Zverejnené: 31.01.2023

Uplatníte si daňový bonus na zaplatené úroky


Article image
Blíži sa čas pre podanie žiadosti o daňové priznanie. Ak ste čerpali minulý rok hypotéku na bývanie a ak ste splníli podmienky ako pre získanie štátneho príspevku pre mladých, tak formou daňového bonusu si môže požiadať o vrátenie polovice zaplatených úrokov.

Podmienky uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky pri hypotéke. 

Žiadateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, musí mať stály zdroj príjmov.
 
Úver musí byť zaistený záložným právom k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.
 
Uplatniť si môžete daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 eur za rok zo sumy úveru 50 000 eur.
 
Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:
 • vek žiadateľa od 18 do 35 rokov,
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy,
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu,
 • splatnosť od 5 do 30 rokov.
 
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárske Slovenskej republiky v roku 2021 dosiahla 1 211 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 574,30 eura, táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2022. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.


Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.
 
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď:
 • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, o ktoré musí daňovník požiadať do 15.2.2023 alebo
 • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby do 31.3.2023 respektíve pri odklade daňového priznania do 30.6.2023. 

Daňový bonus pri refinancovaní zaniká. 

Pri refinancovaní hypotéky, z ktorej máte nárok na daňový bonus, tento nárok zaniká. Refinančná hypotéka nie je úver na nadobudnutie nehnuteľnosti na bývanie, aj keď sa ňou refinancuje hypotéka, ktorou dlžník nehnuteľnosť na bývanie pôvodne nadobudol.
 
Na uplatnenie bonusu na zaplatené úroky potrebujete potvrdenie od banky. Niektoré banky ho klientom, ktorý spĺňajú podmienky nároku na bonus zasielajú potvrdenie automaticky, niektoré banky ho vystavia na požiadanie klienta
 
Banky, ktoré zasielajú potvrdenie klientom automaticky: 
 • 365.banka zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 • Slovenská sporiteľňa zasiela potvrdenie prostredníctvom Georgea.
 • VÚB zasiela potvrdenie prostredníctvom Internet bankingu.
 • ČSOB zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 • Poštová banka zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 • Prima banka zasiela potvrdenie prostredníctvom Internet bankingu.
 • UniCredit Banka zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 • mBank zasiela potvrdenie na adresu klienta.
 
Banky, ktoré zasielajú potvrdenie klientom na požiadanie:
 • Oberbank zasiela potvrdenie klientovi do 30 dní od požiadania.
 
Banky, ktoré vydávajú potvrdenie klientom na pobočke: 
 • Tatra banka vydáva potvrdenie osobne v pobočke banky. 

TIP OD NÁS: Nemusíte každý rok sledovať výšku svojich príjmov pri splnení podmienky maximálneho príjmu v predchádzajúcom roku, ako ste podpisovali zmluvu o úvere. Nárok na daňový bonus vám automaticky ostáva počas 5 rokov po čerpaní hypotéky. Ale pozor na refinancovanie, kedy nárok na daňový bonus zaniká!

Dobrá rada na záver! Nečakajte, pokiaľ vám banka zašle poptvrdenie o zaplatených úrokoch. Ľahko sa može stať, že potvrdenie nedostanete lebo banka nepošle, alebo sa vám  nedostane do schránky. Oslovte svoju banku, vypýtajte si potvrdenie a doručte ho to svojej mzdovej učtárne. Budete mať istotu, že je to načas..

 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách