - Sweeping elektronicky – zadanie / zmena / zrušenie.
 • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady. SEPA inkasom.
 • Odoslané SEPA úhrady elektronicky.
 • Vklad hotovosti v EUR na účty vedené v EUR na obchodnom mieste.
 • Vklady hotovosti v EUR prostredníctvom bankomatov UniCredit Bank v SR na účty vedené UniCredit Bank v SR.
 • Výbery hotovosti z bankomatov UniCredit v SR alebo v zahraničí prostredníctvom debetnej karty vedenej v rámci balíka služieb.
 • Výbery hotovosti z bankomatov iných prevádzkovateľov na Slovensku / v zahraničí debetnou kartou vedenou v rámci balíka služieb.
 • Platby kartou v SR a zahraničí.
 • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty.
 • Maximálny počet balíkov služieb na klienta 1 ks.
 
Účet TOP, pre klienta od 18 rokov a viac, mesačný poplatok 12,00 eur.

Mesačný poplatok pri splnení podmienok 0 eur (bezhotovostný kreditný obrat v danom mesiaci na hlavnom účte klienta 1 500 eur, alebo celkový objem vkladov v UniCredit Bank 40 000 eur.) 
 • Vedenie účtu v EUR.
 • Vedenie druhého účtu v EUR.
 • Vedenie ďalšieho účtu v USD.
 • Vedenie ďalšieho účtu v inej dostupnej cudzej mene (Klient si môže vybrať 1 účet s týmito menami: USD CZK, GBP, CHF, HUF, CAD).
 • Výpisy mesačne e-mailom alebo do elektronického bankovníctva.
 • Poskytnutie, správa a vedenie povoleného prečerpania na účte.
 • Maximálny počet platobných kariet 2 ks, z toho 1 Visa Premium a 1 Visa Standard bez cestovného poistenia.
 • Internetové a mobilné bankovníctvo - Online Banking, Smart Banking (zriadenie a používanie).
 • Nástroj pre prihlásenie sa a podpisovanie transakcií: Smart kľúč (token v mobile).
 • Prijaté SEPA úhrady.
 • Správa Trvalých príkazov na úhradu a Súhlasov so SEPA inkasom elektronicky – zadanie / zmena / zrušenie.
 • Správa Trvalých príkazov na prevod zostatku - Sweeping elektronicky – zadanie / zmena / zrušenie.
 • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom.
 • Odoslané SEPA úhrady elektronicky.
 • Vklad hotovosti v EUR na účty vedené v EUR na obchodnom mieste.
 • Vklady hotovosti v EUR prostredníctvom bankomatov UniCredit Bank v SR na účty vedené UniCredit Bank v SR.
 • Výbery hotovosti z bankomatov UniCredit v SR alebo v zahraničí prostredníctvom debetnej karty vedenej v rámci balíka služieb.
 • Výbery hotovosti z bankomatov iných prevádzkovateľov na Slovensku / v zahraničí debetnou kartou vedenou v rámci balíka služieb.
 • Platby kartou v SR a zahraničí.
 • Dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty.
 • Maximálny počet balíkov služieb na klienta 1 ks.


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách